Ledelse og organisation

Vores organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kundens behov og baserer sig på en delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de kundevendte enheder.

Sydbanks bestyrelse

Sydbanks bestyrelse består af 6-10 af repræsentantskabets medlemmer samt 4 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, dog vælges medarbejderrepræsentanter for 4 år ad gangen. Direktionen har den daglige ledelse af banken, men skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

Lars Mikkelgaard-Jensen

Formand

 • Valgt til bestyrelsen i 2015
 • Medlem af Risikoudvalget og Digitaliseringsudvalget

Jacob Chr. Nielsen

Næstformand

 • Valgt til bestyrelsen i 2014
 • Medlem af Revisionsudvalget og Nomineringsudvalget

Janne Moltke-Leth

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2016
 • Formand for Nomineringsudvalget
 • Medlem af Risikoudvalget

Susanne Schou

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Formand for Digitaliseringsudvalget
 • Medlem af Nomineringsudvalget

Gitte Poulsen

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2019
 • Formand for Lønudvalget
 • Medlem af Revisionsudvalget

Jon Stefansson

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2019
 • Medlem af Risikoudvalget og Lønudvalget

Henrik Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2020
 • Formand for Risikoudvalget

Søren Holm

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2020
 • Formand for Revisionsudvalget

Carsten Andersen

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Revisionsudvalget

Kim Holmer

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Digitaliseringsudvalget

Jarl Oxlund

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2014
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Digitaliseringsudvalget

Jørn Krogh Sørensen

Bestyrelsesmedlem

 • Valgt til bestyrelsen i 2018
 • Valgt af medarbejderne
 • Medlem af Lønudvalget
Repræsentantskab

Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).

Se medlemmerne af Repræsentantskabet

Lokalråd
Revisionsudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for revisionsudvalg

Udvalget består af Søren Holm, Jacob Chr. Nielsen, Gitte Poulsen og Carsten Andersen.

Lønudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse.

Udvalget består af Gitte Poulsen, Jon Stefansson og Jørn Krogh Sørensen.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for lønudvalg

Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken. Den gældende lønpolitik kan findes her:

Sydbanks lønpolitik for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner

Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.

Vederlag i regnskabsåret 2018

Nomineringsudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for nomineringsudvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Udvalget består af Janne Moltke-Leth, Jacob Chr. Nielsen og Susanne Schou. 

Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Risikoudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for risikoudvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken.

Udvalget består af Henrik Hoffmann, Janne Molke-Leth, Jon Stefansson og Lars Mikkelgaard-Jensen.

Digitaliseringsudvalg

Sydbanks bestyrelse har nedsat et digitaliseringsudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet og tilsynet med den løbende digitalisering af banken.

Kommissorium for Digitaliseringsudvalg

Udvalget består af Susanne Schou, Jarl Oxlund, Kim Holmer og Lars Mikkelgaard-Jensen. 

