Du kan få hjælp til salget af din virksomhed

Går du med salgstanker? Eller har du allerede en virksomhed til salg? Uanset om du vil sælge din virksomhed snart, eller der kan gå mange år, før det bliver aktuelt med et ejerskifte, er det klogt at turde tænke tanken og forberede dig og din virksomhed. Du ved aldrig, hvornår den perfekte køber dukker op – og det kan tage lang tid at gøre en virksomhed klar til salg.

Det er bedst at gå i gang så tidligt som muligt med at forberede salg af din virksomhed –gerne flere år inden, du ønsker at sælge den. For at sælge sin virksomhed er en lang proces med mange overvejelser, både økonomiske, organisatoriske og ikke mindst eksistentielle.

Det er en fordel med en struktureret tilgang, når du overvejer at sælge. Gennem hele processen kan du få hjælp og sparring af Sydbank. 

Salg af virksomhed: Sådan foregår det

Idéelt set bør du gå i gang med forberedelserne til salg af din virksomhed mindst tre - fem år før et eventuelt salg. Det er lang tid – men der kan faktisk være fordele ved at gå i gang meget tidligere! 

At gøre en virksomhed klar til et eventuelt salg vil nemlig give dig som ejer en række fordele: en mere veldrevet virksomhed med dokumenterede processer, en skarp forretningsmodel, den rette ledelse og styr på kapitalstruktur og pengestrømme – fordele, som også kommer dig til gode, selvom du ikke har konkrete salgsplaner.

Her er et overblik over de skridt, du skal igennem:

Mærk efter: De indledende overvejelser

Det handler både om dig og dine drømme – og dine økonomiske muligheder for at realisere dem. Hvad vil du gerne med dit liv – nu og senere? Undervurder ikke de indledende, eksistentielle overvejelser. For mange ejerledere handler det ikke kun om ens egen situation, det kan være en stor prioritet, at virksomheden bliver i familien, eller at de ansatte også i fremtiden har en god arbejdsplads.
Lige så vigtig som de eksistentielle overvejelser er de konkrete, økonomiske muligheder. Her kan du få hjælp af Sydbank til at regne din situation igennem. 

Få overblik over forløbet

Når du skal gøre din virksomhed parat til et salg og sælge den, er der mange skridt på vejen. Sydbank kan hjælpe dig i hele processen og i fællesskab laver vi en plan, så du ved hvilke skridt, du helt konkret skal tage og i hvilken rækkefølge.

Få overblik over økonomiske og skattemæssige forhold

Her får du hjælp af Sydbank til at analysere din virksomheds økonomi inden ejerskiftet. Hvad er fx konsekvenserne, hvis du udskiller en ejendom? Eller hvis du ændrer i kapitalstrukturen ved at udlodde udbytte?
I ethvert ejerskifte spiller skattemæssige forhold en vigtig rolle. De skal tænkes ind så tidligt som overhovedet muligt, og her kan du få sparring af Sydbanks skattekonsulenter.

Se på salgsmuligheder: Hvilken type køber er realistisk? 

Sammen ser vi på mulighederne i din branche og for din type virksomhed, inden du sætter dit firma til salg:  

Er der en oplagt køber, fx en søn/datter, en ansat i virksomheden eller en konkurrerende virksomhed. Eller har virksomheden en størrelse, hvor køber evt. kunne være en kapitalfond? 

Nederst på siden kan du læse om de forskellige købertyper, og konsekvenserne for dig. 

Hvad er din virksomhed værd: Værdisætning

Sydbank hjælper dig med en vurdering af din virksomheds værdi (link til side om værdiansættelse.) Den vurdering, du får, bygger både på en analyse af jeres virksomhed og vores erfaringsbaserede indblik i markedet og salgspriser.

Vi ser også på mulighederne: Hvad kan du ændre på, så dit firma bliver endnu mere værd?

Salgsmodning: Du gør din virksomhed klar til at blive solgt 

Salgsmodning indebærer, at du gør virksomheden klar til et ejerskifte.
På det organisatoriske niveau skal du sikre, at virksomheden kan fungere uden dig.
- Er ledelsen på plads?
- Er der styr på processer, arbejdsgange og kommandoveje?
- Findes viden, kontrakter og arbejdsgange i en form, så de kan gives videre?

Og så er der den økonomiske salgsmodning:

- Virksomhedens kapitalstruktur skal være hensigtsmæssig, så virksomheden fx ikke har for mange penge stående kontant eller i værdipapirer – det gør den unødvendigt dyr at overtage.
- Hvis du har ejendomme, skal du tage stilling til, om de skal sælges sammen med virksomheden eller udskilles i et separat selskab.
- Du skal udarbejde et gennemarbejdet og detaljeret budget, der er troværdigt for en køber.
- Overvej, om du har mulighed for at optimere indtjeningen.

