Gør noget godt for dig selv, din bolig og miljøet

  • Lån op til 250.000 kr.
  • Spar op til 4.000 kr. i oprettelsesgebyr
  • Vis os, hvad du ønsker at energioptimere
  • Energioptimer din bolig og bo billigere
  • Nedbring dit CO2 og skån klimaet
  • Skab et bedre indeklima

Der er mange gode grunde til at energioptimere din bolig – både for din egen skyld, for din pengepungs skyld og vigtigst af alt; for miljøets skyld. Skifter du fx dine utætte vinduer eller forbedrer boligens isolering, kan du skabe et bedre indeklima, samtidig med at du nedsætter dit varme- og energiforbrug.

Prøv Energiberegneren

Spar op til 4.000 kr. i oprettelsesomkostninger

Det koster kun 1.000 kr. i oprettelsesomkostninger, når du låner til energiforbedring i din bolig gennem Sydbank Energilån. Derudover har Sydbank Energilån de samme fordele, vilkår og fleksibilitet som Sydbank Bolig – lånet eller kreditten, du kan bruge i forbindelse med renovering, om- og tilbygning og nybyggeri. 

Læs mere om Sydbank Bolig 

Dokumentation for din energioptimering 

For at gøre brug af Sydbank Energilån skal du blot vise os, hvad du ønsker at energioptimere i din bolig. Det kan du fx gøre ved at vise os et tilbud fra din håndværker.

Eksempler på de samlede omkostninger

Vi beregner renten ud fra din samlede boligfinansiering i Sydbank – fx hvis du har et Sydbank Boliglån, et Realkreditlån gennem Sydbank eller et andelsboliglån. Eksemplerne tager derfor udgangspunkt i, om din samlede boligfinansiering i Sydbank er under eller over 2.5 mio. kr. 

Sydbank Energilån (samlet boligfinansiering over 2,5 mio. kr.)
Sydbank Energilån (samlet boligfinansiering under 2,5 mio. kr.)
Sydbank Energilån - kredit (samlet boligfinansiering over 2,5 mio. kr.)
Sydbank Energilån - kredit (samlet boligfinansiering under 2,5 mio. kr.)

Hvilke typer energioptimeringer kan jeg bruge Sydbank Energilån til?

Listen tager udgangspunkt i standardværdikataloget for energibesparelser og er udarbejdet og godkendt af Energistyrelsen.

Bygningsisolering

Dæk

• Efterisolering af bjælkelag over krybekælder eller det fri
• Efterisolering af betondæk over krybekælder eller det fri
• Efterisolering af terrændæk
• Efterisolering af dæk over uopvarmet kælder
• Efterisolering af kældergulv i opvarmet kælder

Kælderydervægge

• Efterisolering af kælderydervægge over og mod jord
• Udvendig efterisolering af uisolerede kælderydervægge over jord
• Efterisolering af beton kælderydervægge

Tag 

• Efterisolering af tag- og loftskonstruktioner
• Efterisolering af loftskonstruktioner med eksisterende isolering op til 95 mm
• Efterisolering af tagkonstruktioner mod det fri

Ydervægge

• Indvendig efterisolering af uisoleret fuld mur eller bindingsværk
• Udvendig efterisolering af uisoleret fuld mur, bindingsværk eller let ydervæg
• Udvendig efterisolering af isolerede ydervægge fra før 1972
• Indvendig efterisolering af isolerede hulmure
• Udvendig efterisolering af isolerede ydervægge opført 1972-1978
• Udvendig efterisolering af betonelementer fra 1972-1978
• Udvendig efterisolering af betonelementer fra efter 1978 eller let ydervæg isoleret med mindst 100 mm
• Udvendig efterisolering af betonsokkel

Installationer

Fjernvarme

• 1-strenget radiatoranlæg ændres til 2-strenget radiatoranlæg
• Forbedring af radiatorsystems ydelse
• Tilslutningsanlæg ændres fra et indirekte til et direkte anlæg
• Fjernvarmeinstallation udskiftes til ny fjernvarme unit eller ny installation opbygget på stedet – direkte til direkte anlæg og indirekte til indirekte anlæg

Gaskedel 

• Ikke-kondenserende kedelunit med gasblæseluft brænder udskiftes til kondenserende gaskedel
• Åben gaskedel udskiftes til kondenserende gaskedel
• Ikke kondenserende lukket gaskedel udskiftes til ny kondenserende gaskedel

Solvarme 

• Solvarmeanlæg til brugsvand – max 10 kvadratmeter

Urstyring

• Urstyring af cirkulationspumpe

Varmepumpe

• Varmepumpe (luft/vand) udskiftes til ny varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)

Øvrige installationer

• Installationer – udskiftning af radiatorventiler
• Installationer – rørisolering
• Installationer - udskiftning af cirkulationspumpe
• Installationer – vejrkompensering
• Installationer – ventilation

Vinduer og døre

• Udskiftning af ældre døre til nye med 1-, 2- eller 3- lags lavenergirude
• Udskiftning af ovenlysvinduer til 2- eller 3-lags lavenergiruder
• Ældre termo – eller energiruder udskiftes til lavemissions ruder
• Udskiftning af ældre vinduer til nye vinduer med 2- eller 3-lags lavenergiruder

Øvrige energioptimeringer

Intelligent energistyring i ejendomme med og uden el varme/varmepumpe

Konvertering, ændret varmeforsyning

• Elopvarmning til fjernvarme
• Olie til fjernvarme
• Ikke kondenserende gaskedel til fjernvarme
• Træpillekedel eller fastbrændselskedel til fjernvarme
• Olie til automatisk fyret træpillekedel
• Olie til gas
• Olie til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Kedel med gasblæseluft brænder til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Åben gaskedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Kondenserende gas eller oliekedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Træpillekedel eller fastbrændselskedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• El til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand eller luft/luft)
• Brændeovn og elopvarmning af brugsvand til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand eller luft/luft)
• Bio, gas eller oliekedel suppleres med varmepumpe

Kan det betale sig at energirenovere?

Prøv Energiberegneren og se, hvor meget du kan spare i varme- og klimaregnskabet

Gå til Energiberegneren