Underskriftscirkulære

Karen Frøsig

Adm. direktør

Bjarne Larsen

Bankdirektør

Jørn Adam Møller

Bankdirektør

Henning Dam

Bankdirektør

 • Direktion

  Karen Frøsig
  Bjarne Larsen
  Jørn Adam Møller
  Henning Dam

  • Revision

   Poul-Erik Winther

 • Sekretariat, digitalisering & strategi

  Flemming Ramberg Mortensen

 • Jura

  Karin Sønderbæk

  • Jurister

   Iben Leisner

  • AML Risikostyring

   Lene Lorenzen

  • Privat Inkasso

   Anne Skourup Nissen

 • Compliance

  Lone Frederiksen

  • DPO

   Nicolai Gjerlev Andersen

 • Risiko

  Bjørn S. Clausen

  • Risikoopfølgning

   Anders Bille

  • Risikostyring

   Henrik Lorenzen

  • Risikomåling

   Anneli Jensen

Fællesfunktioner

 • Corporate Banking and Finance

  Steen S. Hansen

  • Corporate & Institutional Banking

   Claus Brandt

  • Private Banking Elite

   Michael Albrechtsen

  • Sydbank Leasing

   Michael Bruun

 • Erhverv

  Claus Peter Michelsen

  • Cash Management

   Nicolai Schmit

  • Trade Finance

   Daniel Lapp

  • Merchant Bank

   Søren Østergaard Nielsen

  • Erhvervskunder

   Pauli Yngve Laursen

  • Transaction Banking & Infrastructure

   Nicolai Schmit

 • Fonds og Udland

  Niels Skylvad

  • Fondsafvikling og infrastruktur

   Anders Kjove

  • Fonds Kundeservice

   Thomas Andersen

  • Internationale Transaktioner og FI

   Benny Brogaard

  • Markets and Treasury Services

   Svend Pedersen

  • Kapitalmarkedsprojekter

   Jesper S. Y. Skjærbæk

  • Middle Office

   Carsten Bach Vind

 • IT og udvikling

  Jacob F. Kristiansen

  • Projekter og processer

   Sabine Sandkamm

  • Modeller og datawarehouse

   Jess B. Lund

  • IT-udvikling og -arkitektur

   Steen Thinggaard

  • IT-service

   Erik Meldgaard

  • Informationssikkerhed

   Per Silberg Hansen

 • Kapitalforvaltning

  Michael Andersen

  • Emerging Markets Debt

   Thomas Brund

  • Developed Markets Debt

   Alex Hauge Andersen

  • Fixed Income Research

   Claus Juhl

  • Emerging Market Equities

   Jesper Engedal

  • Portfolio Management

   Mads Kjølsen Olsen

  • Economics Research

   Søren V. Kristensen

  • Equity Research

   Jacob Pedersen

  • Forvaltningsafdelingen

   Tim Frandsen

 • Kredit

  Stig Westergaard

  • Kreditchefer - erhverv

   Jens Lund-Hansen

  • Kreditchefer - privat

   Michael Christensen

  • Kreditsekretariat

   Jan S. Sørensen

  • Konsulenter - Kredit

   Morten Harmuth

  • Regnskabsanalyse og Nedskrivninger

   Hans Jørgen Clausen

 • Kunder Direkte

  Torben Bruun Jørgensen

  • Direkte Service

   Joan Mai

  • Direkte Rådgivning

   Henrik Nicolaisen

  • Direkte Byg og Pension

   Karina Jepsen Toftebjerg

  • Direkte Investering

   Majbritt Lindblad

  • Direkte Medarbejder

   Kurt S. Madsen

  • Diba Billån

   Jørgen Larsen

 • Markets

  Pia B. Andersen

  • Aktier

   Ole K. Jensen

  • Valuta/Renter og Risk Management

   Martin Nygaard Klem

  • Obligationer

   Bjarke Nissen Friedrichsen

  • Finans - Risiko

   Henrik Pryds

  • Likviditet

   Johnni Andersen

 • HR & Organisation

  Else Guldager

  • Uddannelse

   Britt Salomonsen

  • Arbejdsmiljø

   Peter Draborg

  • Performance Management og Training

   Søren Olin M. Rasmussen

  • HR-partner

   Anne Wolter Uldbjerg

 • Privat og Private Banking

  Steen Sandager

  • Private Banking og Pension

   Gitte Stentoft

  • Forretningsudvikling - Privat

   Pia L. Lorenzen

  • Investering

  • Skat

   Søren Lundgaard

  • Kunde- og Forretningsanalyse

   Ulrik Schreiner

  • Kvalitetssikring AML & GDPR

   Christina Faber

 • Kommunikation & Marketing

  Søren Hansen Reumert

  • Kommunikation

   Louise Degn-Hansen

  • Marketing

   Mads Strib Sørensen

 • Økonomi og IR

  Jørn Adam Møller

  • Bygning

   Verner Nielsen

  • Administration

   Brian Jørgensen

 • Operations

  Morten Barsballe Nielsen

  • FilialService

   Daniel Plath

  • InternService

   Helle Termansen

  • Bruger Support

   Jan Petersen

  • Operationel Excellence and Automation

   Kristian W. Mikkelsen

Linjefunktioner

 • Område Fyn

  Claus Braad Hansen

 • Område Hovedstaden

  Søren Gadeberg

 • Område Kolding

  Dennis Vibjerg

 • Område Midtjylland

  Claus Brændstrup

 • Område Sjælland

  Jesper Lund Wimmer

 • Område Sønderjylland

  Laurids Kudsk

 • Område Vestjylland

  Frank Bondorph

 • Område Østjylland

  Tina K. Lyngsø

 • Område Aarhus-Aalborg

  Torben R. Rasmussen

 • Område Tyskland

  Kim Møller Nielsen

 • Sydbank Landbrug

  Brian Skov Nielsen