2. april Palmesøndag – lukket
6. april Skærtorsdag – lukket
7. april Langfredag – lukket
9. april Påskedag – lukket
10. april 2. påskedag – lukket
5. maj Store bededag – lukket
18. maj Kristi himmelfart – lukket
19. maj Bankhelligdag – lukket
28. maj Pinsedag — lukket
29. maj 2. pinsedag – lukket
5. juni Grundlovsdag – lukket
25. december 1. juledag – lukket
26. december 2. juledag - lukket
31. december Nytårsaftensdag - lukket
1. januar Nytårsdag – lukket