Vi kan bistå dig, når det drejer sig om administration og investering af midler, som ifølge loven skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling.

Mindreåriges midler

Modtager en person under 18 år en samlet erstatning, arv eller gave på mere end 75.000 kr., skal pengene placeres i en forvaltningsafdeling.

Læs mere

Midler, som tilhører voksne under økonomisk værgemål

Kommer en person under økonomisk værgemål, skal personens formue placeres i en forvaltningsafdeling, når formuen er større end 75.000 kr.

Læs mere

Båndlagt arv eller gave

Når en arv er båndlagt, så modtageren ikke frit kan bruge pengene, skal arven placeres i en forvaltningsafdeling. Drejer det sig om en båndlagt gave, kan giveren bestemme, at pengene skal administreres af en forvaltningsafdeling.

Læs mere

Midler tilhørende ikke-erhvervsdrivende fonde

En ikke-erhvervsdrivende fond ( kongeligt stemplet vedtægter eller kapital større end 1 mio. kr. ) skal placere sine midler i en godkendt forvaltningsafdeling med mindre andet er bestemt i fondens vedtægt.

Ændringen i fondsloven den 1. september 2014 gør, at kapitalkravet er øget fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. Bestyrelser i fonde med en kapital under 1 mio. kr. bør gennemgå fondens vedtægt og eventuelt søge rådgivning for at klarlægge præcist, hvilke regler der gælder for den enkelte fond.

Fonden med en kapital under 1 mio. kr. er derfor som udgangspunkt ikke længere omfattet af fondslovens regler.

Læs mere om ikke erhvervsdrivende fonde med kapital under 1 mio. kroner

Kontakt Forvaltningsafdeling

Du kan træffe os dagligt mellem kl. 8 - 16 på nedenstående adresse.

Sydbank
Forvaltningsafdelingen
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Telefax 74 37 35 76

Sydbank
Forvaltningsafdelingen
Kgs. Nytorv 30
1050 København K
Telefax 74 37 78 98

Du kan naturligvis også skrive, faxe eller maile til:

Carsten Juhl
Rådgiver
Direkte tlf. 74 37 78 14
caju@sydbank.dk 

Kirsten Aasbo Pedersen
Administration
Direkte tlf. 74 37 78 83
kirsten.aasbo@sydbank.dk 

Tim Frandsen
Forvaltningschef
Direkte tlf. 74 37 78 20
tim.frandsen@sydbank.dk 

Carsten Juel Nielsen
Rådgiver
Direkte tlf. 74 37 78 15
cjuelnielsen@sydbank.dk