Sydbanks strategi

Sydbanks strategi for 2019-2021 hedder En stærkere bank. En stærkere bank er en forædlingsstrategi, som bygger på tre løfter:

  • Det skal være værdiskabende at være kunde
  • Det skal være nemmere at være medarbejder
  • Sydbank skal være tydeligere

Mål

En stærkere bank

Kunden først

En stærkere kundeorientering

Organisation

Se medlemmerne af Sydbanks repræsentantskab, lokalråd, bestyrelse og direktion.

her

Regnskaber

Her kan du læse Sydbanks seneste og tidligere regnskaber

her

Corporate Governance

Læs om Sydbanks principper og politikker for god selskabsledelse

her

Presse

Se, hvem du kan kontakte for at få en kommentar vedr. Sydbank-koncernen.

her