Målsætning på området

Sydbank ønsker at investere ansvarligt og bæredygtigt. Vi ønsker, at vores beslutninger hviler på et solidt og opdateret grundlag, hvor vi – i forhold til finansielle og forretningsmæssige risici – analyserer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, såkaldte ESG-forhold. Vi ønsker at være aktive ejere, der er i konstruktiv dialog med de selskaber, vi investerer i.

Opnået i 2021

• Vi har løbende overvåget i alt 1.276 selskaber for brud på internationale normer. I forbindelse med ikke-bæredygtig adfærd har vi afholdt 55 besøg eller møder med selskaberne.
• ESG-risici indgår i den daglige investeringsproces på linje med finansielle risici.
• Medarbejdere med ansvar for de endelige investeringsbeslutninger har i løbet af 2021 fået adgang til endnu flere ESG-data. Derudover har vi forbedret vores systemer til at integrere de mange ESG-data i den daglige investeringsproces.
• Vi har forbedret vores systemer til at understøtte vores ønske om at være aktive ejere. Vi har bl.a. integreret et nyt system til håndtering af stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger.
• Vi har udvidet vores produktsortiment med et Svanemærket globalt aktieprodukt. Produktet skal opfylde 25 obligatoriske krav relateret til bæredygtighed. Et krav indebærer fx, at mindst 50 pct. af selskaberne i investeringsporteføljen har opnået en god bedømmelse i en bæredygtighedsanalyse.

Mål for 2022

• Vi vil øge antallet af investeringsprodukter med en bæredygtig profil for at sikre, at vores produktpalet favner et bredt spektrum af vores kunders bæredygtighedspræferencer.
• Vi ønsker at hæve overliggeren for minimumskravene til bæredygtighed på tværs af Sydbanks investeringsprodukter.
• Vi vil fortsætte vores arbejde med at integrere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen.
• Vi vil gennem øget rapportering tydeliggøre, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i vores investeringsproces. Samtidig ønsker vi at kommunikere åbent om både vores resultater og de mange uundgåelige dilemmaer, der er knyttet til ansvarlig investering.

Relevante politikker og standarder

Eksklusion fra Sydbanks investeringsunivers

Selskaber med en forretningsmodel, der anses som uforenelig med Sydbanks principper for ansvarlig investering bliver ekskluderet fra investeringsuniverset. Det samme sker, hvis vi i dialogen med et selskab ikke kan ændre deres adfærd på problematiske områder inden for bæredygtighed.

Hvis lande bryder internationale konventioner eller udviser manglende ansvarlighed i forhold til bæredygtighed vil vi udelukke landet fra vores investeringsunivers.