På Sydbanks ordinære generalforsamling den 23. marts 2023 blev følgende punkter behandlet og godkendt:

  • Beretning, årsrapport for 2022 og indstilling om overskudsanvendelse. Sydbank udbetaler udbytte på 16,77 kr. pr. aktie, ligesom der doneres 12 mio. kr. til Sydbank Fonden.
  • Vederlagsrapport 2022.
  • Nyvalg af 5 medlemmer og genvalg af 27 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 67 medlemmer.
  • Revisor: PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  • Kapitalnedsættelse med 18.870.000 kr. ved annullering af 1.887.000 stk. aktier a 10 kr.
  • Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital.

I forlængelse af bankens generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor de nuværende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Herudover indtræder Ellen Trane Nørby som nyt bestyrelsesmedlem i banken.

Bestyrelsen består herefter af følgende 9 repræsentantskabsvalgte medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen, Jacob Chr. Nielsen, Gitte Poulsen, Henrik Hoffmann, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou, Søren Holm og Ellen Trane Nørby, samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Mikkelgaard-Jensen som formand og Jacob Chr. Nielsen som næstformand.

Formandens beretning

Selskabsmeddelelse

Referat

Se generalforsamlingen