Så tjek dine muligheder for at få pengene til at yngle. Du kan vælge mellem forskellige løsninger til både små og store opsparinger.

Aktiesparekontoen

Til dig der ønsker at investere i aktier og har en opsparing

Blandede fonde

Til dig med mindre eller stor opsparing

Sydbanks Puljer

Til dig med børne- eller pensionsopsparing

Din investerings- og risikoprofil

Priser og vilkår

Darwin

Til dig, der vil investere på egen hånd

IndexPlus

Kombiner fordelene ved passive investeringsfonde og aktiv formuepleje

Aktiesparekontoen – til dig, der vil investere på en enkel måde

Pr. 1. januar 2023 blev loftet for indskud på Aktiesparekontoen hævet til 106.600 kr. 

Rent teknisk består Aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan investere pengene på indlånskontoen i danske og udenlandske aktier samt i aktiebaserede udbyttebetalende investeringsbeviser.

I slutningen af hvert år beregnes den samlede værdi af Aktiesparekontoen (konto + depot). Hvis værdien er under det maksimale indskudsloft, kan du indskyde yderligere beløb det følgende kalenderår.

Hvad betyder det nye loft for dig, der allerede har en Aktiesparekonto?

Hvor meget ekstra du må indskyde på din eksisterende Aktiesparekonto i 2023, afhænger af værdien af det samlede indskud (saldo på konto og værdien af depotet) ved udgangen af 2021. Var værdien ved udgangen af 2021 fx 90.000 kr., kan du indskyde yderligere 16.600 på kontoen. Var værdien derimod 107.000 kr., kan du ikke indskyde yderligere beløb.

Kontakt din rådgiver eller kundeservice, hvis du har brug for hjælp.

Gratis at oprette

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto i Sydbank. Når du investerer i aktier via Aktiesparekontoen er skatten af afkastet lavere end ved normal investering i aktier.

Læs mere og bestil en Aktiesparekonto

Til dig med mindre eller stor opsparing

Er du træt af, at din opsparing ikke vokser? Så er Sydinvest Blandede Fonde måske noget for dig. Både små og store opsparinger kan være med.

Investering med livrem og seler eller is i maven?

Der er fire muligheder at vælge imellem – både til dig, der kun vil investere med livrem og seler, og til dig, der er mere modig og indstillet på at opleve tab. Vælger du fx at købe en andel i en fond med en høj aktieandel, får du mulighed for et højere afkast, til gengæld må du forvente højere risiko og større kursudsving. Blandingsforholdet mellem aktier og obligationer tilpasses løbende, så det passer til den enkelte fonds strategi.

Hurtigt og nemt til både opsparing og pension

 • Mulighed for et højere afkast på din opsparing og pension
 • Det er let at komme i gang – du køber en investeringsandel i banken, og så bliver pengene automatisk investeret
 • Du skal ikke spekulere over sammensætningen af din investering, det ordner vores eksperter
 • Du kan hurtigt sælge dine andele (selvom vi anbefaler, at du beholder andelene i mindst 3 år)

 

 

 

 

 • 4 investeringstyper: Fra de meget forsigtige til de mere modige
 • Egnet til privat opsparing, børneopsparing og pensionsopsparing
 • Følg udviklingen af din investering i NetBanken og på sydinvest.dk

 

Læs mere om Sydinvest Blandede Fonde

 

 

 

 

 

 

 

Til dig, der vil overlade investeringen af børne- eller pensionsopsparingen til bankens eksperter

Sydbanks puljer

Hvis du ikke selv ønsker at investere børneopsparingen eller din pensionsopsparing via et individuelt depot i banken, kan du i stedet vælge at investere igennem Sydbanks puljer, hvor du overlader den løbende tilpasning af investeringerne og aktivsammensætning til vores investeringseksperter.

