Regnskab 2017

Årsrapport 2017

Sydbank fremlægger årsrapport for 2017 tirsdag d. 20. februar.

Link til telekonference

PIN:
49762466#

Indkaldsnumre:
DK: +45 70223500
UK: +44 (0) 2075721187

Delårsrapport 1.- 3. kvartal 2017

Sydbank leverer et meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 og fortsætter dermed den positive udvikling. Såvel handelsindtjeningen som beholdningsresultatet er realiseret på et højt niveau i 1.-3. kvartal 2017. Nedskrivningerne falder med 152 mio. kr. i forhold til samme periode i 2016. Koncernens udlån falder reelt med 2,0 mia. kr., når der korrigeres for effekten af fundingen af prioritetslån.

Delårsrapport 1.- 3. kvartal 2017

Bilag til telekonference

Se telekonference

Delårsrapport 1. halvår 2017

Sydbank leverer et meget tilfredsstillende regnskab for 1. halvår 2017 og fortsætter dermed den positive udvikling. Såvel handelsindtjeningen som beholdningsresultatet er realiseret på et meget højt niveau i 1. halvår 2017. Nedskrivningerne falder med 90 mio. kr. i forhold til samme periode i 2016. Bankens udlån falder reelt med 0,3 mia. kr., når der korrigeres for effekten af fundingen af prioritetslån.

Halvårsregnskab 2017

Bilag til telekonference

Se telekonference

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Sydbank leverer et meget tilfredsstillende regnskab for 1. kvartal 2017 og fortsætter dermed den positive udvikling. Såvel handelsindtjeningen som beholdningsresultatet er realiseret på et meget højt niveau i kvartalet.
Nedskrivningerne falder med 71 pct. i forhold til samme periode i 2016. Bankens udlån stiger reelt med 0,4 mia. kr. korrigeret for effekten af den ændrede aftale vedrørende funding af prioritetslån.

Delårsrapport 1.kvartal 2017

Bilag til telekonference

Se telekonference