Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.
Fonden uddeler årligt ca. 2,5 mio. kr. i bankTrelleborgs tidligere opland, jf. vedtægternes § 2, fordelt på følgende 4 kategorier:

 1.  Aktivering af unge – sportsligt, kulturelt eller uddannelsesmæssigt. Gerne i ak-tiviteter baseret på fællesskaber.
 2. Aktiviteter af kulturel karakter – både individuelle og fællesskabsbaserede – og både af udviklende og af præsenterende karakter.
 3. Videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger.
 4. Pulje for wild-card uddelinger.

Fondens uddelinger er skattepligtige efter reglerne herom.

Læs mere om fondenes formål og retningslinjer i vedtægterne
Retningslinjer for god fondsledelse
Privatlivspolitik for Trelleborg Fonden

Kontakt

Har du spørgsmål så kontakt:
Fondssekretær Berit Madsen på 74 37 97 70

Adresse
TrelleborgFonden
Schweizerpladsen 1A
4200 Slagelse

Bestyrelse
Peter Ketelsen (formand)

 • Advokat, 57 år
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2021, udløb af valgperiode i 2025
 • Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i: RIDGID Scandinavia A/S. Bestyrelsesmedlem i: Estée Lauder Cosmetics A/S, Olga og Esper Boels Fond, Ejendomsaktieselskabet Boels Gård og KILROY Foundation. Direktør i: KR 332 ApS.
 • Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Niels Tørslev (Næstformand)

 • Cand. oecon., 71 år
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2009, udløb af valgperiode i 2023
 • Ingen øvrige ledelseshverv
 • Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen

Johan Nicolaj Flach de Neergaard.

 • Godsejer, agrarøkonom, 70 år
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2009, udløb af valgperiode i 2025
 • Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i: Stiftelsen Sorø Akademi og Vemmetofte Kloster. Bestyrelsesmedlem i: Espefonden og Selsøe Fonden 
 • Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen

Ansøgninger behandles i fondens bestyrelse, der holder 3 årlige møder. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. fire måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, behandles administrativt og dermed hurtigere.

Hvad kan du søge til

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennytte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland.

Hvad kan du ikke søge til

Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt, men for at spare potentielle ansøgere for ulejligheden skal det oplyses, at fonden normalt ikke yder støtte til følgende:

 • Andre fonde
 • Daglig drift
 • Elite- og enkeltmandssport
 • Fester
 • Film- og musikudgivelser
 • Forskning
 • Golfklubber
 • Hjertestartere
 • Hospitaler
 • Julebelysning
 • Kunstgræsbane
 • Kurser
 • Landsdækkende humanitære organisationer
 • Offentlige institutioner – skoler, børnehaver, fritidshjem, kommuneprojekter
 • Praktik-, studieophold og -rejser
 • Rejser
 • Træningstøj til idrætsforeninger
 • Udflugter

Støtte ydes som engangsbeløb. Der ydes således ikke faste tilbagevendende ydelser i form af sponsorater el.lign.