Moody's Rating

Outlook Stable
Counterparty Risk Rating A1/P-1
Bank Deposits A1/P-1
Baseline Credit Assessment baa1
Adjusted Baseline Credit Assessment baa1
Counterparty Risk Assessment A1(cr)/P-1(cr)
Senior Unsecured MTN (P)A1
Junior Senior Unsecured A3
Junior Senior Unsecured MTN (P)A3
Subordinate Baa2
Pref. Stock Non-cumulative Ba1 (hyb)
Other Short Term (P)P-1

Opdateret 29. april 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017

Sydbank er SIFI bank

Finanstilsynet har i 2014 udpeget Sydbank til at være et systemisk vigtigt finansielt institut. Udpegningen sker, da Sydbank ligger over Finanstilsynets grænseværdier i forhold til bankens balance i pct. af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) samt bankens indlån i Danmark i pct. af de danske bankers samlede indlån i Danmark.

Læs mere her

Finanstilsynets vurderinger og afgørelser

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler. Fra 1. april 2010 skal alle banker offentliggøre Finanstilsynets vurdering af banken - herunder påtaler, påbud og risikooplysninger.

Hvis Sydbank har modtaget påtaler, påbud eller risikooplysninger, kan du se dem på denne side.

1. kvartal 2023
3. kvartal 2022
2. kvartal 2022

EBA

Transparensøvelse

Sydbank deltager sammen med andre banker fra EU-lande i en såkaldt transparensøvelse på foranledning af EBA (The European Banking Authority).

Formålet er at fremme markedstransparens og åbenhed om den europæiske banksektors eksponeringer på tværs af alle lande i EU.

Stresstest

Sydbank deltager sammen med andre banker fra EU-lande i en såkaldt EBA stresstest på foranledning af EBA (The European Banking Authority).

Stresstesten har til formål at vurdere de europæiske bankers modstandsdygtighed, herunder bankernes kapitalforhold, over for alvorlige stød under hypotetiske stressscenarier.