På Sydbanks ordinære generalforsamling den 24. marts 2022 blev følgende punkter besluttet/godkendt:

  • Beretning, årsrapport for 2021 og indstilling om overskudsanvendelse. Sydbank udbetaler udbytte på 12 kr. pr. aktie, ligesom der doneres 12 mio. kr. til Sydbank Fonden.
  • Vederlagsrapporten for 2021.
  • Nyvalg af 4 medlemmer og genvalg af 14 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 67 medlemmer.
  • Revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
  • Kapitalnedsættelse med 12.890.000 kr. ved annullering af 1.289.000 stk. aktier á 10 kr..
  • Nyt dagsordenspunkt til den ordinære generalforsamling i vedtægterne ”Vejledende afstemning om vederlagsrapporten”.
  • Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital.

Bestyrelsens forslag om mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling blev ikke godkendt. 

Formandens beretning - Generalforsamling Sydbank 2022

Læs selskabsmeddelelse

I forlængelse af bankens generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor de nuværende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer, Lars Mikkelgaard-Jensen, Jacob Chr. Nielsen, Gitte Poulsen, Henrik Hoffmann, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou og Søren Holm, samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Mikkelgaard-Jensen som formand og Jacob Chr. Nielsen som næstformand.

Læs selskabsmeddelelse

Læs referat