Gør noget godt for dig selv, din bolig og miljøet

  • Lån op til 250.000 kr.
  • Spar op til 4.000 kr. i oprettelsesgebyr
  • Vis os, hvad du ønsker at energioptimere
  • Energioptimer din bolig og bo billigere
  • Nedbring dit CO2 og skån klimaet
  • Skab et bedre indeklima

Der er mange gode grunde til at energioptimere din bolig – både for din egen skyld, for din pengepungs skyld og vigtigst af alt; for miljøets skyld. Skifter du fx dine utætte vinduer eller forbedrer boligens isolering, kan du skabe et bedre indeklima, samtidig med at du nedsætter dit varme- og energiforbrug.

Book et boligmøde

Prøv Energiberegneren, og se hvor meget du kan spare i varme- og klimaregnskabet.

Spar op til 4.000 kr. i oprettelsesomkostninger

Det koster kun 1.000 kr. i oprettelsesomkostninger, når du låner til energiforbedring i din bolig gennem Sydbank Energilån. Derudover har Sydbank Energilån de samme fordele, vilkår og fleksibilitet som Sydbank Bolig – lånet eller kreditten, du kan bruge i forbindelse med renovering, om- og tilbygning og nybyggeri. 

Læs mere om Sydbank Bolig 

Dokumentation for din energioptimering 

For at gøre brug af Sydbank Energilån skal du blot vise os, hvad du ønsker at energioptimere i din bolig. Det kan du fx gøre ved at vise os et tilbud fra din håndværker.

Eksempler på de samlede omkostninger

Vi beregner renten ud fra din samlede boligfinansiering i Sydbank – fx hvis du har et Sydbank Boliglån, et Realkreditlån gennem Sydbank eller et andelsboliglån. Eksemplerne tager derfor udgangspunkt i, om din samlede boligfinansiering i Sydbank er under eller over 2.5 mio. kr. 

Sydbank Energilån (samlet boligfinansiering over 2,5 mio. kr.)
Sydbank Energilån (samlet boligfinansiering under 2,5 mio. kr.)
Sydbank Energilån - kredit (samlet boligfinansiering over 2,5 mio. kr.)
Sydbank Energilån - kredit (samlet boligfinansiering under 2,5 mio. kr.)

Hvilke typer energioptimeringer kan jeg bruge Sydbank Energilån til?

Listen tager udgangspunkt i standardværdikataloget for energibesparelser og er udarbejdet og godkendt af Energistyrelsen.

Bygningsisolering

Dæk

• Efterisolering af bjælkelag over krybekælder eller det fri
• Efterisolering af betondæk over krybekælder eller det fri
• Efterisolering af terrændæk
• Efterisolering af dæk over uopvarmet kælder
• Efterisolering af kældergulv i opvarmet kælder

Kælderydervægge

• Efterisolering af kælderydervægge over og mod jord
• Udvendig efterisolering af uisolerede kælderydervægge over jord
• Efterisolering af beton kælderydervægge

Tag 

• Efterisolering af tag- og loftskonstruktioner
• Efterisolering af loftskonstruktioner med eksisterende isolering op til 95 mm
• Efterisolering af tagkonstruktioner mod det fri

Ydervægge

• Indvendig efterisolering af uisoleret fuld mur eller bindingsværk
• Udvendig efterisolering af uisoleret fuld mur, bindingsværk eller let ydervæg
• Udvendig efterisolering af isolerede ydervægge fra før 1972
• Indvendig efterisolering af isolerede hulmure
• Udvendig efterisolering af isolerede ydervægge opført 1972-1978
• Udvendig efterisolering af betonelementer fra 1972-1978
• Udvendig efterisolering af betonelementer fra efter 1978 eller let ydervæg isoleret med mindst 100 mm
• Udvendig efterisolering af betonsokkel

Installationer

Fjernvarme

• 1-strenget radiatoranlæg ændres til 2-strenget radiatoranlæg
• Forbedring af radiatorsystems ydelse
• Tilslutningsanlæg ændres fra et indirekte til et direkte anlæg
• Fjernvarmeinstallation udskiftes til ny fjernvarme unit eller ny installation opbygget på stedet – direkte til direkte anlæg og indirekte til indirekte anlæg

Gaskedel 

• Ikke-kondenserende kedelunit med gasblæseluft brænder udskiftes til kondenserende gaskedel
• Åben gaskedel udskiftes til kondenserende gaskedel
• Ikke kondenserende lukket gaskedel udskiftes til ny kondenserende gaskedel

Solvarme 

• Solvarmeanlæg til brugsvand – max 10 kvadratmeter

Urstyring

• Urstyring af cirkulationspumpe

Varmepumpe

• Varmepumpe (luft/vand) udskiftes til ny varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)

Øvrige installationer

• Installationer – udskiftning af radiatorventiler
• Installationer – rørisolering
• Installationer - udskiftning af cirkulationspumpe
• Installationer – vejrkompensering
• Installationer – ventilation

Vinduer og døre

• Udskiftning af ældre døre til nye med 1-, 2- eller 3- lags lavenergirude
• Udskiftning af ovenlysvinduer til 2- eller 3-lags lavenergiruder
• Ældre termo – eller energiruder udskiftes til lavemissions ruder
• Udskiftning af ældre vinduer til nye vinduer med 2- eller 3-lags lavenergiruder

Øvrige energioptimeringer

Intelligent energistyring i ejendomme med og uden el varme/varmepumpe

Konvertering, ændret varmeforsyning

• Elopvarmning til fjernvarme
• Olie til fjernvarme
• Ikke kondenserende gaskedel til fjernvarme
• Træpillekedel eller fastbrændselskedel til fjernvarme
• Olie til automatisk fyret træpillekedel
• Olie til gas
• Olie til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Kedel med gasblæseluft brænder til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Åben gaskedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Kondenserende gas eller oliekedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Træpillekedel eller fastbrændselskedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• El til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand eller luft/luft)
• Brændeovn og elopvarmning af brugsvand til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand eller luft/luft)
• Bio, gas eller oliekedel suppleres med varmepumpe

Kan det betale sig at energirenovere?

Prøv Energiberegneren og se, hvor meget du kan spare i varme- og klimaregnskabet.

Gå til Energiberegneren

Få gratis energirådgivning

I Sydbank samarbejder vi med BetterHome, der kan hjælpe dig med at komme godt i gang med at energioptimere din bolig.

Læs mere

Søg tilskud til dit energiprojekt

Husk at undersøge dine muligheder for tilskud og fradrag, når du renoverer din bolig.

Læs mere om dine muligheder

En bæredygtig fremtid

Som en af Danmarks største banker har vi et særligt ansvar for at passe på vores samfund.

Læs mere