Prioritetslån er et alternativ til et realkreditlån til dig, der har behov for en mere fleksibel afviklingsform.

Du kan kan låne op til 80 % af ejerboligens og 60 % af fritidsboligens værdi.

Uanset hvad du vil bruge lånet til, låner du pengene med din bolig eller dit fritidshus som sikkerhed. Du kan ofte med fordel bruge prioritetslånet i kombination med et realkreditlån.

Rente og tilbagebetaling

 • Løbetid på op til 30 år
 • Lånet afvikles over 11-30 år
 • Mulighed for 10 års indledende afdragsfrihed
 • Variabel rente, hvilket betyder, at renteudgifterne kan stige eller falde i hele lånets løbetid
 • Renten tilskrives kvartalsvis

Sydbank Prioritet - til dig, der har en kort tidshorisont eller skal låne til forbedringer

Sydbank Prioritet passer især godt til dig, hvis du:

 • Har en kort tidshorisont – fx hvis du ønsker at sælge din bolig indenfor få år
 • Ønsker at afdrage ekstraordinært på dit lån
 • Ønsker at kombinere dit realkreditlån med et fleksibelt banklån
 • Allerede har en bolig, men også har behov for at låne til fx ombygning, energiforbedringer eller andre større investeringer

Sydbank Prioritet Plus - til dig, der har behov for en indlånskonto med højere rente

"Sydbank Prioritet Plus har en tilknyttet indlånskonto, hvor du får en attraktiv rente*. Det er en fordel for dig, der ønsker at spare op, da du kan sætte opsparingen ind på indlånskontoen*. Så sparer du på renten og har samtidig penge til uforudsete udgifter.

Hvis du vil købe en bolig, som du vil leje ud til dit barn (forældrekøb), kan du kombinere et realkreditlån med et Sydbank Prioritet Plus. Så kan du nemlig sætte lejen ind på indlånskontoen*.

* Gælder kun for indestående op til restgælden på prioritetslånet. Det vil sige, at hvis du skylder 300.000 kr. på lånet, får du den attraktive rente op til 300.000 kr. på indlånskontoen. Hvis du har mere stående på indlånskontoen, forrentes indeståendet med indlånssatsen for højeste interval på en Privatkonto i Sydbank.

Søg altid rådgivning inden køb af bolig

Du er altid velkommen til at kontakte Sydbank, så vi sammen kan se på, hvilken type finansiering der passer bedst til dig og dine behov. Samtidig kan vi hjælpe dig med at få overblik over de samlede udgifter ved købet.

Vilkår

 • Vi tager pant i din bolig/dit fritidshus som sikkerhed for lånet.
 • Der er altid individuelle hensyn forbundet med at låne penge, så vi skal gennemgå din økonomi, herunder vurdere din bolig/dit fritidshus, før vi kan tilbyde dig et lån. En vurdering af din bolig/dit fritidshus er i den forbindelse gratis for dig.
 • Hvis din primære indtægt eller formue er i anden valuta (som tænkes anvendt til tilbagebetaling af lånet), skal du være opmærksom på, at der er en valutarisiko, som kan medføre en stigning i ydelserne.
 • Manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser eller øvrige forpligtelser i henhold til låneaftalen vil kunne medføre, at banken kan opsige lånet. I sidste instans vil du kunne miste dit hjem.

Finansiering af bolig

Se de forskellige lånetyper, som Sydbank tilbyder

Læs mere