Som erhvervskunde i Sydbank kan du få særlige fordele på erhvervsforsikringer fra Alm. Brand Forsikring, og du kan tegne en rejseforsikring via Sydbank Mastercard Business.

Læs mere her eller ring på 70 10 78 79, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

Mastercard rejseforsikring Alm. Brand Forsikring

Letsikring til selvstændige

Letsikring til selvstændige

 • Tryghed i hverdagen ved at have en god forsikringspakke, der sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du bliver syg eller dør.
 • En pensionsopsparing der sikrer dig udbetaling, når du går på pension, og så længe du lever. Du er ikke uafhængig af, hvor længe du kan give dig løn fra din virksomhed.
 • Adgang til et stærkt sundhedskoncept, hvor du blandt andet kan få professionel hjælp, i tilfælde af risiko for længere sygemelding.
 • En investeringsløsning til din pensionsopsparing, som sikrer investeringspleje uanset travlhed i din virksomhed.

I samarbejde med Letpension og PFA tilbyder vi vores mindre erhvervskunder opsparing, forsikringer og sundhedskoncept samlet i én løsning – nøjagtigt som mange lønmodtagere har via deres arbejdsgiver. Produktet hedder Letsikring til selvstændige.

Letsikring til selvstændige er en fleksibel løsning med mulighed for at tilpasse forsikringer og pensionsopsparinger ud fra din økonomi, behov og ønsker. Og ikke mindre vigtigt, så har du mulighed for at tilføje fx en ansat eller medhjælpende ægtefælle, således man i alt er op til tre personer i ordningen, inkl. dig selv.

Kom i gang fra 2.000 kr. pr. måned før skat.

Vil du vide mere så kontakt din rådgiver. 

Spar op til pensionen i din virksomhed

Spar op til pensionen i din virksomhed

 • Du undgår at ophobe din virksomheds opsparede overskud, der ellers senere kunne udløse en høj skattebetaling
 • Du får kreditorbeskyttelse af din opsparing
 • Du optimerer dine skatteforhold, så du fx kan reducere eller helt undgå at betale topskat

Når du er selvstændig erhvervsdrivende, er det vigtigt, at du kommer godt i gang med at planlægge din pensionsopsparing. Det gælder om at finde en balance, der både tilgodeser din virksomheds udvikling og din og din families tryghed.

I Sydbank kan du få rådgivning og sparring, så du kan finde den løsning, der bedst kan svare sig for dig og din virksomhed. Både ud fra økonomiske og skattemæssige aspekter og ud fra dine værdier, prioriteter og ønsker til fremtiden.

Spred din opsparing

Hvis du fordeler opsparingen mellem virksomhed og pension, spreder du din formue. Hermed bliver du mindre sårbar overfor markedsmekanismerne, fx i forhold til værdien af din virksomhed. Samtidig kan du undgå, at din virksomheds opsparede overskud udløser en høj skattebetaling.

Tryghed med risikoforsikringer

Vi anbefaler altid, at du tegner risikoforsikringer i tilknytning til din pensionsordning. Så er du og din familie sikret ved nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom eller dødsfald.

Skattemæssige fordele med 30 %’s ordningen

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at indskyde op til 30 % af virksomhedens overskud (før renter) på en pensionsopsparing – som en livsvarig livrente. På den måde opnår du fuldt skattefradrag for hele beløbet, og du kan undgå eller begrænse betaling af topskat.

Samtidig skal du ikke forpligte dig til en fast, årlig indbetaling – du kan spare mere op i de år, hvor virksomhedens overskud er stort, og sætte et mindre beløb af, i de år hvor virksomhedens overskud er lavere. Og med en livsvarig livrente sikrer du dig en pensionsudbetaling i hele din levetid. Og din ægtefælle eller partner har mulighed for at få udbetalt din livsvarige livrente ved død.

Investering af din pensionsopsparing

Pensionsordningen kan investeres ved hjælp af bankens pasningsordninger. Du kan vælge mellem forskellige ordninger, der både tager højde for, hvornår du planlægger at gå på pension, og din holdning til afkast og risiko. Du kan derfor trygt overlade pensionsopsparingen til banken, mens du bruger din tid på din virksomhed.

Din pensionsopsparing er kreditorbeskyttet, til gavn for dig og din familie.

Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine investeringsmuligheder.

Ophørspension for selvstændige

Ophørspension for selvstændige

 • Mulighed for at udskyde beskatningen af op til 3.162.500 i 2024 af avancen ved salg af din virksomhed
 • Fradrag for hele pensionsindskuddet i det år, du sælger din virksomhed
 • Kontakt din kunderådgiver - Lokal Erhverv for at høre mere om §15A-ordningen

§15A-ordningen er en særlig form for ratepension, der kan oprettes af personer, som sælger deres virksomhed. Ordningen giver selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer mulighed for at indskyde et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved salg af virksomheden (dog maks 3.054.700 kr. i 2023) på en ratepension. 

Beløbet fratrækkes i indbetalingsåret. Beløbet reguleres årligt.

Kreditforsikring

Kreditforsikring

 • Virksomhedsoplysninger - Vurdering af dine kunders kreditværdighed
 • Erstatning - Hvis din kunde ikke er i stand til at betale, og det ikke lykkes Allianz Trade at inddrive din gæld via inkasso, dækkes dit tab
 • Inkasso - Hvis en af dine kunder ikke betaler, kan Allianz Trade overtage inddrivningen

Beskyt dig selv mod store tab, og minimér din virksomheds risici med en debitorforsikring.

Sydbank har et samarbejde med Allianz Trade, der giver dig mulighed for at sikre et af dine vigtigste aktiver - dine tilgodehavender.

En kreditforsikring kan bl.a. give dig:

 • Garanteret betaling for alle dine fakturaer
 • Løbende debitorovervågning
 • Kreditvurdering af nye kunder
 • Individuel løsning skræddersyet til dine behov
 • Inddrivelse af gæld nationelt som internationalt

Adgang til eksperter

Uanset størrelsen på din virksomhed vil du få adgang til et hold af krediteksperter, som kender din forretning, administrerer din police og løbende analyserer dine kunders risici og kreditværdighed.

Vil du vide mere så kontakt din rådgiver. 

Firmapension

Firmapension

 • Opsparing til pensionsalderen med et konkurrencedygtigt afkast
 • Forsikringer, som giver adgang til hjælp, hvis uheldet er ude
 • Personlig rådgivning og individuelt tilpassede investeringsløsninger og forsikringer
 • Adgang til overblik og selvbetjening via PFA’s app

En firmapension skaber trygge rammer for dine medarbejdere og hjælper dig med at fasthol-de din vigtigste ressource.

Sydbank kan sammen med PFA tilbyde en firmapension, der kan tilpasses både din virk-somhed og den enkelte medarbejders behov.

Dine medarbejdere har bl.a. mulighed for individuelt at justere den frivillige indbetaling og dækningsniveau for forsikringerne.

Vil du vide mere, så kontakt din rådgiver i Sydbank.