Dine fordele ved at vælge investering via Sydbanks puljer er:

 • Konstant overvågning af dine investeringer og aktiv tilpasning af investeringssammensætning efter Sydbanks forventninger til udviklingen på de finansielle markeder
 • Løbende rebalancering af forholdet mellem de forskellige aktivtyper i takt med udsvingene i kurserne på de finansielle markeder
 • Din opsparing vil blive spredt over en lang række aktivtyper, lande, brancher og virksomheder, der minimerer risikoen for at tabe opsparingen ved uro på de finansielle markeder, og giver dermed et forventet afkast, der er stabilt og konkurrencedygtigt i forhold til markedsafkastet
 • Din opsparing vil blive investeret ansvarligt med et ønske om at fremme miljømæssige og sociale forhold
 • Dine indbetalinger til opsparingen bliver straks investeret
 • Udbytter og renter fra aktie- og obligationsinvesteringerne bliver automatisk geninvesteret
 • Dine handelsomkostninger vil ofte være lavere i puljerne end ved direkte investering i obligationer og aktier, fordi puljerne handler på engroslignende vilkår

Sydbanks puljer, investerer udelukkende på baggrund af Sydbanks Kapitalforvaltningsafdelings forventninger til de finansielle markeder. Nedenfor er den langsigtede aktivsammensætning for de 4 puljer angivet. Hvis du vil se den aktuelle sammensætning skal du klikke på en af genvejene i højre side af skærmbilledet. Der vil du finde et faktaark på den enkelte pulje med månedskommentar og oversigt over aktivsammensætning og beholdninger.

Sydbanks puljer findes i 4 varianter med forskellig investeringsramme og risiko

Investeringsramme

Du kan vælge mellem 4 forskellige puljer i banken. Der er muligheder til dig, der vil investere med livrem og seler, og til dig, som prioriterer at få et højt afkast og derfor er indstillet på også at opleve perioder med tab. I tabellen nedenfor er de langsigtede forventede styringsmål og udsvingsgrænserne angivet.

Pulje Obligationer Aktier Alternativer
Konservativ Styringsmål 80 % 15 % 5 %
Ramme for udsving 65 - 100 % 0 – 20 % 0 – 15 %
Balanceret Styringsmål 55 % 35 % 10 %
Ramme for udsving 30 – 80 % 20 – 50 % 0 – 20 %
Vækstorienteret Styringsmål 30 % 60 % 10 %
Ramme for udsving 5 – 55 % 45 – 75 % 0 – 20 %
Aggressiv Styringsmål 10 % 80 % 10 %
Ramme for udsving 0 – 40 % 60 – 100 % 0 – 20 %

 

Forventet risiko og afkast

Sydbank anbefaler generelt ikke at investere opsparingen i bankens puljer, hvis der er under tre år til at opsparingen skal bruges. De 4 puljer investerer i obligationer, aktier og alternativer som anført i tabellen ovenfor. For investering i aktier må der traditionelt set forventes større kursudsving end ved investering i obligationer, hvorfor en pulje med en høj aktieandel er forbundet med en større risiko, men også med et større forventet afkast set over en længere tidshorisont.

Din investeringsprofil

Med udgangspunkt i en vurdering af din risiko-vilje og risiko-evne, dine økonomiske forhold og øvrige forhold fastlægger bankens rådgivere i samarbejde med dig din investeringsprofil. Din investeringsprofil er afgørende for bankens anbefaling af aktieandel i porteføljen og dermed, hvilken af de 4 puljer vi vil anbefale dig at investere i.

Du kan læse mere om Sydbanks 4 puljer

Konservativ Pulje
Balanceret Pulje
Vækstorienteret Pulje
Aggressiv Pulje

Beregn omkostningerne for deltagelse i puljerne

Læs PuljeNyt og retningslinjer for puljerne

En gang om året udkommer Puljenyt, med en oversigt over, hvordan investeringerne i bankens puljer har udviklet. Du kan læse den seneste ved at klikke på linkene nedenfor. De til en hver tid gældende retningslinjer for puljerne kan findes og læses ved at klikke på linket nedenfor.

Læs PuljeNyt for børneopsparing
Læs PuljeNyt for Pension

Læs retningslinjerne for puljerne

Se historiske afkast på Sydbanks gamle puljer

 

 

 

 

 

 

 

Din investerings- og risikoprofil

Når vi rådgiver dig om investering, tager vi altid udgangspunkt i din investerings- og risikoprofil, som din rådgiver udarbejder i fællesskab med dig.

