Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 13.00 holder Sydbank ekstraordinær generalforsamling.

Antal aktier og stemmerettigheder pr. 4. oktober 2021

Aktiekapital: 596.763.200 DKK
Antal aktier: 59.676.320 stk.
Stykstørrelse: 10,00 DKK
Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme
Stemmeretsbegrænsning: 20.000 stemmer

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Vi opfordrer aktionærerne til at brevstemme eller afgive fuldmagt, såfremt de ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.