Handler din virksomhed med udlandet? Så kan du få hjælp til at reducere risikoen for økonomisk tab og til den løbende håndtering af dine ordrer.

Det kan være udfordrende at handle internationalt – især hvis du ikke kender kunden eller leverandøren så godt. Som virksomhed kan du fx støde på:

 • Ineffektive rykkerprocedurer
 • Usikre betalingsforhold
 • Misforståelser og fejl i kommunikationen
 • Uenighed om betaling og leverance

Sydbanks Trade Finance-afdeling kan hjælpe med at sikre din virksomheds betalinger eller varer, når du handler med udenlandske kunder eller leverandører.  

Hvad er Trade Finance?

Trade Finance er løsninger, der kan hjælpe både eksportører og importører med at reducere risikoen forbundet med international handel. Især tre Trade Finance-løsninger bliver ofte brugt, når der handles med udlandet:

 • Bankgarantier, som er en fast forpligtelse fra en bank om at betale modparten
 • Remburs, som er en forpligtelse fra en bank om at betale modparten, når aftalte betingelser er opfyldt
 • Inkasso, hvor dokumenter (som giver rådighed over varer) overdrages til køber, når sælgers instruktioner er opfyldt

Trade Finance-løsninger gør det lettere for dig at tage nye kunder eller leverandører ind

Når du handler internationalt, og især når du handler med nye kunder, er det en fordel, at banken bærer en del af risikoen. Nye kunder på nye markeder øger risikoen for at tabe penge, da handlen af mange årsager kan gå skævt. Bærer banken en del af risikoen, bliver det økonomiske tab for din virksomhed betydeligt mindre. Det gør det lettere for dig at starte nye kundeforhold op og vinde fodfæste på nye markeder.

Eksportfinansiering

Eksportfinansiering

 • Sydbank kan tilbyde eksportfinansiering i form af forfaitering af veksler, afkøb af rembursforretninger, kredit til dig som eksportør eller finansiering af kontrakter
 • Professionelle finansieringsløsninger kan give dig mulighed for at øge din eksport
 • Giver dig mulighed for at bruge din likviditet aktivt i virksomhedens udvikling, fremfor at have den bundet i udenlandske tilgodehavender

Når du sælger dine varer til udlandet er det ofte en konkurrenceparameter at kunne tilbyde finansiering til sine købere. Sydbank kan hjælpe dig med en skræddersyet finansieringsløsning.

Veksler

Veksler er et anerkendt betalingsinstrument i mange lande, og du kan tilbyde din køber kredit mod veksel, eventuel avalpåtegnet af køberens bank. Sydbank kan både diskontere (afkøb med regres) og forfaitere (afkøb uden regres) vekslerne, så du har likviditeten ind på kontoen med det samme

Remburser

Rembursen er det perfekte produkt til dig som både ønsker sikkerhed for betaling af de leverede varer eller ydelser og gerne vil tilbyde kredit til køberen. Sydbank vil (med enkelte undtagelser) gerne bekræfte rembursen og afkøbe din fordring under en remburs med kredittid og uden regres mod dig. Så overlader du risikoen for betalingsforsinkelser eller manglende betaling til os, og du får dine penge med det samme uden forbehold.

Finansiering ved hjælp af EKF

Du kan også få behov for at kunne tilbyde finansieringsløsninger til dine udenlandske kunder uden remburser eller med lange kredittider. Sydbank kan – i samarbejde med EKF - tilbyde finansieringer mellem 1 og 5 år, evt. længere. Også her afkøber vi din fordring på køberen uden eller med 10% regres mod dig, og du overlader risikoen for manglende betaling til Sydbank. Banken afsikres af EKF i form af en SMV-garanti eller Finansieringsgaranti, og kreditten dokumenteres typisk med veksler.

Remburs

Remburs

 • Remburs er det eneste betalingsprodukt i international samhandel, der giver sikkerhed til både køber og sælger
 • Med en remburs har du også afsikret en eventuel kredittid, og Sydbank vil gerne afkøbe din fordring. Dermed bliver dit kreditsalg til en kontanthandel
 • Med vores Trade Finance Online-system kan du selv behandle dine remburser elektronisk

Remburs er det perfekte instrument, hvis både køber og sælger ønsker sig at sikre, at der kun sker betaling, når der leveres varer eller hvis sælger og køber ikke kender hinanden. Remburs er en garanti betinget af levering af bl.a. afskibnings-dokumenter. Betaling bliver kun gennemført, når rembursens betingelser er opfyldt. Det er købers bank, der på købers vegne udsteder rembursen, og det er sælger, der skal opfylde betingelserne i den. Sikkerhed for kvalitet kan indbygges i rembursen ved hjælp af inspektion før afsendelse af leverancen.

