Karen Frøsig - Adm. direktør

Jørn Adam Møller - Bankdirektør

Stig Westergaard - Bankdirektør

Jacob Pedersen - Aktieanalysechef

Søren Kristensen - Cheføkonom

Ann Lehmann Erichsen - Forbrugerøkonom

Mikkel Emil Jensen - Aktieanalytiker

Søren Løntoft Hansen - Aktieanalytiker

Morten Laugesen - Erhvervsøkonom

Markets

Filial mv.

Hovedsædet Peberlyk 4, Aabenraa

Øvrige