Forskellen mellem banklån og realkreditlån

Prioritetslån

 • Variabel rente, der tilskrives hvert kvartal
 • Ingen kursfradrag ved oprettelse
 • Du betaler ikke bidrag
 • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år
 • Lånet kan indfries til kurs 100 (opsiges med 2 måneders varsel)

Realkreditlån med variabel rente

 • Variabel rente, der fastsættes afhængigt af lånetype (½-10 år)
 • Variabel ydelse i hele lånets løbetid
 • Bidragssats, som kan ændre sig i lånets løbetid
 • Mulighed for kursfradrag ved oprettelse
 • Mulighed for omlægning
 • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år

Realkreditlån med fast rente

 • Fast rente i hele lånets løbetid
 • Bidragssats, som kan ændre sig i hele lånets løbetid
 • Mulighed for kursfradrag ved oprettelse
 • Mulighed for omlægning
 • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år
 • Lånet kan indfries til kurs 100 (opsiges med 2 måneders varsel til en termin)

Låntyper- dine mange forskellige muligheder for at få finansieret din bolig

Realkreditlån

Sydbank samarbejder med Totalkredit, der tilbyder forskellige lånetyper.

Læs mere her

Sydbank Bolig

Låner du kan bruge i forbindelse med istandsættelse, om- og tilbygning og nybyggeri.

Læs mere her

Sydbank Prioritetslån

Et fleksibelt boliglån, der kan bruges til lidt af hvert, fx til ombygning eller køb af sommerhus.

Læs mere her

Andelsboliglån

Vælg mellem en kredit eller et lån.

Læs mere her

 

Har du det rigtige boliglån?

Hvis du skal omlægge dit boliglån – eller købe ny bolig – er det vigtigt, at du træffer de rigtige valg, inden du bestemmer dig. Du kan vælge mellem tre forskellige låntyper:

 • Fastforrentet realkreditlån
 • Rentetilpasningslån
 • Sydbank Prioritetslån

Fast eller variabel rente

Udgangspunktet for vores rådgivning er altid lån med fast rente. Det giver trygge rammer – du har klarhed over de fremtidige ydelser, og du skal ikke spekulere på, om renten pludselig kan stige og slå bunden ud af jeres økonomi.

Vælger du et variabelt forrentet lån, er det altså vigtigt, at du har så god luft i økonomien, at du kan klare eventuelle rentestigninger. Samtidig skal du være mere risikovillig – dvs. du skal kunne leve med usikkerheden om fremtidige ydelser på lånet.

Realkreditlån med fast eller variabel rente

Realkreditlån

Du kan låne op til 80 % af handelsprisen på din bolig (60 % på fritidsbolig). Vælg mellem fastforrentede lån, variabelt forrentede lån eller variabelt forrentede lån med renteloft.
Løbetiden er op til 30 år, og du har mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.
I Sydbank samarbejder vi med Totalkredit, og vi kan derfor rådgive om Totalkredits produkter.

Realkreditlån med fast rente 

Et fastforrentet realkreditlån er kendetegnet ved, at renten ligger fast i hele lånets løbetid. Og at det beløb, du får udbetalt, afhænger af dagskursen på obligationerne. Et obligationslån kan til enhver tid omlægges.

Realkreditlån med variabel rente

Med et variabelt forrentet realkreditlån tilpasses renten på lånet udviklingen i markedsrenterne. Du kan vælge mellem forskellige typer lån, fx et F-kort-lån, hvor du får ny rente hvert halve år eller et Tilpasningslån, fx F5-lån, hvor renten tilpasses hvert 5. år.

Banklån – med variabel rente

Sydbank Prioritetslån

I Sydbank kan du få et prioritetslån, som er et fleksibelt lån, du kan bruge ved for eksempel køb af en privat bolig eller sommerhus (du kan finansiere op til 60 % af sommerhusets værdi) eller til istandsættelse eller ombygning. Sammen med lånet kan du få en indlånskonto med en attraktiv rentesats.

Du kan bruge lånet som et alternativ til et realkreditlån, eller du kan kombinere det med et realkreditlån.

Et prioritetslån skal betales tilbage over 11-30 år. Hvis du sælger boligen, skal lånet indfries. Du kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100.

Læs mere om prioritetslån