Sydbank Bolig er et lån, som du kan bruge i forbindelse med:

 • Køb af privat bolig eller fritidsbolig
 • Istandsættelse
 • Om- og tilbygning
 • Nybyggeri

Uanset hvad du gerne vil låne til, låner du pengene med din bolig eller dit fritidshus som sikkerhed. 

Vær dog opmærksom på, at du som hovedregel skal lægge minimum 5 % i udbetaling ved køb af bolig og ved nybyggeri.

Du kan få finansieret op til 100 % af boligens værdi, og du kan vælge mellem to finansieringstyper:

 • En kredit
 • Et lån

Forskel på lån og kredit
  Kredit Lån
Op til 30 års løbetid ☑️ ☑️
Mulighed for op til 10 år afdragsfrihed ☑️ ☑️
Kan oprettes på løn- eller budgetkonto ☑️
Penge på kontoen vil nedsætte renteudgiften ☑️
Der kan knyttes kort og betalingsservice til kontoen ☑️
Mulighed for at indbetale ekstra penge, som frit kan hæves senere ☑️

Rente og tilbagebetaling

Fælles for de to finansieringstyper er:

 • Løbetid på op til 30 år
 • Mulighed for at vælge op til 10 års afdragsfrihed, hvorefter lån/kredit afvikles over 20 år
 • Variabel rente, hvilket betyder, at renteudgifterne kan stige eller falde i hele lånets eller kredittens løbetid
 • Renten tilskrives kvartalsvis

 

Se renten her 

Særlige muligheder ved Boligkredit

Når du vælger en Boligkredit, kan du selv bestemme, om du vil have en ny konto til kreditten, eller om du fx vil have kreditten tilknyttet din løn- eller budgetkonto. Bruger du din løn- eller budgetkonto til kreditten, kan du reducere dine renteudgifter, når lønnen går ind. Du betaler nemlig kun rente af det beløb, du skylder, så når der kommer penge ind på kontoen, trækker du automatisk mindre på kreditten.

Det er ikke gratis at have en Boligkredit. Der er nemlig en provision for det, vi kalder ”ikke-udnyttet træk”. Kort fortalt betyder det, at du også betaler for den del af kreditten, som du ikke bruger. Satsen er pt på 0,75 %.

Kreditten kan indfries, når du vil. Eventuel restgæld ved kredittens udløb forfalder til betaling.

Vilkår

 • Der er altid individuelle hensyn forbundet med at låne penge, så vi skal gennemgå din økonomi, herunder vurdere din bolig/dit fritidshus, før vi kan tilbyde dig et lån/en kredit. En vurdering af din bolig/dit fritidshus er i den forbindelse gratis for dig.
 • Hvis din primære indtægt eller formue er i anden valuta (som tænkes anvendt til tilbagebetaling af lånet/kreditten), skal du være opmærksom på, at der er en valutarisiko, som kan medføre en stigning i ydelserne. Manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser eller øvrige forpligtelser i henhold til låneaftalen vil kunne medføre, at banken kan opsige lånet/kreditten. I sidste instans vil du kunne miste din bolig/dit fritidshus. Søg altid rådgivning inden køb af bolig
 • Du er altid velkommen til at kontakte Sydbank, så vi sammen kan se på, hvilken type finansiering der passer bedst til dig og dine behov. Samtidig kan vi hjælpe dig med at få overblik over de samlede udgifter ved købet.

Eksempler på de samlede omkostninger:

Sydbank Boligkredit
Sydbank Boliglån

Priseksempel – Sydbank Boligkredit

Når du opretter en Sydbank Boligkredit, skal du betale stiftelsesprovision, ekspeditionsgebyr og evt. tinglysningsafgift til staten.

Sikkerhed

Til sikkerhed for kreditten tager Sydbank pant i et ejerpantebrev.

Rente og tilbagebetaling

 • Eventuel restgæld ved kredittens udløb forfalder til betaling
 • Kreditten tilbagebetales løbende over maksimalt 30 år
 • Ydelsen til kreditten betales hver måned eller hvert kvartal
 • Kreditten kan betales helt ud, når du vil

Disclaimer

Eksemplet er vejledende og betinget af, at der ikke sker ændringer i løbetiden. Det er en betingelse, at der tinglyses pant i den finansierede ejendom, og at den pantsatte ejerbolig er brandforsikret, så længe kreditten består.

Udlånsrenten for Sydbank Boliglån fastsættes indenfor det rentespænd, banken for tiden anvender for denne kredittype. Rentesatserne i eksemplet er bankens p.t. højeste og laveste rente i det spænd. Renten i eksemplet er derfor ikke nødvendigvis udtryk for den rente, vi kan tilbyde dig.