Sydbank Megatrend Portefølje

Med Sydbank Megatrend Portefølje investerer du i vores fem udvalgte Megatrends. Derved kan du kombinere fordelene ved vores Megatrend Investeringer, indeksfonde og aktiv pleje. Vi Investerer, med andre ord, for dig og, med udgangspunkt, i den langsigtede samfundsudvikling. Løsningen er et tilbud til dig, som er Private Banking kunde eller som betjenes af en af vores investeringsrådgivere. 

En ny måde at tænke investering

Megatrend Portefølje er investeringsløsningen, som investerer der, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke der, hvor det har været.

Omkostningseffektiv investering

Vi investerer via indeksfonde, der er en omkostningseffektiv måde at investere på, fordi der ikke sker nogen aktiv forvaltning af fondene.

Løbende tilpasning til din situation

Vi sikrer en løbende tilpasning ved at øge og sænke risikoen i dine investeringer afhængig af vores forventninger til de finansielle markeder.

Risici ved produktet

Når du investerer i værdipapirer, medfølger der altid en risiko for, at du kan tabe dele af eller hele din investering. Før du investerer, bør du derfor overveje, hvor store udsving du kan acceptere i din portefølje.

Book et møde med en rådgiver

Vi gennemgår din økonomi og sørger for at finde den rette investeringsprofil i Megatrend Portefølje til dig. 

Bliv kontaktet

Sådan fungerer Megatrend Portefølje

  • Megatrend Portefølje er professionel pleje af din opsparing og pension – uden du selv behøver være ekspert
  • Minimumsindskuddet ved investering i Megatrend Portefølje er 500.000 kr. 
  • Megatrend Portefølje giver dig stor risikospredning og lave omkostninger, uden at du skal gå på kompromis med den gode rådgivning

Indbetal penge til din opsparing

Du kan indbetale løbende, indsætte et engangsbeløb eller kombinere mulighederne. Du har desuden altid mulighed for at trække penge ud.

Følg med i dine investeringer

Du kan enten følge dine investeringer i din Net- og Mobilbank eller læse vores kvartsvise skriv om både Megatrends, investeringsmarkeder og -temaer.

ESG/bæredygtighedskategorisering

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Investeringerne tager ikke højde for de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsindikatorer.

De 5 megatrends

Demografiske skift

Fremtidens Forbruger

Fremtidens transport

Klimaansvarlighed

Teknologisk innovation

Hvad er forskellen på en klassisk investeringsløsning og Megatrend Portefølje?

Klassisk Investeringsløsning:

1.     Tager udgangspunkt i den nuværende markedssammensætning

2.     Fokus delvist på historisk udvikling

3.     Store investeringer i gårsdagens vindere

Megatrend Portefølje:

1.     Vi starter med samfunds- og fremtidsanalyser

2.     Fokus på fremtidig udvikling og trends

3.     Store investeringer i morgendagens vinder

Hvad er en Megatrend?

En Megatrend er en betegnelse for de store samfundsændringer, som udfoldes over mange år og fundamentalt ændrer det vi ellers kender som normalen.

Vi tror på, at der er et større langsigtet afkastpotentiale i selskaber, som understøtter eller tilpasser sig forandringerne i samfundet

Investering i Megatrends giver mening i investeringsmæssig sammenhæng, fordi vi ønsker at skabe mest mulig langsigtet værdi til vores kunder.

Hvad er en indeksfond, og hvilke risici er der? (ETF’er)

Indeksfonde (ETF’er) følger – til forskel fra de klassiske investeringsforeninger – en fast og foruddefineret strategi om at investere i nogle bestemte værdipapirer. Det kan fx være et aktieindeks, obligationer af en vis kvalitet eller værdipapirer fra bestemte sektorer som teknologi, industri, medicin eller grøn energi.

Eftersom fondene ikke har udgifter til løbende forvaltning, er det muligt at holde omkostningerne på et absolut minimum. Derudover har de det største udvalg, når det kommer til specifikke temaer.

