Den 1. september lancerer vi Sydbank Privat - vores nye koncept for privatkunder. Det betyder samtidig, at alle bankens Favorit-kunder herefter omfattes af Sydbank Privat. Ved samme lejlighed lukker vi Sydbank Favorit.

Alt til din daglige økonomi

Med Sydbank Privat får du helt automatisk adgang til løsninger og produkter, som du har brug for i din daglige økonomi. 

Du beholder din personlige rådgiver, dine konti og kort og din adgang til digitale løsninger som Netbank og Mobilbank samt Apple Pay, Google Pay og MobilePay.

Samtidig kan du hæve og indsætte penge i Sydbanks pengeautomater, og du har adgang til valutaveksling og køb og salg af euro i bankens pengeautomater.

Du har også fortsat adgang til forsikring med fordele hos Alm. Brand Forsikring.

  • Personlig rådgiver
  • Konti, opsparingskonti og budgetkonto
  • Netbank og Mobilbank samt betalingsløsningerne MobilePay, Google Pay og Apple Pay.
  • Hævning og indbetaling af danske kroner Sydbanks pengeautomater

Til dig med et forretningsomfang over 1.500.000 kr.

(Bil- og forbrugslån, boliglån, pension, opsparing og investering)

Kundegebyr: 0 kr. pr. måned

Som kunde har du adgang til:

Personlig rådgiver
Net- og Mobilbank
Alm. Brand forsikringsfordele
Betalingsservice
Frit antal konti
Hævning i Sydbanks pengeautomater

Du kan desuden benytte dig af bankens øvrige produkter og løsninger:

Mastercard Dankort
0 kr.
Mastercard Classic Debit
0 kr.
Mastercard Classic Credit uden rejseforsikring
0 kr.
Mastercard Gold
295 kr.
Mastercard Gold Plus
495 kr.
Mastercard Platinum
1.195 kr.

Betaling i Net- og Mobilbank:

Standardoverførsel
0 kr.
Indbetalingskort (Danmark)
0 kr.

Hævninger:

Hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater
0 kr.

Valuta:

Køb/salg af euro i Sydbanks pengeautomater
0 kr.
Køb af valutapakker
0 kr.

Til dig med et forretningsomfang mellem 300.000-1.500.000 kr.

(Bil- og forbrugslån, boliglån, pension, opsparing og investering)

Kundegebyr: 0 kr. pr. måned

Som kunde har du adgang til:

Personlig rådgiver
Net- og Mobilbank
Alm. Brand forsikringsfordele
Betalingsservice
Frit antal konti
Hævning i Sydbanks pengeautomater

Du kan desuden benytte dig af bankens øvrige produkter og løsninger:

Mastercard Dankort
200 kr.
Mastercard Classic Debit
200 kr.
Mastercard Classic Credit uden rejseforsikring
200 kr.
Mastercard Gold
695 kr.
Mastercard Gold Plus
895 kr.
Mastercard Platinum
1.695 kr.

Betaling i Net- og Mobilbank:

Standardoverførsel*
4 kr.
Indbetalingskort (Danmark)
4 kr.

Hævninger:

Hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater
8 kr.

Valuta:

Køb/salg af euro i Sydbanks pengeautomater
8 kr.
Køb af valutapakker
45 kr.

Til dig med et forretningsomfang under 300.000 kr.

(Bil- og forbrugslån, boliglån, pension, opsparing og investering)

Kundegebyr: 50 kr. pr. måned

Som kunde har du adgang til:

Personlig rådgiver
Net- og Mobilbank
Alm. Brand forsikringsfordele
Betalingsservice
Frit antal konti
Hævning i Sydbanks pengeautomater

Du kan desuden benytte dig af bankens øvrige produkter og løsninger:

Mastercard Dankort
235 kr.
Mastercard Classic Debit
235 kr.
Mastercard Classic Credit uden rejseforsikring
235 kr.
Mastercard Gold
795 kr.
Mastercard Gold Plus
1.195 kr.
Mastercard Platinum
2.195 kr.

Betaling i Net- og Mobilbank:

Standardoverførsel*
4 kr.
Indbetalingskort (Danmark)
4 kr.

Hævninger:

Hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater
8 kr.

Valuta:

Køb/salg af euro i Sydbanks pengeautomater
45 kr.
Køb af valutapakker
75 kr.

Spørgsmål og svar

Om konceptet

Hvorfor opsiger I Favorit?

1. september siger vi farvel til vores Favoritprogram. I stedet introducerer vi Sydbank Privat, hvor bankens kunder placeres i tre kundegrupper, ud fra forretningsomfanget. Prisen på de mest almindelige bankprodukter afhænger af forretningsomfanget.

Kommer det til at koste mere?

