Formularer

Indenlandsk garanti (dansk garantibegunstiget)
Udenlandsk garanti (udenlandsk garantibegunstiget)
Remburser
Overførsler til og fra udlandet

Konceptbrev - betalinger fra udlandet

 

Dansk

Dato:
Vor ref:

For at undgå unødige forsinkelser inden for banksystemet med deraf følgende rentetab for både Dem og os, foreslår vores bank, at betalinger foretages på følgende måde:

Deres bank sender betalingsinstruktionerne via SWIFT direkte til vores bank, Sydbank (BIC: SYBKDK22), i favør af vores (IBAN) konto nr. DKXXXXXXXXXXXXXXXX. Er der ikke kontoforbindelse i den pågældende valuta mellem Deres bank og Sydbank, kan Deres bank sende dækning til Sydbank gennem en af bankerne på vedlagte korrespondentliste.

Vi beder Dem venligst indarbejde de nævnte betalingsinstruktioner i Deres forretningsgang. På forhånd tak.

Venlig hilsen
(firmanavn + underskrift)

Jf. brevets tekst vedlægges et eksemplar af Sydbanks oversigt:
Settlement Banks for Commercial payments

Hent brevtekst som Word-dokument

Engelsk

Date:
Our ref:

Dear Sirs

Payments in favour of ... (dit firmanavn)

To avoid unnecessary delays in the banking system and consequent loss of interest for you and for us, our banker suggests that payments in favour of our company be made as follows:

Your banker sends the payment instructions by SWIFT directly to our banker, Sydbank (BIC: SYBKDK22), in favour of our (IBAN) account no. DKXXXXXXXXXXXXXXXX. In the absence of an account relationship in the currency in question between your banker and Sydbank, your banker may cover Sydbank through one of the banks appearing from the enclosed list of correspondents.

Please incorporate the above payment instructions into your procedures. We thank you for your assistance in this matter.

Yours faithfully
(firmanavn + underskrift)

Jf. brevets tekst vedlægges et eksemplar af Sydbanks oversigt:
Settlement Banks for Commercial payments

Hent brevtekst som Word-dokument

Tysk

Datum:
Unser Zeichen:

Ihre Zahlungen an... (dit firmanavn)

Sehr geehrte Damen und Herren,

um unnötige Verzögerungen innerhalb des Bankensystems – mit Zinsverlusten für sowohl Sie als auch uns zur Folge – zu vermeiden, schlägt unsere Bank folgende Zahlungsweise vor:

Ihre Bank übermittelt die Zahlungsanweisungen via SWIFT direkt an unsere Bank, die Sydbank (BIC: SYBKDK22), zu Gunsten unseres (IBAN) Kontos Nr. DKXXXXXXXXXXXXXXXX. Besteht in der betreffenden Währung keine Kontover-bindung zwischen Ihrer Bank und der Sydbank, kann Ihre Bank die Zahlung an die Sydbank durch eine der in der beigefügten Liste eingetragenen Korrespondenzbanken weiterleiten.

Wir bitten Sie, bei künftigen Zahlungen wie oben beschrieben zu verfahren und danken Ihnen im voraus.

Freundliche Grüße
(firmanavn + underskrift)

Jf. brevets tekst vedlægges et eksemplar af Sydbanks oversigt:
Settlement Banks for Commercial payments

Hent brevtekst som Word-dokument

Fransk

Date:
Notre référence:

Vos paiements en notre faveur

Messieurs,

Pour éviter des délais inutiles dans le système bancaire et des pertes d'intérêts pour vous aussi bien que pour nous-mêmes, notre banque propose, qu'à l'avenir des paiements en notre faveur soient effectués comme suit:

Votre banque envoit les instructions de paiement par SWIFT directement à notre banque, Sydbank A/S, BIC: SYBKDK22, en faveur de notre compte (IBAN) no DKxxxxxxxxxxxxxxxx. S'il n'existe pas de compte dans la devise en question entre votre banque et la Sydbank, votre banque peut couvrir la Sydbank chez une banque indiquée sur la liste de correspondants ci-jointe.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir incorporer les instructions de paiement sus-mentionnées dans votre procédure et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.

(firmanavn + underskrift)

Jf. brevets tekst vedlægges et eksemplar af Sydbanks oversigt:
Settlement Banks for Commercial payments

Hent brevtekst som Word-dokument