Vi sætter pris på en god og ærlig dialog om de begivenheder, der vedrører banken, sektoren og omverdenen. Vi bidrager gerne med viden og indsigt indenfor samfundsøkonomi, boligmarkedet, aktiemarkedet og andre emner med bred relevans.

  • Vi har kloge kvinder og mænd. Vi bidrager gerne med viden om makroøkonomi og generelle tendenser indenfor ledelse, skat, erhvervsliv, CSR, grønne løsninger, osv.
  • Vi ved, hvad vi taler om. Vi deltager gerne som eksperter, og kan udtale os om Sydbank, om spændende emner som investering, aktier, rådgivning, kredit, compliance, hvidvaskbekæmpelse, risiko mm.
  • Vi står ved det, vi siger. Det forventer vi også, at andre gør. Derfor kommenterer vi ikke på historier, der er baseret på anonyme kilder. Vi ønsker ikke at bidrage til banaliseringen af samtiden.
  • Ro på. Vi mener, det er vigtigere at gøre det ordentligt, end hurtigt. Vi gør, hvad vi kan, men det er ikke altid, vi kan nå det inden den udstukne deadline.

Har du brug for generel information eller hjælp til at skabe kontakt til rette vedkommende, kan du kontakte presseansvarlig Susanne Ingemann Faber:

Susanne Ingemann Faber

 26 29 11 29

susanne.faber@sydbank.dk

Vores analytikere og økonomer

Du kan tage direkte kontakt til Sydbanks eksperter og de enkelte områdekontorer og filialer.

Aktieanalysechef - Jacob Pedersen

Aktieanalysechef
Jacob Pedersen
Telefon: 74 37 44 52
Mail: jacob.pedersen@sydbank.dk

Jacob Pedersen analyserer og udarbejder som Sydbanks aktieanalysechef bankens aktiestrategi. Han har ansvaret for bankens aktieanalyseafdeling, som tæller i alt fire analytikere. Han udstikker Sydbanks holdning til investering i de globale aktiemarkeder og forskellige geografiske regioner. Jacob kommenterer med sit indgående kendskab og store erfaring på alle aktiemarkedsrelevante tendenser fra indtjeningsforventninger til værdiansættelse over politiske risici, investorhumør, geografisk aktieporteføljefordeling mm.

Jacob dækker og analyserer ligeledes virksomhederne Vestas og SAS. Derfor bidrager han gerne med kommentarer, analyser og indsigt i disse virksomheder - og udviklingstendenser inden for luftfart og vindmølleindustrien

Jacob Pedersen har været ansat i Sydbank siden 2002, er bankuddannet og har en HD i finansiering, ligesom han er CFA Charterholder.

Cheføkonom - Søren Kristensen

Cheføkonom, Kapitalforvaltning
Søren Kristensen
Telefon: 74 37 44 71
Mail: s.kristensen@sydbank.dk

Søren Kristensen er Sydbanks cheføkonom i makroafdelingen. Søren følger tendenserne i dansk og international økonomi fra en makroøkonomisk vinkel. Han udstikker bankens holdning til de økonomiske konjunkturer, valutakurserne og renterne i dansk og global økonomi. Han kan derfor kommentere på den økonomiske og politiske udvikling. Herunder blandt andet udviklingen på boligmarkedet, arbejdsmarkedet, privatforbruget og de offentlige finanser.

Du kan kontakte Søren Kristensen, hvis du ønsker en analyse eller en kommentar på tendenser og udviklingen i dansk økonomi.

Søren Kristensen har været ansat i Sydbank siden februar 2016 og er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet.

Senioranalytiker - Søren Løntoft Hansen

Senioranalytiker
Søren Løntoft Hansen
Telefon: 74 37 44 64
Mail: s.loentoft@sydbank.dk

Søren Løntoft Hansen har ansvar for analysedækning af selskaberne Novo Nordisk, Coloplast, Lundbeck, Genmab, GN Store Nord, Demant, Ambu, ALK og Bavarian Nordic. Søren kommenterer på udviklingen i disse selskaber og giver gerne yderligere perspektiver på væsentlige tendenser på deres forretningsområder - heriblandt strategiske overvejelser og udviklingen hos konkurrenter, kunder og leverandører.

Søren Løntoft Hansen har været ansat i Sydbank siden 2008 og har et indgående kendskab til medicinal-, lifescience- og medicobranchen. Han er uddannet fra SDU i Odense.

Aktieanalytiker - Per Fogh

Per Fogh 

Aktieanalytiker
Per Fogh
Telefon: 74 37 44 49
Mail: per.fogh@sydbank.dk

Per Fogh har ansvaret for analysedækning af Pandora og hen over efteråret 2019 får han desuden ansvaret for ISS, ligesom han efter planen påbegynder dækning af Carlsberg, Ørsted, Novozymes, Chr. Hansen inden vi når alt for langt ind i 2020.

Per har været ansat i Sydbank siden 2014, hvor han frem til juni 2019 har arbejdet i Merchant Bank-afdelingen. Per har en HD i Finansiering.

Senioranalytiker - Mikkel Emil Jensen

 

Senioranalytiker
Mikkel Emil Jensen
Telefon: 74 37 44 56
Mail: miej@sydbank.dk

Mikkel Emil Jensen har ansvar for analysedækning af selskaberne Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Tryg, Topdanmark, A.P. Møller – Mærsk, DSV, FLSmidth og Rockwool. Mikkel kommenterer på udviklingen i disse selskaber og giver gerne yderligere perspektiver på væsentlige tendenser på deres forretningsområder - heriblandt strategiske overvejelser og udviklingen hos relevante interessenter.

Mikkel Emil Jensen blev ansat i Sydbank i 2016 og har indgående kendskab til finans- og forsikringsbranchen, betalingsformidlingsbranchen, mineindustrien og transportindustrien. Han er uddannet cand.merc i Finance & International Business fra Aarhus Universitet - Handelshøjskolen i Aarhus.

Skal du i gang med at skrive opgave?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er studerende på akademi-, bachelor- eller kandidatniveau, og du skal skrive en opgave, der handler om Sydbank eller finanssektoren.

Vi har ikke mulighed for at imødekomme alle forespørgsler om samarbejde i forbindelse med studieopgaver. Send os en mail på komma@sydbank.dk, og så vurderer vi, om vi kan hjælpe dig videre.