Børnebørnskonto - for bedsteforældre har lov til at forkæle

Hvis dit barn eller barnebarn allerede har en børneopsparing, kan du i stedet oprette en Børnebørnskonto. Renten er den samme som på en børneopsparing, og der er mulighed for at investere opsparingen i værdipapirer.

Oprettelse af en Børnebørnskonto

Kontoen kan oprettes af forældre og bedsteforældre til børn under 18 år, men hvert barn må kun have én Børnebørnskonto i Sydbank.

Indbetaling

Der er intet minimumskrav for indbetaling, men der kan maks. indbetales 12.000 kr. årligt. Alle må indbetale på kontoen.

Binding

Børnebørnskontoen er bundet, indtil barnet fylder 18 år, og kontoen skal ophæves senest, når barnet fylder 25 år. Tilskrevne renter og evt. andet afkast er omfattet af kontoens binding og kan ikke hæves særskilt.

Udbetaling

Udbetaling skal ske til barnet mellem det 18. og 25. år. Og da der ikke kan foretages løbende udbetalinger, skal kontoen ophæves ved den 1. udbetaling.

Investering af opsparingen

Der er mulighed for at investere pengene på Børnebørnskontoen i værdipapirer som historisk set får opsparingen til at vokse hurtigere, end hvis pengene står som kontant opsparing.

Skat

Renter mm. er skattepligtige hos barnet. Renter af indskud fra forældre skal dog beskattes hos forældrene, så længe barnet er under 18 år.

Rente på en Børnebørnskonto

Den nominelle årlige indlånsrente på Børnebørnskonto er 0,00 %. Renten er variabel og bliver hvert år tilskrevet den 31.12.

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue

  • Bundet, indtil barnet fylder 18 år
  • Maks. indbetaling på 12.000 kr. årligt
  • Alle må indbetale på kontoen
  • Mulighed for at investere i værdipapirer