Din investeringsprofil og bæredygtighedspræferencer

For at kende rammerne for dine investeringer spørger din rådgiver bl.a. til

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • dine skattemæssige forhold
 • din investeringserfaring
 • din risikovillighed
 • din evne til at bære eventuelle tab
 • din bæredygtighedspræference

Din risikoprofil

Når vi fastlægger din risikoprofil, spørger vi f.eks., om du kan leve med udsving i dit afkast, hvor risikovillig du er, og hvornår du skal bruge de investerede penge.

Din bæredygtighedspræference

Når vi spørger ind til dine bæredygtighedspræferencer, er det for at få dine investeringer til at leve bedst muligt op til dine ønsker og forventninger, hvad angår bæredygtighed.

I figuren til højre ser du 3 forskellige scenarier for afkastudviklingen af en investering over tid.

Et højt forventet afkast er normalt ensbetydende med en høj investeringsrisiko – og omvendt. Se nøje på figuren og tænk på, at du skal kunne sove roligt om natten undervejs. Hvilken investering foretrækker du? 

Din investeringsstrategi

Din risikoprofil fortæller, om din investeringsstrategi skal være såkaldt bevarende, konservativ, balanceret, vækstorienteret, aggressiv eller spekulativ. På den måde bliver din profil en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer.

Sydbank anbefaler generelt ikke at investere, hvis der er mindre end tre år til at formuen skal bruges. Det er altid forbundet med risiko og omkostninger ved at investere formuen. Der kan derfor være situationer, hvor banken ikke har investeringsprodukter, der passer til netop din situation. Banken anbefaler dig at søge rådgivning, inden du investerer første gang. Din rådgiver i Sydbank er altid klar til at rådgive dig.

Vi har udvidet Sydbanks investeringstilbud med mobil-app’en Darwin.

Vi har udvidet Sydbanks investeringstilbud med mobil-app’en Darwin – en app, som gør, at du kan investere helt ned til 1.000 kr. direkte fra din smartphone. Løsningen henvender sig til dig, der vil prøve kræfter med at investere selv og ikke ønsker rådgivning.

Læs mere om Darwin

IndexPlus

Der er pr. 1. januar 2022 lukket for nysalg af produktet

Med IndexPlus kan du kombinere fordelene ved passive investeringsfonde (ETF’er) og aktiv formuepleje. Du får en personlig formuerådgiver, der hjælper dig igennem hele forløbet.

Vi overvåger dine investeringer

Dine penge forvaltes af specialister.

Omkostningseffektiv investering

Vi investerer via ETF'er, der er en omkostningseffektiv måde at investere på, fordi der ikke sker nogen aktiv forvaltning af fondene.

Løbende tilpasning til din situation

Vi sikrer en løbende tilpasning ved at øge og sænke risikoen i dine investeringer afhængig af vores forventninger til de finansielle markeder.

Sådan fungerer IndexPlus

 • IndexPlus er professionel pleje af din opsparing og pension – uden du selv behøver være ekspert
 • Minimumsindskuddet ved investering i IndexPlus er 500.000 kr. 
 • IndexPlus kombinerer fordelene fra passivt forvaltede fonde (ETF’er) med aktiv formuepleje
 • IndexPlus giver dig stor risikospredning og lave omkostninger, uden at du skal gå på kompromis med den gode rådgivning

Book et møde med en rådgiver

Vi gennemgår din økonomi og sørger for at finde den rette investeringsprofil i IndexPlus til dig. 

Indbetal penge til din opsparing

Vi aftaler, hvordan du indbetaler til din opsparing i IndexPlus. Du kan indbetale løbende, indsætte et engangsbeløb eller kombinere mulighederne.

Din opsparing investeres

Du kan følge med i dine investeringer online, og du kan altid indsætte flere penge eller trække penge ud af din opsparing.

Hvad er passivt forvaltede fonde (ETF’er)?

