Lad din investeringsportefølje få gavn af globale megatrends

Ved at positionere sig tidligt mod stærke samfundstendenser øger fremsynede investorer muligheden for at indfange fremtidens aktievindere før andre, vurderer formuerådgiver.

I teorien er aktieinvestering ligetil: Det gælder om at købe aktier til en fair pris i lovende børsnoterede selskaber, der på sigt kan indtage stærke markedspositioner og generere den størst mulige værdi for selskabernes aktionærer. Der er dog en praktisk udfordring: Det er lettere sagt end gjort.

Opgaven er især udfordrende, når man som investor ønsker at få fingrene i fremtidens aktievindere tidligt i processen, før selskabernes reelle markedspotentiale bliver realiseret eller opdaget af andre investorer. Timing spiller nemlig en væsentlig rolle. Tommelfingerreglen er, at jo før, man bliver investor i fremtidens guldæg, desto bedre. Med en let omskrivning af det kendte ordsprog får den investor, der kommer først til mølle, som udgangspunkt mest mel i posen.

Et eksempel på fordelen ved at være tidligt ude er det amerikanske teknologiselskab Tesla. Mens investorer, der købte aktier i selskabet i løbet af 2022, har oplevet kursfald på helt op til 70 pct., er tidlige investorer, der har været med siden børsnoteringen i juni 2010, fortsat godt kørende. Med en kursstigning fra første handelsdag til udgangen af 2022 havde man som tidlig investor opnået et afkast på ca. 8.400 pct. og dermed forvandlet en oprindelig investering på 25.000 kr. til ca. 2,1 mio kr.

“Vi kan alle nævne Tesla, Alphabet, Amazon og andre succeser, der over tid har skabt store afkast for deres aktionærer, men disse selskaber repræsenterer en verden, vi allerede kender. Hvis man vil investere i fremtidens aktievindere, det næste Tesla eller Amazon, kræver det, at man som investor er parat til at se ud over nutidens succeshistorier og i stedet bestræbe sig på at læse udviklingen i samfundet om ti år,” siger Susanne Westergaard, der er formuerådgiver i Sydbank.

Som formuerådgiver er hun i tæt kontakt med Sydbanks private banking-kunder, der ofte investerer en del eller hele formuen, typisk efter sparring og rådgivning fra et team af bankens specialister, der udover formuerådgiver også omfatter en private banker og en investeringsrådgiver.

“Nogle kunder foretrækker at overlade hele investeringsopgaven til banken, mens andre ønsker at gøre arbejdet selv, og så er der dem, der befinder sig et sted i midten. Den sidste gruppe vil typisk gerne involveres og være med i beslutningsprocessen. De har måske interessen, men savner den nødvendige tid til selv at varetage investeringerne,” forklarer Susanne Westergaard og fortsætter:

“Hos de fleste oplever vi en pæn interesse for at vide mere om mulighederne, og i samarbejde med bankens specialister har vi mange spændende samtaler med kunderne om de muligheder, der findes på de finansielle markeder, og de løsninger der kan dække den enkelte kundes behov.”

For nylig har Sydbank introduceret et nyt investeringsprodukt, Sydbank Megatrend Portefølje, til bankens kunder. Det nye produkt er designet som et alternativ eller supplement til eksisterende kundeporteføljer og repræsenterer ifølge Susanne Westergaard en helt ny måde at tænke investering på.

“Ved at investere i indeksfonde med specifikke temaer sigter Megatrend Portefølje mod at drage fordel af brede, langsigtede trends på globalt plan, de såkaldte megatrends, der typisk vil udfolde sig over de kommende 5-10 år. Der er tale om et plejeprodukt, hvor Sydbank klarer den løbende styring af investeringerne på kundens vegne, og hvor kunden løbende kan følge med i netbanken,” forklarer formuerådgiveren.

En megatrend kan defineres på flere måder, men overordnet set er der tale om en strømning af makro- og geostrategiske kræfter, der over tid, typisk flere år, medfører store ændringer i samfundet og påvirker flere aspekter af den måde, som verdens befolkning lever på.

Ofte vil en megatrend være understøttet af hårde, verificerbare data. Blandt megatrends, der allerede er identificeret, ses i dag en voksende interesse for sundhed, livsstil og miljøspørgsmål. Andre megatrends er mindre tydelige, men kan alligevel medføre betydelige samfundsændringer, der åbner for interessante muligheder i en investeringsmæssig sammenhæng.

 

Blandt forbrugere og erhvervslivet kan en megatrend eksempelvis have betydelig indvirkning på de produkter og serviceydelser, der vil blive efterspurgt i mange år fremover, forklarer Susanne Westergaard.

