Corporate Governance

Sydbank forholder sig positivt og aktivt til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Bestyrelsen tog i 2002 og 2003 stilling til de første anbefalinger fra komitéen ("Nørbyudvalget"), og siden 2006 har banken benyttet "følg eller forklar-princippet".

Bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne fremgår af den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse: "Sydbanks principper for god selskabsledelse".

Tidligere års redegørelse for god selskabsledelse
Tidligere ledelseskodeks