Ekstraordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Fredag den 22. juni 2018 kl. 10 afholdt Sydbank ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10% af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10% fra den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.