Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2022

Markant højere nettorenteindtægter

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2022

 • Periodens resultat på 1.187 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 12,5 pct. p.a. efter skat
 • Basisindtjening på 3.690 mio. kr. er 13 pct. højere end i samme periode i 2021
 • Handelsindtjening på 177 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022 – heraf 61 mio. kr. i 3. kvartal 2022
 • Basisomkostninger på 2.288 mio. kr. er 4 pct. lavere end i samme periode i 2021
 • Basisresultat før nedskrivninger på 1.579 mio. kr. er 47 pct. højere end samme periode i 2021
 • Nedskrivninger på udlån mv. udgør en indtægt på 87 mio. kr. – heraf 3 mio. kr. i 3. kvartal 2022
 • Bankudlån stiger med 10,8 mia. kr., svarende til en stigning på 17 pct. i forhold til ultimo september 2021
 • Egentlig kernekapitalprocent er på 17,2 og er reduceret med 0,7 procentpoint i forhold til ultimo 2021
 • Aktietilbagekøb på 425 mio. kr. er påbegyndt 7. marts 2022

Administrerende direktør Karen Frøsig udtaler om udviklingen i nettorenteindtægterne:

- I tredje kvartal blev Nationalbankens styringsrente positiv. Selvom de højere renter vil dæmpe den økonomiske aktivitet, skal de på længere sigt også ses som en tilpasning, der gradvist bringer os tilbage til mere normaliserede markedsforhold. Det højere renteniveau er medvirkende til, at nettorenteindtægterne nu er på et markant højere niveau. Udviklingen i nettorenteindtægterne er væsentligt påvirket af en højere forrentning af bankens markante indlånsoverskud, der hidtil har været placeret til negativ forrentning.

Som kommentar til Sydbanks resultat for 1.-3. kvartal siger Karen Frøsig:

- Det er meget tilfredsstillende, at lønsomheden, udtrykt ved basisresultatet før nedskrivninger, stiger med 506 mio. kr., svarende til 47 pct. Dette skyldes, at vi er lykkedes med at øge indtægterne, samtidig med at vi har reduceret omkostningerne. Dette øger Sydbanks robusthed i en tid, hvor flere kunder kan få brug for hjælp fra banken.

Som kommentar til resultatet siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen:

- Det er positivt, at banken i de senere år har øget indtjeningen til et niveau, der sammen med den finansielle styrke kan sikre, at banken fortsat er robust, også såfremt der kommer mærkbare tab på udlån.

Forventninger til 2022

 • Der forventes vækst i dansk økonomi i 2022
 • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2021
 • Basisomkostningerne forventes at blive lavere end i 2021
 • Nedskrivningerne i 2022 forventes på et lavt niveau
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 1.500-1.700 mio. kr.
 • Forventningen til 2022 er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Kommunikation og Marketingdirektør Søren Hansen Reumert, tlf. 25 43 18 15