Som udgangspunkt er prisen den samme, men da kundegrupperne er sat anderledes sammen end før, vil nogle kunder opleve, at det bliver lidt billigere, mens andre kunder vil opleve, at det bliver lidt dyrere.

Hvad sker der med Loyalitetsrabatten?

Loyalitetsrabatten ophører – priserne er ikke længere afhængige af, hvor længe du har været kunde i banken.

Hvordan kan jeg undgå at betale for kort, kundegebyr mv.?

Hvis du eller din husstand har et forretningsomfang på over 1.500.000 kr., er kort uden rejseforsikring, valutaveksling og hævning i fremmede pengeautomater gratis, og du skal ikke betale kundegebyr.

Hvorfor er der ikke længere valgfri fordele?

Indtil nu har du selv skullet vælge dine fordele. Hvis du fx valgte fordelen Rabat på kort med rejseforsikring, fik du kortet til en rabatpris.

I dag foretrækker vores kunder, at de automatisk får den rigtige pris, når de fx bestiller et kort. Det vil sige uden at de først skal vælge en fordel for at opnå rabatten.

Vil det blive dyrere for mig?

Som udgangspunkt er prisen den samme, men da kundegrupperne er sat anderledes sammen end før, vil nogle kunder opleve, at det bliver lidt billigere, mens andre kunder vil opleve, at det bliver lidt dyrere. Vi kan først fastsætte forretningsomfang i august, hvor vi kontakter alle kunder.

Jeg blev låst fast i mit Favorit-niveau, da jeg fyldte 65 år. Gælder det stadig ved Sydbank Privat?

Nej – det gør det ikke. Det fastlåste niveau gælder indtil 1. september. Herefter placeres kunderne i tre kundegrupper ud fra omfanget af deres engagement med banken. Her tæller alt med – og for begge parter, hvis der er to i husstanden: Bil- og forbrugslån, boliglån, Totalkredit-lån, hvis det er optaget via Sydbank, pension, investering, opsparing og andet indestående på dine konti.

Du er velkommen til at ringe til din rådgiver, så du allerede nu kan se på dine muligheder.

Om produkter

Hvorfor bliver mit kort dyrere?

Prisen for dit kort afhænger af din kundegruppe. I Sydbank Privat placeres du og bankens øvrige kunder i tre kundegrupper efter omfanget af engagementet med banken. Her tæller alt med – og for begge parter, hvis I er to i husstanden: Bil- og forbrugslån, boliglån, Totalkredit-lån, hvis det er optaget via Sydbank, pension, investering, opsparing og andet indestående på dine konti.

Jeg har ikke NemKonto i Sydbank. Kan jeg alligevel blive omfattet af Sydbank Privat?

Ja, det kan du. Der er ikke noget krav om NemKonto, så du bliver omfattet af Sydbank Privat helt på samme måde som kunder med NemKonto i Sydbank.

Jeg har et prioritetslån, hvor jeg skylder 500.000 kr., og en prioritetslånskonto med 200.0000 kr. Hvordan bliver det talt med i forretningsomfanget?

Prioritetslån tæller med både som indlån og udlån. I dit tilfælde vil prioritetslånet (ind- og udlån) tælle med i forretningsomfanget med 700.000 kr.

Jeg har et Totalkreditlån. Hvordan indgår det i mit forretningsomfang?

Vi opgør dit Totalkreditlån efter restgælden. Du kan se restgælden i din Netbank eller Mobilbank.

Jeg har et Totalkreditlån i fællesskab med en anden kunde i Sydbank. Hvordan indgår det i mit forretningsomfang?

Totalkredit-lånet fordeles ligeligt mellem jer og tæller med i den samlede økonomi.

Jeg har et Diba Billån. Tæller det med i mit forretningsomfang?

Nej, det gør det ikke. Diba Billån er en selvstændig forretningsenhed og tæller derfor ikke med i dit forretningsomfang i Sydbank.

Jeg har et Boligkøberbevis – tæller det med i mit forretningsomfang?

Nej, dit Boligkøberbevis tæller ikke med i forretningsomfanget.

Jeg har en boligkredit, som jeg ikke har udnyttet. Tæller hele beløbet med alligevel?

Nej, det er kun den del af boligkreditten, du har udnyttet, som tæller med.

Jeg har en kassekredit, som jeg har udnyttet. Tæller den med?

Ja, den del af kassekreditten, du har udnyttet, tæller med i dit forretningsomfang.

Hvornår får jeg at vide, hvilken kundegruppe jeg får?

Du hører fra os i august, hvor vi orienterer dig om, hvilken kundegruppe du bliver omfattet af.

Sydbank Privat Ung

Til dig mellem 18 og 29 år

Læs mere