Finanskalender

Sydbank har fastlagt følgende offentliggørelsestidspunkter for koncernens regnskabsmeddelelser i 2024:

Generalforsamling 2024
21. marts 2024

Delårsrapport for 1. kvartal 2024
1. maj 2024

Delårsrapport for 1. halvår 2024
21. august 2024

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2024
30.oktober 2024

Offentliggørelse af regnskabsmeddelelserne forventes at ske kl. 8.30 på de anførte dage. Umiddelbart efter offentliggørelsen vil regnskabsmeddelelserne være tilgængelige på sydbank.dk og sydbank.com.

Generalforsamling 21. marts 2024
Emner til optagelse på dagsordenen på bankens ordinære generalforsamling skal skriftligt være banken i hænde senest 7. februar 2024. Evt. udbetaling af udbytte vil være til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag 26. marts 2024.