De passivt forvaltede fonde (ETF’er) følger – til forskel fra de klassiske investeringsforeninger – en fast og foruddefineret strategi om at investere i nogle bestemte værdipapirer. Det kan f.eks. være et aktieindeks, obligationer af en vis kvalitet eller værdipapirer fra bestemte sektorer som teknologi, industri, medicin eller grøn energi.

Eftersom fondene ikke har udgifter til løbende forvaltning, er det muligt at holde omkostningerne på et absolut minimum.

Derfor kan passivt forvaltede fonde (ETF’er) være en attraktiv måde at opnå god risikospredning til lave omkostninger.

Med IndexPlus tager vi fordelene et skridt videre og sørger for, at du får forvaltet din formue i de omkostningseffektive ETF’er efter samme investeringsfilosofi, som vi bruger til vores egne penge i Alm. Brand-koncernen.

Kan jeg investere både pension og almindelig opsparing (frie midler)?

Ja, du kan investere både pension og almindelig opsparing (frie midler) i IndexPlus.

Du kan også lave en aftale om at indbetale et beløb til din opsparing i IndexPlus hver måned – enten ved at du selv indbetaler eller laver en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du vælge at indbetale dit pensionsbidrag til en pensionsopsparing i IndexPlus.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med at vælge den rette investeringsprofil i IndexPlus og sætte den løbende indbetaling op.

Hvis din arbejdsgiver endnu ikke har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du henvise din arbejdsgiver til vores løsninger inden for firmapension her. 

Hvor kan jeg følge med i mine investeringer i IndexPlus?

Når du investerer i IndexPlus, opretter vi også en adgang til vores netbank. Herefter kan du følge med i din opsparing ved at logge på netbanken.

Hvad er en investeringsprofil?

Når du vil investere din opsparing i IndexPlus, starter vi altid med et rådgivningsmøde. Her finder vi sammen frem til din risikovillighed (hvor store udsving, du kan acceptere i værdien af din opsparing), dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge din opsparing.

Når vi har afklaret disse ting, kan vi foreslå en investeringsprofil, der passer til dig. Når vi er enige om din investeringsprofil, er du klar til at investere din opsparing i IndexPlus. 

Det er investeringsprofilen, vi tager udgangspunkt i, når vi sammensætter dine investeringer i IndexPlus. Herunder kan du læse nogle eksempler på, hvordan din profil har indflydelse på de investeringer, vi udvælger til dig i IndexPlus.

Eksempler på investeringsprofiler

Hvis der er lang tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du acceptere store udsving på værdien af din opsparing, vil vi investere en større andel af din opsparing i værdipapirer med et højt forventet afkast og større risiko. Dette kan f.eks. være aktier og højrenteobligationer.

Er der kortere tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du kun acceptere små udsving i værdien af din opsparing, vil vi investere en mindre del af din opsparing i aktier og højrenteobligationer og i stedet fokusere på mere sikre investeringer som stats- og realkreditobligationer.

Hvad koster det at investere igennem IndexPlus?
Administrationsomkostninger
0,5 mio. kr. – 5 mio. kr. 1,25% p.a.
5 mio. kr. – 10 mio. kr. 0,95% p.a.
Over 10 mio. kr. 0,85% p.a.

Læs mere om omkostninger i faktaarket for IndexPlus

Bemærk, at investering i værdipapirer indebærer både risiko for tab og mulighed for gevinst. Hvis du har spørgsmål til risiko og afkastmuligheder eller vil vide mere om, hvilke investeringer der passer til dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Luk

Tal med os om dine muligheder

Vær opmærksom på, at du løber en vis risiko for tab ved at investere i værdipapirer. Tal derfor med din rådgiver og hør, hvad vi kan gøre for at placere dine penge bedst muligt uden at løbe unødige risici.

Book et møde med din rådgiver
Rådgiver

Der er mange spørgsmål, når det gælder ens penge

Hvis du gerne vil vide mere om investering, så tjek vores svar på de oftest stillede spørgsmål om investering. Du kan også se, hvordan du – og dine penge – kan få hjælp af bankens eksperter.

Få svar på dine spørgsmål