Overvejer du at købe en virksomhed?

Hvis du overvejer at købe en virksomhed, er der mange skridt, du skal tage. Du kan få hjælp af Sydbank til at komme godt gennem processen – både de indledende overvejelser og beregninger og finansieringen af virksomhedskøbet.

Hvad kan du få ud af at købe virksomhed

Hvis du har en virksomhed i forvejen, kan det at købe en konkurrerende eller en supplerende virksomhed være en genvej til vækst:  Du får kunder og omsætning serveret og måske en bredere produktpalet eller en ny del af værdikæden. Samtidig er der mulighed for synergieffekter, både når det gælder omkostninger og salg. Men det kan være farligt at læne sig for meget op ad de forventede synergieffekter, for ofte er det ikke så nemt, som det ser ud på papiret – og hvis du ikke opnår dem, ender du måske med at have betalt for meget for den virksomhed, du har købt. Derfor er det en god idé at overveje, hvad alternativet er til opkøb af virksomhed: Ansætte flere sælgere, ansætte den ekspertise, du savner, udvikle nye produkter, ny geografisk tilstedeværelse? Du kan få sparring hos vores eksperter i Sydbank.

At overtage en virksomhed som privatperson

Måske arbejder du i dag i en virksomhed, som du har fået mulighed for at købe dig ind i eller overtage helt – et såkaldt management buy out. Det kan også være, du af andre årsager gerne vil overtage en virksomhed. At overtage en virksomhed i stedet for selv at starte en fra bunden har mange fordele: Du starter ikke fra nul, men har et produkt, et produktionsanlæg, kundegrupper, medarbejdere og så videre at bygge videre på. Ulempen er først og fremmest, at det kræver kapital at overtage en virksomhed.

Økonomi og finansiering når du køber en virksomhed

Her får du et overblik over de skridt, du skal tage, når du har besluttet dig for at købe en virksomhed – Sydbank hjælper dig hele vejen. 

1. Indledende overvejelser

Hvad håber du på at opnå med at købe en virksomhed, og hvordan ser dine økonomiske rammer ud? Du får hjælp af Sydbank til at regne dine økonomiske muligheder igennem, så du ved, hvad du har at gøre med. 

2. Find den rette virksomhed til salg

Indledningsvis skal du få klarhed over, præcis hvilken type virksomhed du leder efter: Hvordan skal den kunne supplere din eksisterende virksomhed, hvis du har en, hvilken type kunder skal den have, hvor skal den ideelt set ligge? Sydbank kan være din sparringspartner i de strategiske overvejelser. 

Når du ved det, kan du gå i gang med at lede via en virksomhedsmægler og dit netværk –hvis ikke du allerede har en bestemt virksomhed i kikkerten. 

3. Værdiansættelse: Hvad skal virksomheden koste

Hvordan ved du, hvad en virksomhed er værd? Værdisætning af en virksomhed er kompliceret, og vi anbefaler, at du får hjælp til det. Sydbank kan lave en vurdering af værdien af den virksomhed, du gerne vil købe [link til side om værdiansættelse]. Udover at analysere regnskab og resultater, kan du få glæde af vores unikke kendskab til handelspriser for unoterede virksomheder. I forbindelse med værdisætningen kan du få hjælp til at opstille forskellige scenarier: Hvad sker der fx, hvis omsætningen ikke udvikler sig som forventet, eller hvis synergierne ikke bliver realiseret som forventet?  

4. Finansiering af virksomhedskøbet: Hvor meget kan og bør du låne?

Hvordan vil du finansiere købet af virksomheden, du har udset dig? Der er mange måder at finansiere køb af en virksomhed. Sydbank skræddersyr en løsning til dig. Vi ser på:

akkvisitionsfinansiering og egenfinansiering – hvor meget kan du låne til købet af virksomheden, og hvad skal du selv komme med? Hvis du ikke selv har hele den nødvendige egenfinansiering, er der måske andre muligheder – se nedenfor. 

erhvervslån eller kassekredit til at finansiere driften: Hvad behøver du for at sikre, at virksomheden har en fornuftig likviditet i driften?

Er det bedst at købe aktierne eller købe aktiviteterne i en virksomhed?

Når du køber et firma, kan det gøres på flere forskellige måder – du kan enten købe virksomhedens aktier eller virksomhedens aktiviteter. 

Hvad er forskellen på at opkøbe virksomhedens aktier og opkøbe virksomhedens aktiviteter: 

Når du køber virksomhedens aktier, overtager du virksomhedens økonomiske og juridiske forpligtelser. Det kan være en risiko, hvis nu fx virksomheden bliver mødt med erstatningskrav for noget, der er foregået inden du overtog den. 

Når du køber aktiviteterne, køber du typisk kunderelationer, udstyr, bygninger og varelager – så er du ikke ansvarlig for gamle forpligtelser, og dermed minimerer du din risiko. Til gengæld vil det typisk være dyrere, da det ikke er skattefrit for sælger. Hvad der er bedst for dig, beror på en afvejning af risiko og pris. 

 Du kan få sparring af Sydbank, inden du går videre med at få begge scenarier regnet igennem af din revisor. 

Alternativer til egenfinansiering ved køb af virksomhed

Hvis du ikke selv har den nødvendige egenfinansiering, kan der måske være andre alternativer: 

  • Sælgerfinansiering - sælgeren får ikke hele salgsprisen, men et gældsbrev, der afvikles løbende 
  • Ansvarligt lån fra en tredjepart som fx Vækstfonden
  • Udvidelse af ejerkredsen

Vi er glade og stolte over at kalde os Danmarks Erhvervsbank

Men vi ved godt, at navnet forpligter. Som landsdækkende fullservice-erhvervsbank skiller vi os bl.a. ud ved:

Fast rådgiver

Virksomhedskunder har én fast rådgiver, som er forankret i lokalmiljøet og kender det lokale erhvervsliv.

Læs mere her

Strategikompasset

Rådgivningsværktøjet giver indsigt i din virksomheds finansielle situation, så du og din rådgiver kan udstikke din virksomheds kurs for de kommende år.

Læs mere her

Sydbank Tyskland

Sydbanks erhvervsbank i Tyskland er en perfekt løsning for alle virksomheder med interesse i Tyskland. Vores rådgivere taler dansk og tysk og er eksperter i det tyske banksystem og erhvervsliv.

Læs mere her