Information om behandling af dine personoplysninger

Her finder du information om, hvordan Sydbank agerer som dataansvarlig efter reglerne om databeskyttelse. Du kan læse, hvordan og hvornår vi indhenter, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig - enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., kontonummer og indkomst. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Vores behandling af dine personoplysninger afhænger af dit forhold til os. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du:

Du kan læse mere om dine rettigheder her.

Sådan behandler vi personoplysninger, du har givet ved brug af vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer

På vores hjemmesider og i vores applikationer tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster nødvendige oplysninger, fx navn, adresse, kontonummer og e-mailadresse. Oplysningerne bliver alene brugt til at imødekomme din henvendelse og yde dig den pågældende service. Derudover modtager vi information om din ip-adresse - se mere i vores information om cookies.

Vi sender dig kun nyhedsmails, hvis du har tilmeldt dig og dermed givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i nyhedsmailen.

Information om behandling af persondata
Information on the processing of personal data at Sydbank
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Sydbank

Behandling af persondata uden for EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge) 

Igennem vores aftaler med databehandlere kan data blive behandlet af teknisk support folk eller konsulenter i følgende lande:

Sikre tredjelande: UK United Kingdom

Usikre tredjelande: Australien, USA, Indien

Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger.

Se EU-Kommissionens standardkontrakt her

Optagelse af telefonsamtaler og videomøder

Når du ringer eller afholder videomøde med Sydbank, blivver samtalen optaget. Det er der flere grunde til:

  • Efter MIFID-reglerne er banken forpligtet til at optage og gemme al elektronisk kommunikation med kunder, som fører til eller kan føre til en ordre i finansielle instrumenter (herunder værdipapirer).
  • Banken er underlagt en skærpet forpligtelse til at yde rådgivning efter god skik reglerne. For at undgå uoverensstemmelser på baggrund af den rådgivning, der er givet i telefonen, er det derfor i begge parters interesse at kunne genhøre samtalen.

Optagelserne anvendes alene som dokumentation og anvendes ikke i uddannelsesøjemed.

Opbevaring af samtaler

De optagne samtaler (voicelogs) opbevares som udgangspunkt i 5 år. Undtagelsesvist kan fx Finanstilsynet anmode om, at oplysningerne er tilgængelige i op til 7 år.

Du kan læse mere om dine rettigheder her

Studielegater

En forudsætning for at banken kan udbetale dit legat er, at vi behandler en række oplysninger for at opfylde kravene i:

  • Skattekontrolloven
  • Bogføringsloven

Læs hvordan vi behandler data i forbindelse med udbetaling af studielegater 

Sådan kontakter du os

Hvis du er kunde i Sydbank med NetBank, så kan du nemt og hurtigt med MitID søge om indsigt eller om at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet): 

Søg om indsigtsret  Søg om indsigtsret (uden MitID)  

Søg om dataportabilitet  Søg om dataportabilitet (uden MitID)

Søg om sletning af dine data eller øvrige henvendelser

Hvis du ikke ønsker at sende anmodning digitalt, så kan du downloade en PDF-formular, som du kan udfylde og sende med posten.

Hent formularen - Henvendelse om persondata

Vil du vide, om du kan få slettet dine oplysninger? 

Hvis du ikke er kunde i Sydbank, kan du kontakte os for at få slettet dine oplysninger.

Har du indenfor de sidste 5 år været kunde i banken, skal du dog være opmærksom på, at banksektoren er underlagt omfattende lovregulering, herunder blandt andet Hvidvaskloven og Bogføringsloven. Det betyder, at Sydbank forpligtet til at gemme dine oplysninger, i mindst 5 år efter at dit kundeforhold er ophørt.

Har du haft fuldmagt til at disponere over en konto eller et depot i banken, kan vi først slette dine oplysninger, 5 år efter at fuldmagtsgivers kundeforhold er ophørt.

Har du været registreret som ejer af en virksomhed, kan vi også først slette dine oplysninger, 5 år efter at virksomhedens kundeforhold er ophørt.