Få finansiel rådgivning af Sydbank med vores værktøj Strategikompasset

Få kontakt med potentielle købere

Nu er du klar til at indgå i en mere konkret dialog med potentielle købere. Hvis der er én oplagt køber, kan salgsprocessen ske ved en forhandling direkte mellem de to parter – en bilateral proces. Alternativt kan du indlede en egentlig salgsproces via fx en virksomhedsmægler, som undersøger markedet for potentielle købere af din virksomhed. Begge metoder har fordele og ulemper, som vi som bank kan rådgive dig om.

Hvis du ejer en større virksomhed, kan den blive skrevet op i Sydbanks fortrolige salgs-kartotek. 

Skal du som sælger spille en rolle i finansieringen af købet?

Finansiering er et relevant punkt på listen for dig som sælger, fordi finansiering af en virksomhedshandel ofte involverer den sælgende part. Det kan give mening at have sælgerfinansiering, hvor du som sælger lader nogle penge stå i virksomheden i en periode. 

Sælgerfinansiering kan være nødvendigt, for at en køber kan overtage virksomheden, eller fordi det helt enkelt kan give dig en bedre pris.  Sydbank hjælper gerne både dig og køber med at se på mulighederne for sælgerfinansiering. 

Overdragelse

Overdragelse er, når hele eller dele af virksomheden overdrages fra en juridisk enhed til en anden. Her er det særlig vigtigt, at du har en dygtig advokat og en dygtig revisor, som begge bør have specialkompetence indenfor virksomhedsoverdragelser. Sydbank hjælper dig med bankforretningen.  

Efter salget – hvad så?

Et salg ændrer grundlæggende din privatøkonomi. Du kan få hjælp med, hvordan du skal håndtere din formue efter ejerskiftet: Skal den bruges på at nyde dit otium, investering, rejse jorden rundt eller udvikle en ny virksomhed? Sydbanks formuerådgivere er uddannet til at give dig et helhedsblik på din situation.  

Sydbanks kartotek for købere og sælgere af større virksomheder

At finde den rette køber kan være kompliceret. Sydbank er Danmarks erhvervsbank, og vi hjælper dig gerne gennem vores netværk.  Hvis du er mulig sælger, eller mulig køber af en større virksomhed, har du derfor mulighed for at blive skrevet op i Sydbanks kartotek. Og så sætter vi gerne et kaffemøde op, hvis der findes et potentielt match. 

Alt bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Hvem skal købe? Fire forskellige typer købere når du sælger din virksomhed 

Det er ikke ligegyldigt, hvilken type køber du sælger til. Grundlæggende er der fire forskellige typer af købere ved et ejerskifte, og implikationerne for dig, som sælger en virksomhed, er vidt forskellige. 

Salg af virksomhed til familie 

Også kendt som generationsskifte. Her skal du først og fremmest være opmærksom på to ting: Grundig forventningsafstemning om din fremtidige rolle i virksomheden og de skattemæssige aspekter.
Sydbanks rådgivere kan hjælpe dig med sparring. Få overblik over, hvad et generationsskifte kræver her [link til siden om generationsskifte.]

Salg af virksomhed til privat køber, fx som et såkaldt management buy out

Fordelen er, at du ved, at virksomheden typisk bliver videreført, selvom du ikke længere står bag roret. Til gengæld har private købere sjældent mulighed for at betale den højeste pris for virksomheden.

Salg af virksomhed til kapitalfond

Når du sælger din virksomhed til en finansiel køber som fx en kapitalfond, vil der typisk være mulighed for at opnå en højere pris. Til gengæld vil en kapitalfond ofte stille krav til, at du fortsætter i virksomheden i et par år. Og de er krævende ejere, så det bliver ikke en badeferie. Til gengæld kan du måske få muligheden for en performance-relateret betaling, hvis du når jeres fælles, høje mål.

Salg af virksomhed til konkurrent eller andre i industrien

Denne type salg vil typisk give dig den højeste pris på grund af de synergieffekter, køberen kan opnå. Men du skal være opmærksom på, at sandsynligheden for, at din virksomhed vil blive forandret radikalt, er stor. Sammenlægning, afskedigelser af medarbejdere, flytning eller som minimum nyt navneskilt er ting, du skal være forberedt på. 

Vi er glade og stolte over at kalde os Danmarks Erhvervsbank

Men vi ved godt, at navnet forpligter. Som landsdækkende fullservice-erhvervsbank skiller vi os bl.a. ud ved:

Fast rådgiver

Virksomhedskunder har én fast rådgiver, som er forankret i lokalmiljøet og kender det lokale erhvervsliv.

Læs mere her

Strategikompasset

Rådgivningsværktøjet giver indsigt i din virksomheds finansielle situation, så du og din rådgiver kan udstikke din virksomheds kurs for de kommende år.

Læs mere her

Sydbank Tyskland

Sydbanks erhvervsbank i Tyskland er en perfekt løsning for alle virksomheder med interesse i Tyskland. Vores rådgivere taler dansk og tysk og er eksperter i det tyske banksystem og erhvervsliv.

Læs mere her