Aktiesparekontoen skal gøre det nemt og attraktivt for dig at investere i aktier. Afkastet på investeringerne bliver beskattet lavere end ved normal aktieindkomstbeskatning.

Du kan se regneeksemplerne i faktaboksen.

Fakta om Aktiesparekontoen:

  • Det er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person. Du må højst indsætte 135.900 kr. på kontoen. Kontoen kan kun have én ejer
  • Du kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier samt i aktiebaserede investeringsforeninger. Du kan kun vælge mellem aktier og investeringsforeninger, der opfylder kravene i Lov om Aktiesparekonto
  • Skatten er lavere end ved normal investering af frie midler (dvs. den del af din opsparing, der ikke er pensionsopsparing)
  • Skatten af afkast på Aktiesparekontoen er 17 % og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt beskattes af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer, du stadig investerer i. Vi hæver automatisk beløbet til betaling af skat på kontoen og overfører og indberetter det til Skattestyrelsen
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i fremtidige gevinster på Aktiesparekontoen. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer udenfor Aktiesparekontoen
  • Du kan kun anvende Aktiesparekontoen til din almindelige opsparing (”frie midler”) og ikke til pensionsopsparing eller opsparing i en virksomhed

Generelle regler Aktiesparekonto

 

Hvor meget kan jeg spare i skat ved at investere via en Aktiesparekonto?

Hvis du investerer 50.000 kr. på en aktiesparekonto, og hvis vi antager, at aktier generelt stiger med 5 %, vil du spare ca. 250 kr. efter skat og før omkostninger ved investering på en aktiesparekonto, hvis du skulle have betalt 27 % i aktieindkomstskat ved normal investering. Se faktaboks.

Hvis du i stedet skulle betale 42 % i aktieindkomstskat ved normal investering, ville du (ved de samme antagelser) opnå en skattebesparelse på 625 kr.

Hvad koster en Aktiesparekonto?

  • Det er gratis at oprette en Aktiesparekonto med tilhørende depot
  • Kontoen forrentes ikke, og der betales overtræksrente ved evt. overtræk (se bankens prisbog). Det er lovbestemt, at pengeinstitutterne ikke må forrente kontantindskud på Aktiesparekontoen
  • Du skal betale sædvanlige omkostninger ved værdipapirhandel gennem enten netbank/mobilbank eller gennem en rådgiver i banken (se bankens prisbog)

 

Er Aktiesparekontoen er noget for dig?

Vi anbefaler, at du overvejer din risikovillighed, dit kendskab til aktieinvesteringer og din tidshorisont, inden du opretter en Aktiesparekonto.

Risikovillighed

Du kan kun investere pengene på Aktiesparekontoen i enkeltaktier og i aktiebaserede investeringsbeviser. Det betyder, at Aktiesparekontoens investeringsunivers har en høj risiko, dvs. med store kursudsving sammenlignet med andre investeringsløsninger, som også indeholder obligationer. Det er derfor vigtigt, at du er indforstået med risikoen ved at investere i aktier, hvis du vælger en Aktiesparekonto.

Din kendskab til aktieinvesteringer

Med en Aktiesparekonto skal du som udgangspunkt selv vælge de enkeltaktier og aktiebaserede investeringsbeviser, du vil investere i, og selv gennemføre investeringerne gennem NetBank og MobilBank. Derfor er det vigtigt, at du føler dig tryg ved det. Ellers bør du overveje andre investeringsløsninger, hvor bankens eksperter investerer på dine vegne, eller du investerer på baggrund af input fra en rådgiver. Investering i aktier kan medføre helt eller delvist tab af den investerede kapital.

Din tidshorisont

Med en Aktiesparekonto kan du kun investere i enkeltaktier og aktiebaserede investeringsbeviser, og de kan i perioder være præget af store kursudsving, hvilket vil medføre store udsving i værdien af din investerede opsparing.

Derfor anbefaler vi en forholdsvis lang tidshorisont ved investering i aktier, så du bliver mindre sårbar overfor midlertidige nedture på aktiemarkedet. Du bør som udgangspunkt aldrig investere i aktier, hvis tidshorisonten for din investering er mindre end tre år.

Investering

Du bør altid sprede dine investeringer på tværs af forskellige selskaber, lande, regioner og sektorer. Med en Aktiesparekonto kan du investere i aktiebaserede investeringsbeviser, der allerede har en grad af spredning i investeringerne. Skal du først bruge pengene, når du går på pension, kan der være en skattefordel ved at investere via en pensionsordning fremfor en Aktiesparekonto.

Ovennævnte er ikke investeringsrådgivning, men kun pejlemærker for dig. Hvis du vil have konkret rådgivning om Aktiesparekontoen, opfordrer vi dig til at kontakte din daglige rådgiver, der sammen med dig kan fastlægge en investeringsstrategi og vil afklare, om en Aktiesparekonto kan være noget for dig.

Sådan kommer du i gang

Kontakt din daglige rådgiver i banken og bestil en Aktiesparekonto. Du modtager herefter de nødvendige dokumenter, som du skal underskrive i NetBoks eller NetBanken.

Der vil herefter kunne gå op til et par dage, inden du kan handle værdipapirer i din NetBank eller MobilBank. Du kan også ringe til Sydbank på 70 10 78 79 og få oprettet en Aktiesparekonto med tilhørende depot.

Eksempler på 1. års skattebesparelse ved indskud af 50.000 kr. på aktiesparekonto

Køb af dansk aktie via NetBank/MobilBank og 27 % i Aktieindkomstskat 

Forudsætninger:
Indskud:
(Køb af Novo Nordisk aktier for hele beløbet)
fratrukket handelsomk. og VP-gebyr
49.956,00 kr
 Positiv kursgevinst på 5 % efter omkostninger  2.497,80 kr
 Skat ved aktieindkomstskattesats 27 %  674,41 kr
 Skat på Aktiesparekonto 17 %  423,63 kr
 Skattebesparelse efter omkostninger  249,79 kr

 

Køb af dansk aktie via NetBank/MobilBank og 42 % i Aktieindkomstskat 

Forudsætninger:
Indskud:
(Køb af Novo Nordisk aktier for hele beløbet)
fratrukket handelsomk. og VP-gebyr
49.956,00 kr
 Positiv kursgevinst på 5 % efter omkostninger  2.497,80 kr
 Skat ved aktieindkomstskattesats 42 %  1049,08 kr
 Skat på Aktiesparekonto 17 %  423,63 kr
 Skattebesparelse efter omkostninger  624,45 kr

 

Sammenligning af Aktiesparekonto og almindelig investering af frie midler i aktier

Aktiesparekonto Alm. investering af frie midler i aktier
Lagerbeskattet (årligt) Realisationsbeskattet (ved salg)
17 % i skat 27 % for aktieindkomst op til 57.200 kr og 42 % for aktieindkomst derover for enlige. 114.400 kr. for ægtefæller (2022 grænse)
Negativ skat kan kun fremføres og modregnes i positiv skat på aktiesparekontoen Negativ skat kan fremføres og modregnes i positiv skat på alle andre aktieinvesteringer foretaget for frie midler, dog ikke Aktiesparekontoen
Maksimalt indskud på 135.900 kr. Ingen grænse
Der kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede udloddende investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst Der kan investeres i alle former for værdipapirer
Omkostninger består af kurtage, depotgebyrer og evt. valutaveksling samt produktomkostninger ved køb af investeringsbeviser Omkostninger består af kurtage, depotgebyrer og evt. valutaveksling samt produktomkostninger ved køb af investeringsbeviser