Priser for indlån

Løn og budget Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Privatkonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover.

Hele saldoen -0,20 %

Budgetkonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover.

Hele saldoen -0,20 %

Basal indlånskonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kontogebyr, 15 kr. pr. måned

Hele saldoen -0,20 %

Basal betalingskonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kontogebyr, 35 kr. pr. måned

Hele saldoen -0,20 %

Opsparing Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Aktionærkonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 12. juli 2022 svarer til en investering på ca.1.046 kr.

Hele saldoen -0,20 %

Opsparingskonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen -0,20 %

Halvårskonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Der kan hæves 1 gang pr. kalenderhalvår. For hævninger derudover betales 25 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo juni og december

Hele saldoen -0,20 %

Etableringskonto Rentetilskrivning: 31.12

Hele saldoen 0,00 % + præmie på 0,00 % p.a

Iværksætterkonto Rentetilskrivning: 31.12

Hele saldoen 0,00 %

Aktiesparekonto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Overtræksrente: 21,50 % af bogført overtræk

Hele saldoen -0,20 %

Pensionsopsparing Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Ratepension Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen -0,20 %

Selvpension Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen -0,20 %

Indekskonto Rentetilskrivning: 31.12

Indekskonti under udbetaling forrentes som minimum med sats svarende til Statens variable Grundrente.

Hele saldoen 0,00 %

Kapitalpension Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen -0,20 %

Aldersopsparing Rentetilskrivning: Kvartårlig

Hele saldoen -0,20 %

Børn og unge Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Rasmus Klump Konto Rentetilskrivning: 31.12

Kan oprettes af alle under 7 år.

Hele saldoen 0,00 %

Skolekonto Rentetilskrivning: 31.12

Kan oprettes af alle mellem 7 og 13 år.

Hele saldoen 0,00 %

Startjobkonto Rentetilskrivning: 20.12

Kan oprettes af alle mellem 13 og 18 år.

Hele saldoen 0,00 %

18/29 Konto* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank. Der kan kun oprettes én konto pr. kunde.

Hele saldoen -0,20 %

18/29 Privat* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.

Hele saldoen -0,20 %

18/29 Budget* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle, der har en 18/29 Konto, er mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.

Hele saldoen -0,20 %

18/29 Opsparing* Rentetilskrivning: Kvartårlig

Kan oprettes af alle, der har en 18/29 Konto, er mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.

Hele saldoen -0,20 %

Børneopsparing Rentetilskrivning: 31.12

Hele saldoen 0,00 %

Børnebørnskonto Rentetilskrivning: 31.12

Hele saldoen 0,00 %

Ung Opsparing Rentetilskrivning: 20.12

Kan oprettes af alle under 18 år.

Hele saldoen 0,00 %

*privatkunder på 18 år og derover med NemKonto i Sydbank eller Private Banking-kunder kan vælge én Friholdelseskonto, hvor beløb op til 100.000 kr. er friholdt for negativ rente. Beløb derover forrentes med -0,20 % p.a.

Vil du have information om Garantiformuen (den danske garantiordning for indskydere og investorer), se Finansiel Stabilitets hjemmeside.
Sydbank yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper.

Sydbanks referencerente for ind- og udlån i valuta til private kunder