Hvad er et generationsskifte

Et generationsskifte handler om at overdrage virksomheden til næste generation i en familie eller til en betroet medarbejder – og på mange måder foregår et generationsskifte på samme måde som andre former for ejerskifte. Der er dog nogle forskelle mellem generationsskifte og andre typer for ejerskifte, som du skal være opmærksom på, og dem får du et overblik over her på siden. 

Nogle bruger også ordet generationsskifte om ejerskifte generelt.

Læs mere om ejerskifte udenfor familien her

Planlæg generationsskiftet i god tid

Hvornår skal du gå i gang? En tommelfingerregel er, at du kan og bør gå i gang med forberedelserne, så snart du har en fornemmelse for, at den yngre generation er interesserede i at tage over en dag. Også selvom der er mange år til. 

Hvordan foregår et generationsskifte? Få overblik over forløbet

Du kan få overblik og hjælp til forløbet hos Sydbank. Vi laver en plan, så du ved, hvad du skal gøre. 

Her kan du læse mere om de skridt, du skal tage, for et vellykket generationsskifte:

De indledende overvejelser

Når I overvejer et generationsskifte, er det helt afgørende, at I i familien får talt en række familieforhold og følelsesmæssige forhold igennem. Hvis der er flere børn i familien, er det også vigtigt at inddrage dem. Tal fx om 

Hverdagen efter generationsskiftet: Hvordan skal den ældre generation evt. være involveret (eller ikke være involveret) i virksomhedens drift fremover? Hvordan kommer hverdagen til at se ud? Hvem træffer hvilke beslutninger? 
Hvad med andre søskende: Hvis du sælger virksomheden til et af dine børn til den lavest mulige pris indenfor lovens rammer, hvordan vil de andre børn så blive tilgodeset?

Prissætning af virksomheden

Ofte vil man ved et generationsskifte til familien forsøge at sælge billigst muligt indenfor lovens rammer – skattemyndighederne sikrer i den forbindelse, at man ikke sælger virksomheden for billigt. Ved et generationsskifte indenfor familien baserer man derfor værdisætningen på skattemyndighedernes vejledende regler. I modsætning til ved andre former for ejerskifte anbefaler vi derfor, at du lader din revisor stå for prissætningen af virksomheden. 

Finde den bedste model til finansiering og overdragelse

Når I har fundet den pris, virksomheden skal overdrages til, kan man enten give virksomheden som gave eller lade sit familiemedlem købe den. Der findes flere forskellige måder at løse det på – dem får du en oversigt over længere nede på siden. Uanset hvad I vælger, har det en række skattemæssige konsekvenser, og vi anbefaler derfor, I får sparring af Sydbank.

Du gør din virksomhed klar til overdragelse

Du skal sikre, at virksomheden kan fungere uden dig: Der skal være styr på processer og arbejdsgange, og viden, kontrakter og arbejdsgange skal dokumenteres, så de kan gives videre. Og så skal du gøre virksomheden klar til generationsskifte ved fx at skille ejendomme fra virksomheden eller udlodde værdier. 

Overdragelse

Når selve salget finder sted, hjælper Sydbank dig med bankforretningen.  

Efter generationsskiftet

Et salg ændrer grundlæggende din privatøkonomi. Du kan få hjælp i Sydbank med, hvordan du skal håndtere din nye situation efter ejerskiftet. 

Forskellige modeller for, hvordan du kan overdrage din virksomhed i et generationsskifte

De to typiske udfordringer, du skal løse i et generationsskifte, er

  • penge til at overtage virksomheden
  • penge til at betale skat
    Finansieringen og skatten kan løses på en række forskellige måder, når du overdrager til en person i din nærmeste familie eller en betroet medarbejder.

Her får du et indledende overblik over mulighederne. Men det er kompliceret, så hold tungen lige i munden.

Du sælger virksomheden til dit familiemedlem

Her sælger man kort og godt virksomheden til et familiemedlem. 

Hvis det købende familiemedlem ikke selv har penge nok eller kan låne pengene, kan handlen delvis finansieres ved sælgerfinansiering. Det betyder, at sælger i stedet for rede penge får et tilgodehavende.

I praksis låner det købende familiemedlem altså penge af det sælgende familiemedlem. Men husk, sælger skal stadig betale skat af de penge, han eller hun tjener på salget. Det kan være svært, hvis man endnu ikke har modtaget pengene for salget.

Du sælger virksomheden, og køber overtager din skat

Denne model er en virksomhedshandel, hvor køberen overtager den skat, sælgeren skal betale af avancen på salget. Det kaldes med et fagudtryk skattemæssig succession. 

- Skattegælden – eller rettere noget af den – bliver modregnet i betalingen for virksomheden

- Sælger slipper for at betale skat af salget

- Køber får en rentefri gæld til skattemyndighederne, der skal betales senere

Fordelen ved denne løsning er, at den ikke kræver så meget likviditet fra køberen. 

Det lyder måske lidt for godt til at være sandt, og det er det også. Man må kun modregne en vis del af skattegælden i betalingen for virksomheden. Den skattegæld, man overtager, er altså større end det beløb, man kan trække fra betalingen for virksomheden.

Er det en god ide? Nogle gange er et generationsskifte det muliges kunst, og hvis købet er svært at finansiere med banklån, kan dette være en mulighed for, at køber skal have færre penge op af lommen. Og skattegælden er rentefri. 

Du giver virksomheden som en gave

Du kan også vælge at give din virksomhed som en gave. Det er en model, der kræver mange rede penge til at betale skat:  

1. Der skal betales gaveafgift af virksomhedens værdi.

2. Samtidig skal den, der giver gaven, også betale skat af ‘salget’, da skattemyndighederne betragter gavegivningen som et salg!

3. Modtageren kan dog ofte overtage giverens skat af fortjenesten ved ’salget’

Vi er glade og stolte over at kalde os Danmarks Erhvervsbank

Men vi ved godt, at navnet forpligter. Som landsdækkende fullservice-erhvervsbank skiller vi os bl.a. ud ved:

Fast rådgiver

Virksomhedskunder har én fast rådgiver, som er forankret i lokalmiljøet og kender det lokale erhvervsliv.

Læs mere her

Strategikompasset

Rådgivningsværktøjet giver indsigt i din virksomheds finansielle situation, så du og din rådgiver kan udstikke din virksomheds kurs for de kommende år.

Læs mere her

Sydbank Tyskland

Sydbanks erhvervsbank i Tyskland er en perfekt løsning for alle virksomheder med interesse i Tyskland. Vores rådgivere taler dansk og tysk og er eksperter i det tyske banksystem og erhvervsliv.

Læs mere her