Priser for indlån

Se evt. varslede renteændringer

Løn og budget Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente per år. Renten er variabel.

Privatkonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover.

Hele saldoen 0,25 %

Budgetkonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover.

Hele saldoen 0,25 %

Basal indlånskonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kontogebyr, 17,83 kr. pr. måned

Hele saldoen 0,25 %

Basal betalingskonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kontogebyr, 45 kr. pr. måned

Hele saldoen 0,25 %

Opsparing Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente per år. Renten er variabel.

Aktionærkonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle privatkunder med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 18. april 2024 svarer til en investering på ca.1.824 kr.

Hele saldoen 0,85 %

Opsparingskonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen 0,25 %

Halvårskonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Der kan hæves 1 gang pr. kalenderhalvår. For hævninger derudover betales 25 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo juni og december

Hele saldoen 0,25 %

Etableringskonto Rentetilskrivning: Årligt

Hele saldoen 0,25 % + præmie på 0,00 % p.a

Sydbank Plus Rentetilskrivning: Årligt

Der kan hæves 1 gang pr. måned på kontoen. For hævninger derudover betales 40 kr. pr. hævning Gebyrtilskrivning foretages ultimo hver måned.

Indestående mellem 0 kr. -  100.000 kr. For denne del af saldoen 1,25 %
Indestående mellem 100.001 kr. og 500.000 kr. For denne del af saldoen 1,75 %
Indestående over 500.001 kr. For denne del af saldoen 2,00 %

Sydbank Fastrente Rentetilskrivning: Bindingsdato

Kan oprettes af alle privatkunder med NemKonto i Sydbank. Kontoen er uopsigelig i bindingsperioden. Indbetalingen skal ske som engangsindskud på minimum 100.000 kr.

6 måneder 2,80 %
12 måneder 2,65 %

Sydbank Megatrend Portefølje Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen 1,25 %

Iværksætterkonto Rentetilskrivning: Årligt

Hele saldoen 0,25 %

Aktiesparekonto Rentetilskrivning: Kvartårlig

Overtræksrente: 24,70 % af bogført overtræk

Hele saldoen 0,00 %

Pensionsopsparing Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente per år. Renten er variabel.

Ratepension Rentetilskrivning: Kvartårlig

Indestående mellem 0 kr. -  100.000 kr. For denne del af saldoen 1,25 %
Indestående mellem 100.001 kr. - 500.000 kr. For denne del af saldoen 1,75 %
Indestående over 500.001 kr. For denne del af saldoen 2,00 %

Selvpension Rentetilskrivning: Kvartårlig

Indestående mellem 0 kr. -  100.000 kr. For denne del af saldoen 1,25 %
Indestående mellem 100.001 kr. - 500.000 kr. For denne del af saldoen 1,75 %
Indestående over 500.001 kr. For denne del af saldoen 2,00 %

Indekskonto Rentetilskrivning: Årligt

Indekskonti under udbetaling forrentes som minimum med sats svarende til Statens variable Grundrente.

Indestående mellem 0 kr. - 100.000 kr. For denne del af saldoen 1,25 %
Indestående mellem 100.001 kr. - 500.000 kr. For denne del af saldoen 1,75 %
Indestående over 500.001 kr. For denne del af saldoen 2,00 %

Kapitalpension Rentetilskrivning: Kvartårlig

Indestående mellem 0 kr. - 100.000 kr. For denne del af saldoen 1,25 %
Indestående mellem 100.001 kr. - 500.000 kr. For denne del af saldoen 1,75 %
Indestående over 500.001 kr. For denne del af saldoen 2,00 %

Aldersopsparing Rentetilskrivning: Kvartårlig

Indestående mellem 0 kr. -  100.000 kr. For denne del af saldoen 1,25 %
Indestående mellem 100.001 kr. - 500.000 kr. For denne del af saldoen 1,75 %
Indestående over 500.001 kr. For denne del af saldoen 2,00 %

Børn og unge Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Rasmus Klump Konto Rentetilskrivning: Årligt

Kan oprettes af alle under 7 år.

Hele saldoen 1,50 %

Skolekonto Rentetilskrivning: Årligt

Kan oprettes af alle mellem 7 og 13 år.

Hele saldoen 1,50 %

Startjobkonto Rentetilskrivning: Årligt

Kan oprettes af alle mellem 13 og 18 år.

Hele saldoen 1,50 %

Privatkonto Ung Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.

Hele saldoen 1,50 %

Budgetkonto Ung Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle, der har en Privatkonto Ung, er mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.

Hele saldoen 1,50 %

Opsparingskonto Ung Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle, der har en Privatkonto Ung, er mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.

Hele saldoen 1,50 %

Børneopsparing Rentetilskrivning: Årligt

Hele saldoen 2,00 %

Børnebørnskonto Rentetilskrivning: Årligt

Hele saldoen 2,00 %

Opsparing Junior Rentetilskrivning: Årligt

Kan oprettes af alle under 18 år.

Hele saldoen 1,50 %

Vil du have information om Garantiformuen (den danske garantiordning for indskydere og investorer), se Finansiel Stabilitets hjemmeside.
Sydbank yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper.