Global aktiepulje

Global aktiepulje investerer bredt i aktier fra hele verden. Ved at investere bredt i hele verden tages der hensyn til nationale og regionale konjunkturudsving, og derved spredes risikoen. Det årlige afkast kan svinge meget. Puljedeltagerne skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme enkelte år med negativt afkast.

Til gengæld får du mulighed for at få et højere afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer.

Beholdningsopgørelse for Global aktiepulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere