Generalforsamling 2018

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 15 afholdt Sydbank ordinær generalforsamling.

Følgende blev besluttet/godkendt:

  • Bestyrelsen fremlagde beretning om bankens virksomhed i 2017, som efterfølgende blev godkendt.
  • Den reviderede årsrapport blev godkendt.
  • Bestyrelsens indstilling om overskudsanvendelse blev godkendt, hvorefter der udbetales 50% af koncernens overskud i udbytte, svarende til 11,31 kr. pr. aktie. Derudover doneres 10 mio. kr. til Sydbank Fonden.
  • Ernst & Young PL/S blev genvalgt som revisor.
  • Bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med 26.902.200 kr. til 676.709.540 kr. blev godkendt.

Læs bestyrelsens beretning

Sydbanks repræsentantskab:

  • Der var nyvalg af 3 og genvalg af 12 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 67 medlemmer.
  • Som nyt bestyrelsesmedlem er valgt underdirektør Susanne Schou, der er 53 år og underdirektør i Helsam A/S.
  • Direktør og fhv. forstander Peder Damgaard udtræder af bankens bestyrelse, da han har siddet i bankens bestyrelse i 12 år, svarende til den maksimale periode et bestyrelsesmedlem ifølge bankens vedtægter kan sidde i bestyrelsen. Derudover udtræder Margrethe Weber (medarbejdervalgt) og Alex Slot Hansen (medarbejdervalgt) af bankens bestyrelse.
  • Bankens bestyrelse består herefter af 7 medlemmer valgt af repræsentantskabet og 4 medlemmer valgt af bankens medarbejdere.
  • På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen som formand og statsaut. revisor John Lesbo som næstformand.

Læs selskabsmeddelelsen