Når du investerer i en indeksfond, er der altid en risiko for, at du kan tabe dele af eller hele din investering. En indeksfond er sammensat af værdipapirer, som typisk er opgjort til deres markedsværdier. Det betyder, at de værdipapirer, som er mest værd, udgør den største andel i indeksfonden.
Derfor har du altid investeret mest i det, som er steget mest, hvilket kan medføre større udsving i perioder.

Hvad er en investeringsprofil?

Når du vil investere din opsparing i Megatrend Portefølje, starter vi altid med et rådgivningsmøde. Her finder vi sammen frem til din risikovillighed (hvor store udsving, du kan acceptere i værdien af din opsparing), dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge din opsparing.

Når vi har afklaret disse ting, kan vi foreslå en investeringsprofil, der passer til dig. Når vi er enige om din investeringsprofil, er du klar til at investere din opsparing i Megatrend Portefølje 

Det er investeringsprofilen, vi tager udgangspunkt i, når vi sammensætter dine investeringer i Megatrend Portefølje. Herunder kan du læse nogle eksempler på, hvordan din profil har indflydelse på de investeringer, vi udvælger til dig i Megatrend Portefølje

Eksempler på investeringsprofiler

Hvis der er lang tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du acceptere store udsving på værdien af din opsparing, vil vi investere en større andel af din opsparing i værdipapirer med et højt forventet afkast og større risiko.

Er det risikabelt at investere i Sydbank Megatrend Portefølje?

Når du investerer i værdipapirer, medfølger der altid en risiko for, at du kan tabe dele af eller hele din investering. Før du investerer, bør du derfor overveje, hvor store udsving du kan acceptere i din portefølje.

Du vil ofte opleve den sammenhæng, når du investerer i værdipapirer, at jo højere risiko, du vælger, desto større afkast kan du forvente på længere sigt. Du skal her være opmærksom på, at højere risiko vil betyde større udsving i din portefølje.

Din risikovillighed og derved de kursudsving, du kan acceptere i din portefølje, har betydning for andelen af aktie- og obligationsbaserede værdipapirer. Jo større kursudsving, du kan acceptere, desto flere aktiebaserede investeringer skal du vælge. Ønsker du derimod mindre udsving og samtidig en forventning om et mindre afkast, så skal du vælge en portefølje med en stor del i obligationsbaserede investeringer.

Sydbank Megatrend Portefølje investerer i udvalgte trends, som betyder en væsentlig snævrere porteføljestrategi, end hvis du investerer i det brede aktiemarked. Du skal derfor forvente, at kursudsvingene både vil afvige og kan være større end ved investering i det brede aktiemarked.

Tal altid med en rådgiver, hvis du skulle være i tvivl om, om investering er det rigtige for dig.

Kan jeg både investerer i pension og almindelig opsparing? 

Ja, du kan investere både pension og almindelig opsparing (frie midler) i Megatrend Portefølje

Du kan også lave en aftale om at indbetale et beløb til din opsparing i Megatrend Portefølje hver måned – enten ved at du selv indbetaler eller laver en aftale med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med at vælge den rette investeringsprofil i Megatrend Portefølje og sætte den løbende indbetaling op.

Hvordan kan jeg følge med? 

Når du investerer i Megatrend Portefølje, opretter vi også en adgang til vores netbank. Herefter kan du følge med i din opsparing ved at logge på netbanken.

Du desuden til hver en tid kunne holde dig opdateret på vores hjemmeside med hvilke temaer vi har fokus på i øjeblikket. Du vil samtidig hver måned kunne modtage vores investorskriv, med en status på udviklingen i markedet og samtidig blive orienteret om hvilke ændringer vi eventuelt har foretaget.

Hvad koster det?
Administrationsomkostninger
0,5 mio. kr. – 25 mio. kr. 1,25% p.a.
25 mio. kr. – 50 mio. kr. 1,00% p.a.
Over 50 mio. kr. 0,75% p.a.

 Dertil betaler du for de omkostninger, som indeksfonde udbyderen tager samt i forbindelse med valutaveksling.

Læs mere om Megatrend Portefølje

Investeringspolitik og -rammer for Sydbank Megatrend Portefølje

Vilkår for Sydbank Megatrend Portefølje

Skattemæssig behandling af udenlandske ETF’ere – Sydbank Megatrend Portefølje

Prisliste – Sydbank Megatrend Portefølje