Eksportremburs – for dig, der sælger dine varer til udlandet

Med en eksportremburs er du sikret betaling til tiden, hvis du opfylder rembursens betingelser, uanset din købers betalingsevne og -vilje. Og du har sikkerhed for at få varen afsat og betalt, selvom du endnu ikke har produceret varen, hvis rembursen udstedes på ordretidspunktet. Har du givet køber kredit, kan du sælge din rembursfordring til banken uden regres, når du indleverer korrekte dokumenter til banken og dermed opnår finansiering af kredittiden.

Læs mere om eksportremburs

Importremburs – for dig, der køber varer i udlandet

Med en importremburs fra Sydbank garanterer vi, at varen betales, hvis sælger indleverer rembursdokumenterne i tide. På den måde behøver du ikke at binde likviditet i forudbetaling af varerne, og du skal kun betale, hvis dokumentationen af varerne er i orden, og dine betingelser i rembursen er opfyldt.

Læs mere om importremburs

Garantier

Garantier

 • En garanti er en god måde at sikre dig på, når du har international samhandel
 • Der findes en række forskellige former for bankgarantier til forskellige formål
 • En garanti er et enkelt, praktisk og nyttigt redskab
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at få rådgivning om de mange forskellige typer garantier, når du forhandler dine internationale kontrakter

Ved både import og eksport arbejdes der ofte med garantier. Garantier kan have mange forskellige formål, herunder afsikring af forudbetaling, en garantiperiode eller som sikkerhed for selve betalingen. Se de forskellige garantityper her.

Forløber forretningen som forventet, bliver garantien aldrig anvendt. Så en garanti er ikke en betalingsmåde i sig selv, men skal kombineres med en betaling.

Formularer til garantier

Læs mere om garantier

Inkasso

Inkasso

 • Eksportinkasso giver dig hjælp til hurtig opkrævning af dit tilgodehavende
 • Eksportinkasso i Sydbank giver dig hjælp til at få dine handelsbetingelser opfyldt
 • Importinkasso giver dig oplysning om varen, før du betaler
 • Importinkasso giver dig fleksibilitet i handlen

Hvad er eksport- og importinkasso?

Der er bankinkasso - også kaldet dokumentinkasso. Det vil sige, opkrævning af et beløb gennem banksystemet af sælgers tilgodehavende hos køber. 

Typisk fremsendes faktura, fragtdokument og de dokumenter, der skal bruges for at få varen fortoldet sammen med opkrævning af beløbet. Dokumenter, der udleveres til køberen mod betaling af det opkrævede beløb.

Forskellen mellem eksportinkasso og importinkasso er om inkassoen ses fra købers eller sælgers side.

Læs mere om eksportinkasso
Læs mere om importinkasso

Valuta

Valuta

 • Valutakonti i de valutaer, du handler i, giver dig mulighed for bedre overblik over valutalikviditeten og mere effektiv håndtering af valutapositionerne og omkostningsbesparelser
 • Du kan selv håndtere din valutakonto i Online Banking, og du kan også få adgang til at handle valuta til og fra din valutakonto via Sydbanks valutahandelssystem
 • Få hjælp fra vores eksperter til at lægge en valutastrategi og benyt evt. vores valutarisikostyringsværktøj til at få sat tal på dine valutarisici
 • Tal med din erhvervsrådgiver om, hvordan du ønsker at holde dig orienteret om den økonomiske udvikling bag de valutaer, der har relevans for dig

Når du har samhandel med udlandet i fremmed valuta, anbefaler vi, at du opretter konti i de respektive valutaer. Det giver fx besparelser i vekslinger, hvis du har både ind- og udbetalinger i samme valuta. Der kan knyttes kreditfaciliteter til kontiene på samme måde som til jeres driftskonto, men du kan ikke hæve kontanter på valutakonti.

