Dine fordele

  • Økonomisk sikkerhed: Sikrer barnets fremtid.
  • Flek­si­bi­li­tet: Kan bruges til ud­dan­nelse, boligkøb m.m.
  • Bedre afkast: Højere rente end al­min­de­lige konti.

Hvad er en bør­ne­op­spa­ring?

En bør­ne­op­spa­ring kan være med til at sikre dine børn en god start på vok­sen­li­vet, og den kan bruges til hvad som helst – fx et kørekort eller indskud til en lejlighed. Renten er skattefri helt frem til, at pengene udbetales.

Få en børneopsparing

Er du allerede kunde i Sydbank, og gerne vil oprette en børneopsparing?

Bestil børneopsparing

Har du brug for rådgivning?

Overvejer du om en børneopsparing eller en af vores andre opsparingsmuligheder kunne være noget for dig? Lad os hjælpe dig!

Bliv kontaktet

Godt at vide

Ja, det kan betale sig at lave en bør­ne­op­spa­ring. En bør­ne­op­spa­ring sikrer barnets frem­ti­dige økonomi og giver dem en god start på vok­sen­li­vet. Desuden er der flek­si­bi­li­tet i an­ven­del­sen af midlerne, som kan bruges til ud­dan­nelse, boligkøb eller andre større udgifter. Endelig kan bør­ne­op­spa­rin­ger tilbyde højere rente og bedre afkast end al­min­de­lige op­spa­rings­konti, hvilket øger op­spa­rin­gens værdi over tid.

Op­ret­telse

Forældre, værger, bedste­for­æl­dre eller ol­de­for­æl­dre kan oprette en bør­ne­op­spa­ring. Barnet skal dog være mellem 0 og 14 år, og op­spa­rin­gen skal være oprettet inden udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år. Der kan kun oprettes én bør­ne­op­spa­ring pr. barn.

Ind­be­ta­lings­lo­ft

Fra 2018 er det årlige ind­be­ta­lings­lo­ft hævet til 6.000 kr. Det betyder, at det maksimale indskud fremover er 72.000 kr. på din bør­ne­op­spa­ring. Kontakt din rådgiver eller kun­de­ser­vi­ce på 70 10 78 79, hvis du ønsker at indbetale mere på bør­ne­op­spa­rin­gen.

Ud­be­ta­ling

Bør­ne­op­spa­rin­gen skal løbe i mindst 7 år. Både opsparing og renter kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og skal være hævet i det år, barnet fylder 21 år.

Renten

Du kan se ren­te­sat­sen på din bør­ne­op­spa­ring her.

In­ve­ste­ring af bør­ne­op­spa­ring

Du kan vælge selv at investere bør­ne­op­spa­rin­gen i vær­di­pa­pi­rer i et in­di­vi­du­elt depot, som historisk set får op­spa­rin­gen til at vokse hurtigere, end hvis pengene står som kontant opsparing. Du kan også overlade det til banken at investere din bør­ne­op­spa­ring igennem bankens pul­je­in­ve­ste­ring.

Læs mere om Sydbanks Puljer.

Ga­ran­ti­for­mu­en har ændret dækning

Hvis din bør­ne­op­spa­ring er in­ve­ste­ret i puljer, er den ikke dækket af Ga­ran­ti­for­mu­en. Det gælder dog kun beløb, der er indsat efter 1. juni 2015.

Læs mere om Ga­ran­ti­for­mu­en her.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvis du går med overvejelser om en børneopsparing kunne være noget for dig, så udfyld formularen - så kontakter vi dig.

Bliv kontaktet

Bør­ne­børns­konto

Børnebørnskonto

Børnebørnskontoen er for børn under 18 år, oprettet af forældre eller bedsteforældre. Max indbetaling er 74.100 kr. årligt. Pengene er bundet til barnet fylder 18 år.

Læs mere
Opsparingskonto

En opsparingskonto, hvor du kan hæve og indbetale ubegrænset, når det passer dig. Der er intet loft på kontoen, så du kan også indsætte alt det, du vil.

Læs mere
Sydbank Plus

Sydbank Plus tilbyder fleksibel opsparing med ubegrænsede indskud og stigende rente. Bestem selv, hvor meget du vil indsætte.

Læs mere