Hvad får du, når du investerer igennem Sydbank?

I Sydbank er det vigtigt for os, at du får en kompetent investeringsrådgivning sammen med en service, der passer til dine behov.

FX Global Code

Priser og vilkår

Om Investor+

PRIIPs centralinformation

Handelspriser

Hent Sydbanks Best Execution rapport

Kvalitetsforbedrende service

FX Global Code

Sydbank har underskrevet FX Global Code, et kodeks der udstikker de globale retningslinjer for god skik i valutamarkedet.
Kodekset har til hensigt at fremme et robust, fair, likvidt, åbent og transparent marked.

Statement of commitment to the FX Global Code

Priser og vilkår

Oplysning om investering i værdipapirer i Sydbank

Her kan du få et overblik over, hvad det indebærer at investere i værdipapirer i Sydbank mht. handel, rådgivning, opbevaring m.m. samt om vores investeringsservices

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)

Priser

Prisbog med omkostninger for handel og opbevaring af værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter

Se samlet prisbog for "Handel med værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter" og for opbevaring af værdipapirer "Administration af værdipapirer"
Se prisliste for handel via NetBanken og MobilBanken

Vilkår

Handel med værdipapirer er underlagt en række bestemmelser, informationskrav og vilkår. Læs mere nedenfor:

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)

Sydbanks politik for ordreudførelse

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)
Sydbanks væsentlige handelssteder

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)

Depotregler

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)

Politik for håndtering af interessekonflikter

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)

Øvrig information:

Kategoriseringsinformation:

Dansk (DK)
Engelsk (UK)
Tysk (DE)

Bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivning

Information for integration af bæredygtighedsrisiko i investeringsrådgivning

Risikomærkning på værdipapirer:

Se en beskrivelse af reglerne for risikomærkning af investeringsprodukter, der kan handles i Sydbank

Produkter:

Sydbanks puljeordninger

Læs vores retningslinjer for puljerne

Aktiesparekonto

Se generelle regler for Aktiesparekonto

Services:

Få børshandelsadgang i NetBanken

Du får adgang til at handle direkte påKøbenhavns Fondsbørs ved at indgå en aftale om børshandelsadgang i netBanken under "Administration" "Børsaftaler"

Aftale om børshandelsadgang

Om Investor+

Investor+

Investor+ er et website, ejet og drevet af Sydbank A/S. Som en synlig og væsentlig aktør indenfor investeringsbranchen i Danmark ønsker vi at samle vores viden om investering, finansielle markeder m.m. og tilbyde det til vores kunder som et samlet produkt. Målsætningen er at inspirere kunder med interesse for investering.

Indhold på Investor+

Investor+ er et videnssite, hvor vi sætter fokus på den overordnede og langsigtede udvikling på de finansielle markeder, men der er også indhold, der retter sig mod den daglige udvikling. Du vil kunne finde kurser på værdipapirer samt analyser, kommentarer og konkrete anbefalinger fra vores analytikere og økonomer

Se vilkår

Vi benytter os af forskellige former for indhold, bl.a. artikler i forskellige formater og videoindhold. Alt indhold er samlet bag login og kræver et abonnement til Investor+. Hvis du er Private Banking-kunde eller er en del af vores kundeprogram Sydbank Favorit og har valgt investeringsfordelen, kan du få gratis adgang.

Vi har løbende fokus på de emner og aktivklasser indenfor investering, som vi aktuelt mener kan være af interesse for investorer. Ofte vil der også være et naturligt sammenfald mellem indholdet på Investor+ og de budskaber, som investeringsrådgiverne i Sydbank formidler til deres kunder.

Hvem står bag Investor+

Indholdet på websitet bliver hovedsageligt leveret af Sydbanks egne analytikere, økonomer, porteføljeforvaltere, handelsfolk etc. – medmindre andet klart fremgår. Derudover modtager vi et løbende nyhedsfeed fra Ritzau Finans.

Sydbank, A/S, CVR-nr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.

SWIFT: SYBKDK22, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, tlf. +45 70 10 78 79, email: info@sydbank.dk 

PRIIPs centralinformation

I nedenstående link kan du finde en liste over PRIIPS centralinformations dokumenter på de produkter, hvor Sydbank er producent.

Se listen her

Nedenfor finder du Sydbanks Best Execution rapport

Kvalitetsforbedrende service

Sydbank er en rådgivningsbank, som er tilstede for dig, når du skal investere. Vi giver dig altid adgang til rådgivning, så du kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger. Derudover kan du få adgang til investeringswebinarer og vores investeringsplatform Investor+ via vores kundeprogram Sydbank Favorit, så du altid kan følge med i investeringsverdenen.

Når du investerer i fonde, som Sydbank har en samarbejdsaftale med og modtager formidlingsprovision fra, får du derudover adgang til forskellige ekstra investeringsrelaterede services, som kan understøtte dig på et højere niveau, når du skal investere.

De ekstra services koster ikke ekstra

Som investor i fonde med formidlingsprovision får du tilbudt ekstra investeringsrelaterede services. Du betaler for de ekstra services via de omkostninger, du betaler i fondene. Du betaler altså for de ekstra services, uanset om du gør brug af dem eller ej.

Vores servicepakker

De ekstra services tilbydes i forskellige servicepakker. Antallet af ekstra services er stigende op i gennem servicepakkerne.

Nedenfor kan du se vores forskellige servicepakker - vi har opstillet dem i to oversigter.

Du kan se de forskellige servicepakker ved at vælge linket: Kvalitetsforbedrende services. Hvis du er Private Banking-kunde, skal du vælge linket: Kvalitetsforbedrende service Private Banking

Den konkrete servicepakke, som vi kan tilbyde dig, afhænger af størrelsen af formidlingsprovisionen, som Sydbank modtager fra de fonde, du har investeret i.

Størrelsen af formidlingsprovisionen afhænger af, hvor meget du har investeret i fonde, samt hvilke fonde du har investeret i.

Din servicepakke

Vi fastlægger én gang i året, hvilken servicepakke vi tilbyder til dig. Det sker med udgangspunkt i de kommende 12 måneders forventede formidlingsprovision. Sker der ændringer i løbet af året, der giver dig mulighed for at få en større servicepakke, så skifter du naturligvis med det samme.  

Du er som kunde altid velkommen til at kontakte din rådgiver, som kan oplyse dig om din aktuelle servicepakke samt hvilke kvalitetsforbedrende services du har til rådighed.  

Kvalitetsforbedrende service
Kvalitetsforbedrende service for Private Banking

Luk