Børneopsparing - til en god start på voksenlivet!

Børneopsparing - til en god start på voksenlivet!

En børneopsparing kan være med til at sikre dine børn en god start på voksenlivet, og den kan bruges til hvad som helst – fx et kørekort eller indskud til en lejlighed. Renten er skattefri helt frem til, at pengene udbetales.

Oprettelse af en børneopsparing

Forældre, værger, bedste- eller oldeforældre kan oprette en børneopsparing. Barnet skal dog være mellem 0 og 14 år, og opsparingen skal være oprettet inden udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år. Der kan kun oprettes én børneopsparing pr. barn.

Årligt indbetalingsloft på 6.000 kr. fra 2018

Fra 2018 er det årlige indbetalingsloft hævet til 6.000 kr. Det betyder, at det maksimale indskud fremover er 72.000 kr. Kontakt din rådgiver eller kundeservice på 70 10 78 79, hvis du ønsker at indbetale mere på børneopsparingen. 

Udbetaling

Kontoen skal løbe i mindst 7 år. Både opsparing og renter kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og skal være hævet i det år, barnet fylder 21 år.

Investering af børneopsparingen

Du kan vælge selv at investere børneopsparingen i værdipapirer i et individuelt depot, som historisk set får opsparingen til at vokse hurtigere, end hvis pengene står som kontant opsparing. Du kan også overlade det til banken at investere børneopsparingen igennem bankens puljeinvestering.

Læs mere om Sydbanks Puljer

Garantiformuen har ændret dækning

Børneopsparinger, der er investeret i puljer, er ikke dækket af Garantiformuen. Det gælder dog kun beløb, der er indsat efter 1. juni 2015.

Garantiformuen er en dansk garantiordning, som dækker indskud og investeringer op til 750.000 kr. (100.000 euro), hvis pengeinstituttet går konkurs. Du kan læse mere på sydbank.dk.

Rente på Børneopsparing

Du kan se rentesatser her

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue

  • Spare op til 6.000 kr. op om året 
  • Få udbetalt opsparingen efter 7 år – dog tidligst ved barnets 14. år.