“Af samme årsag er kommende megatrends yderst relevante for investeringsbeslutninger, der træffes i dag,” understreger formuerådgiveren og fortsætter: 

“Med indeksfonde som byggesten forsyner Megatrend Portefølje investorerne med en bred eksponering mod et givent tema, som vi forventer vil blive påvirket af en overordnet megatrend. Netop den brede eksponering, hvor der investeres i flere selskaber inden for en bestemt branche eller teknologi, øges sandsynligheden for, at vi har ramt én eller flere af fremtidens aktievindere på et meget tidligt tidspunkt. Med andre ord investeres der bredt, så vi ikke går glip af de få selskaber, der skaber de største afkast. Når markedet kan se, hvem der løber med sejren, er man som investor for sent ude.”

På nuværende tidspunkt har Sydbank identificeret fem investerbare temaer, der er inspireret af hver sin megatrend. Kort fortalt er der tale om demografiske skift, klimaændringer, fremtidens transport, teknologisk innovation og fremtidens forbrugere. Læs mere om de enkelte temaer i bunden af artiklen.

Ifølge Susanne Westergaard kan ambitionen med Megatrend Portefølje koges ned til at være investeringsløsningen, der investerer dér, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke dér, hvor samfundet befinder sig eller kommer fra.

“Vi tror grundlæggende på, at der eksisterer et større langsigtet afkastpotentiale i selskaber, der understøtter eller tilpasser sig forandringerne i samfundet. Nøgleordene er langsigtet værdiskabelse. I den sammenhæng er valget af indeksfonde som byggesten helt oplagt, fordi de er prisbillige, de er meget fleksible for os at navigere i, og de tilbyder det største udvalg, når det kommer til specifikke temaer,” understreger hun.

Men i hvor høj grad adskiller processen bag det nye investeringsprodukt sig egentlig fra den klassiske måde at investere på?

“Megatrend Portefølje er anderledes i sin investeringstilgang, fordi vi lægger fra land med analyser af samfundet og fremtiden i stedet for at tage udgangspunkt i den nuværende markedssammensætning. Fokus er i højere grad på den fremtidige udvikling og trends fremfor at skele til den historiske udvikling” forklarer Susanne Westergaard og tilføjer:

“Det er som sådan ikke nyt at tænke fremtiden ind i investeringsbeslutningerne, men Megatrend Portefølje anlægger en mere helhedsorienteret tilgang til processen. I stedet for at starte ud med individuelle aktiesektorer er vores fokus på globalt plan, og dér hvor vi kan drage fordel af et investeringsmæssigt potentiale. Jeg tror, konceptet vil appellere til mange kunder, men det er næppe et oplagt produkt for alle. Vi investerer langsigtet, og af den grund vil nogle kunder måske have mere gavn af andre investeringstilbud, men det hører alt sammen til i den individuelle rådgivning af den enkelte kunde.”

Som fænomen stammer begrebet megatrend fra 1982, hvor en samfundsvidenskabelig forsker, amerikaneren John Naisbitt, præsenterede ti nye retninger, der efter hans vurdering ville forandre hverdagen for det moderne menneske 10-20 år senere. Fælles for de store samfundsændringer er, at de udfoldes over mange år, og fundamentalt ændrer det, som vi opfatter som normalen.

Langsigtede megatrends - investerbare temaer

Sydbank har identificeret fem investerbare temaer, der er inspireret af hver sin megatrend. Klik på titlen for at læse mere.

Fremtidens forbruger

Forbrugsmønstre, fokusområder og tilgang til teknologi blandt forskellige aldersgrupper ændrer sig hele tiden. Samfundets yngste er hurtigere til at tilpasse sig nye teknologier end ældre aldersgrupper, og derfor skaber de ofte vejen for store samfundstrends.

Demografisk skift

Den globale befolkningssammensætning ændrer sig markant i disse år, og især gruppen af ældre vokser kraftigt. I 2050 vil antallet af mennesker over 65 år være fordoblet. Store innovationer på sundhedsområdet bidrager til, at vi bliver ældre og ældre.

Klima-ansvarlighed

Selvom der er stor opbakning til at nå en samlet CO2-udledning på 0 pct. i 2050, er udfordringen stadig enorm. Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet forventes det, at vores globale energiforbrug vil stige til det tredobbelte i 2050. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu.

Fremtidens transport

Elektrificering af vores transport bliver et politisk brændpunkt i mange år frem. CO2-udledningen fra transportsektoren udgør næsten 25 pct. af verdens totale udledning. De mindste køretøjer er lettest at elektrificere, så det giver god mening at starte her.

Teknologisk innovation

Computere og internet har forgrenet sig i alle dele af vores arbejds- og fritidsliv. Digitaliseringen tog for alvor fart i 2010’erne, og brugen af kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og yderligere digitalisering åbner for store muligheder.

Læs mere om Sydbank Megatrends Portefølje


Næste artikel