Målsætning på området

Sydbank ønsker at investere ansvarligt og bæredygtigt. Vi ønsker, at vores beslutninger hviler på et solidt og opdateret grundlag, hvor vi – i forhold til finansielle og forretningsmæssige risici – analyserer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, såkaldte ESG-forhold. Vi ønsker at være aktive ejere, der er i konstruktiv dialog med de selskaber, vi investerer i.

Opnået i 2020

  • Vi har løbende overvåget i alt 1.183 selskaber for brud på internationale normer. I forbindelse med ikke-bæredygtig adfærd har vi afholdt 71 besøg eller møder med selskaberne.
  • Vi har arbejdet med at styrke vores analyse af ESG-risici, og ambitionerne rækker vidt. Vi inkluderer i dag flere ESG-data, der underbygger vores beslutninger. I fremtiden kommer vores analyse også i højere grad til at inkludere CO2-udledning fra selskaberne.
  • Vi har integreret uafhængige kvantitative og kvalitative ESG- data i vores beslutnings- og rapporteringsprocesser. Dataene giver os nye muligheder for at håndtere risici i selskaber, som fx skyldes ledelsens svage processer for håndtering af ESG.
  • Vi har udvidet vores produkter med en etisk og ESG-ansvarlig profil på alle relevante aktivklasser indenfor flere kundegrupper.

Mål for 2021

  • Sydbank ønsker at tilbyde vores kunder investeringsprodukter med Svanemærket. I 2021 ønsker vi som minimum at lancere et Svanemærket globalt aktieprodukt.
  • Vi vil sætte fokus på aktieinvesteringernes bidrag til at nå målsætningerne om CO2-reduktion i FN’s klimakonvention fra 2015 (Parisaftalen). I den forbindelse vil vi udarbejde en ny politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. I fremtiden er det vores ambition, at selskaberne, vi investerer i, kan og vil bidrage til den nødvendige klimaomstilling.
  • Vi vil gennem øget rapportering tydeliggøre, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i vores investeringsproces. Samtidig ønsker vi at kommunikere åbent om både vores resultater og de mange uundgåelige dilemmaer, der er knyttet til ansvarlig investering.

Relevante politikker og standarder