Ønsker du en ekspertgennemgang af, hvordan du bedst håndterer valuta, kan vi tilbyde dig et valutaeftersyn hjemme i din virksomhed. Her vil du bl.a. få et overblik over virksomhedens valutarisiko, forslag til en valutastrategi og forslag til mulige afdækningsinstrumenter. Du kan også selv danne dig et overblik over virksomhedens kurs- og valutarisiko via vores valutarisikostyringsværktøjer. Og du kan vælge at få tilsendt valutaudsigten samt andre analyser fra Sydbanks valutaeksperter. På den måde bliver det nemt for dig at følge din valutastrategi.

Du har også mulighed for at anvende flere forskellige afdækningsinstrumenter til styring og afdækning af din valutarisiko. Fx kan valutaterminsforretninger forbedre virksomhedens likviditet og give en fleksibel valutakursafdækning. Og valutaoptioner kan anvendes som en slags forsikring mod en ugunstig valutakursudvikling. Hør mere om dine muligheder hos din erhvervsrådgiver.

Trade Finance Online

Trade Finance Online

 • Med Trade Finance Online får du adgang til alle Trade Finance oplysninger hvor som helst og når som helst
 • Fleksibel administration med sikker og krypteret kommunikation med banken
 • Automatisk behandling, som sikrer hurtige og nøjagtige transaktioner og giver jer mulighed for at udnytte jeres ressourcer mere effektivt

Trade Finance er et brugervenligt system, som dækker alle jeres Trade Finance behov, uanset hvor i verden I befinder jer. Trade Finance Online gør det nemt at håndtere alle jeres import- og eksporttransaktioner og styre det interaktive samarbejde med kundens bank.

Quick Guide to Trade Finance Online

Se vores webinar om, hvordan du navigerer Trade Finance Online:

Del 1
Del 2

Spørgsmål og svar

Hvor længe vil vores transaktioner forblive i Trade Finance Online?

Alle Trade Finance transaktioner vil blive gemt i Trade Finance Online i 10 år eller indtil I selv vælger at slette dem.

Hvordan sletter jeg emner fra indbakken?

Ønsker du at slette emner fra indbakken, åbner du Panorama vinduet og markerer det emne du ønsker at slette. I Tool-baren vælger du Delete. 

Skal jeg logge ind hver dag, for at se om jeg har modtaget nye emner? 

Under ’My Preference’ kan du tilmelde dig e-mail notifikationer, når der kommer nyt i din indbakke.

Jeg er begyndt at lave en ny transaktion, men nu kan jeg ikke finde den? 

Under ’Inquiry’ skal du i dropdown menuen vælge ’Transaction Status’. Herefter får du en kronologisk liste over alle dine transaktioner.

Hvor kan jeg få hjælp? 

Du kan finde hjælp i brugervejledningen 
Quick Guide to Trade Finance Online

Alternativt er du velkommen til at kontakte os:
Import: +45 74 37 32 40
Export: +45 74 37 32 30

Hvordan finder jeg expand-knappen, når jeg vil se et dokument? 

Ønsker du at udvide et dokument, åbner du Panorama vinduet og finder det dokument du ønsker at udvide. I højre hjørne af vinduet klikker du på expand ikonet 

Det siger vores kunder

Danespo

Siden ’86 har Danespo specialiseret sig i at udvikle og eksportere kartofler af højeste kvalitet. I dag omsætter de for 400 mio. kr. om året og eksporterer til over 40 lande. I front for Danespo står CEO Jens Holstborg. Hans vision for fremtiden er at bruge den viden, virksomheden har indenfor kartoffelsorter til at producere gode og sunde fødevarer til hele verdens befolkning. Rygraden af dansk erhvervsliv arbejder med kunder i hele verden. Vi er banken, der sikrer deres betalinger.

Bliv inspireret af Danespo, og andre spændende cases her

Oxymat

Jesper Sjögren er Adm. Direktør hos verdens største leverandør af PSA-teknologi, der udvinder ren ilt ud af almindelig atmosfærisk luft som de esporterer til lande over hele kloden. Siden år 2000 er Oxymat gået fra at være 2 medarbejdere til at være 100 med en omsætning på over 200 mio. kr. - noget som Jesper Sjögren er meget stolt af. Rygraden af dansk erhvervsliv eksporterer til hele verden. Vi er banken, der sikrer deres betalinger.

Se deres historie her
×