.

Sydbank Fonden er en almennyttig fond med brede formålsparagraffer med fokus på at støtte kulturelt og folkeligt arbejde.

Sydbank Fonden uddeler også cirka 60 studierejselegater om året til dimittender på uddannelsesinstitutioner, der er indgået aftale med.

Sydbank Fonden uddeler desuden cirka 70 lærlingelegater om året til faglærte fra landets erhvervsskoler. Det sker i samarbejde med Sydbanks lokalråd og virksomheder.

Trelleborg Fonden er en selvstændig fond med uafhængig bestyrelse, som uddeler midler i bankTrelleborgs tidligere dækningsområde.

Både Sydbank Fonden og Trelleborg Fonden yder hvert år støtte til hundredvis af almennyttige, velgørende formål i hele Danmark.

Vidste du at?

      • Sydbank Fonden i 2023 har doneret 13.604.515  kr. til 401 forskellige projekter
      • Trelleborg Fonden i 2023 har doneret 2.548.352 kr. til 78 forskellige projekter

Se, hvem vi har støttet

Er du ung og på vej?

Som ung er du en del af Danmarks råstof. Du er i gang og på vej. En vej, som Sydbank Fonden gerne vil støtte. Måske har du allerede købt billetten til udlandet for at studere, eller du er på vej til at blive faglært? Eller vil du videre med din viden rent fagligt?

Sydbank Fondens legater kan ikke søges, men doneres gennem cirka 120 udvalgte skoler og virksomheder. Indstillingerne sker i samarbejde med Sydbanks lokalområder.

Er du en del af kulturlivet?

Kulturen binder os sammen. Den kommer i mange udgaver, og den er limen i vores samfund. Sydbank Fonden prioriterer at støtte kulturen – både den fine og den folkelige – så den bliver så bred som mulig, og så flest muligt får adgang til et mangfoldigt kulturliv.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Er du en del af fritidslivet?

Fritidsinteresser, frilufts- og foreningslivet er med til at holde os sunde og aktive og skaber sammenhold. Sydbank Fonden støtter projekter, initiativer, arrangementer, events, klubber, organisationer, fællesskaber og en masse andet, som motiverer og begejstrer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Sydbank Fonden

Ansøg nu

Trelleborg Fonden

Ansøg nu