Målsætning på området

Sydbank vil optræde ansvarligt og med respekt for en fælles bæredygtig fremtid, når vi investerer på kundernes og på Sydbanks vegne. Vi vil løbende arbejde på at udvikle nye metoder og produkter til at fremme en positiv samfundsudvikling med afsæt i ansvarlighed og aktivt ejerskab.

I vores arbejde med ansvarlige investeringer er flere af FN’s 17 verdensmål på dagsordenen.

Opnået i 2019

  • Formuleret og vedtaget bankens politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab
  • Formalisering af rammerne for en tværgående ESG-organisation på investeringsområdet
  • Igangsat arbejdet med at forbedre grundlaget for ESG-analysen i vores investeringsproces

Mål for 2020

  • Fastholde en høj grad af ansvarlighed i alle produkter gennem screening af ESG-forhold
  • Fortsætte arbejdet med at styrke vores analyse af ESG-risici på tværs af alle produkter
  • Integrere eksterne og interne ESG-data og -analyser i investeringsprocesser
  • Understøtte dialogen med selskaberne og aktivt ejerskab gennem ESG-analyser fra eksterne samarbejdspartnere
  • Fortsætte med at udbyde og udvikle nye produkter med særlige ESG-egenskaber og med fokus på bæredygtighed

Relevante politikker og standarder