Finanskalender

Sydbank har fastlagt følgende offentliggørelsestidspunkter for koncernens regnskabsmeddelelser i 2019:

28.08.2019 Delårsrapport for 1. halvår 2019

30.10.2019 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019

*) Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 21. marts 2019 skal være banken i hænde senest den 7. februar 2019.