Sydbank er SIFI bank

Finanstilsynet har i 2014 udpeget Sydbank til at være et systemisk vigtigt finansielt institut. Udpegningen sker, da Sydbank ligger over Finanstilsynets grænseværdier i forhold til bankens balance i pct. af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) samt bankens indlån i Danmark i pct. af de danske bankers samlede indlån i Danmark.

Læs mere her

EBA

Transparensøvelse

Sydbank deltager sammen med andre banker fra EU-lande i en såkaldt transparensøvelse på foranledning af EBA (The European Banking Authority).

Formålet er at fremme markedstransparens og åbenhed om den europæiske banksektors eksponeringer på tværs af alle lande i EU.

Stresstest

Sydbank deltager sammen med andre banker fra EU-lande i en såkaldt EBA stresstest på foranledning af EBA (The European Banking Authority).

Stresstesten har til formål at vurdere de europæiske bankers modstandsdygtighed, herunder bankernes kapitalforhold, over for alvorlige stød under hypotetiske stressscenarier.

Transparensøvelse

Se resultatet af transparensøvelsen 2018

Se resultatet af transparensøvelsen 2017

Se resultatet af transparensøvelsen 2016

Stresstest

Se resultatet af stresstest 2018

Yderligere oplysninger

Økonimidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00