Hvordan bliver dine drømme og planer for virksomheden til virkelighed?

Måske overvejer du at udvide produktionen, satse på nye eksportmarkeder eller opkøbe en konkurrent. Eller måske vil du bare have en vurdering af virksomhedens økonomiske tilstand, og hvilken kurs du med fordel kan udstikke for dens udvikling.

Strategikompasset er et avanceret værktøj, som får input fra virksomhedens budget og regnskabstal. Det er udviklet til Sydbank og er eksklusivt for vores erhvervskunder. Med det får du indsigt, overblik og ro i maven til at træffe de bedste finansielle beslutninger for din virksomheds fremtid.

Strategikompasset giver dig indsigt i virksomhedens finansielle råderum:

 • Hvordan påvirkes økonomien, når du skifter strategi?
 • Hvordan påvirker ændrede markedsvilkår virksomhedens indtjening?
 • Hvad sker der, hvis virksomheden mister sin største kunde?
 • Hvordan klarer virksomheden sig sammenlignet med konkurrenterne?
 • Hvor hurtigt kan virksomheden vokse – uden tilførsel af ny kapital?

4 områder, du får indsigt i igennem Strategikompasset

 Din virksomheds værdiskabelse:

 • Hvordan er din virksomheds evne til at skabe værdi?
 • Hvad har betydning for virksomhedens værdi?
 • Hvad kan du konkret gøre for at optimere virksomheden?

Din virksomheds likviditet:

 • Hvordan bliver likviditeten påvirket, hvis der er ændringer i omsætning, indtjeningsmarginaler, arbejdskapital og investeringer?
 • Hvad har størst betydning for likviditeten i din virksomhed?
 • Hvilken finansiering har I brug for, for at I lykkes med jeres strategi?

Fremtidsscenarier:

 • Hvad betyder ændringer i din virksomheds budgetforudsætninger for fx indtjening og likviditet?
 • Hvor meget forbedres likviditeten, hvis du kan optimere arbejdskapitalen eller forbedre indtjeningsmarginalerne?
 • Hvordan påvirker det kapitalstrukturen, hvis du ændrer på udbyttepolitikken?

 Konkurrenter:

 • Hvordan klarer din virksomhed sig i forhold til udvalgte konkurrenter?
 • Hvordan er din virksomheds nøgletal sammenlignet med branchens?
 • Hvilke særlige forhold gør sig gældende for din branche?

Situationer, hvor Sydbanks Strategikompas er ekstra relevant for dig

Strategikompassets scenarieanalyse giver klarhed over, hvad forskellige beslutninger og skiftende forudsætninger vil betyde for den økonomiske udvikling i virksomheden. Du får på den måde et overblik, som giver dig det bedst mulige udgangspunkt til at afveje dine muligheder og træffe de beslutninger, der skal føre virksomheden godt ind i fremtiden.

 

Er din virksomhed rustet til at udnytte muligheder og håndtere kriser?

Få en indikation af virksomhedens økonomiske råderum. 

Prøv beregneren nu