Der er mange gode grunde til at energioptimere din bolig – både for din egen skyld, for din pengepungs skyld og vigtigst af alt; for klimaets skyld.

Men det er desværre ikke gratis at investere i grønne løsninger.

Derfor tilbyder vi Sydbank Energilån – et attraktivt og fleksibelt lån til dig, der gerne vil energioptimere din bolig og bidrage til den grønne omstilling.

Book et boligmøde, og hør om dine grønne boligmuligheder i Sydbank.

  • Spar 5.000 kr. i oprettelsesgebyr
  • Fra 1,95 % i årlig variabel rente
  • Lån op til 250.000 kr.
  • Energioptimer din bolig og bo billigere
  • Nedbring dit CO2 og skån klimaet

Hvad er et energilån?

Et energilån er et lån, du kan bruge til at finansiere et tiltag eller et renoveringsprojekt, der kan optimere energiforbruget i din bolig. Fx hvis du udskifter dit oliefyr med en varmepumpe eller isolerer din boligs vægge.

Der findes mange forskellige varianter af energilån afhængigt af den finansielle udbyder. Generelt set er et energilån attraktivt sammenlignet med et ”almindeligt” boliglån, fordi det ofte er billigere, fx i form af lavere renter eller lavere etableringsomkostninger. De lavere omkostninger skal hjælpe dig som boligejer med at komme godt i gang med at energioptimere din bolig og på den måde bidrage til den grønne omstilling. 

I Sydbank kalder vi vores energilån for Sydbank Energilån. Vi har valgt at gøre lånet attraktivt ved at skære alle oprettelsesgebyrer til banken fra, sammenlignet med tilsvarende boliglån, hvor du betaler 5.000 kr. ved oprettelse. 

 

Sådan optager du et energilån hos Sydbank

For at gøre brug af Sydbank Energilån skal du blot vise os, hvad du ønsker at energioptimere i din bolig. Det kan du fx gøre ved at vise os et tilbud fra din håndværker.

Du kan låne op til 250.000 kr. over maks 10 år. Når du skal låne til energirenovering gennem Sydbank Energilån, betaler du 0 kr. i oprettelsesgebyr. 

Eksempler på de samlede omkostninger

Vi beregner renten ud fra din samlede boligfinansiering i Sydbank – fx hvis du har et Sydbank Boliglån, et realkreditlån gennem Sydbank eller et andelsboliglån. Eksemplerne tager derfor udgangspunkt i, om din samlede boligfinansiering i Sydbank er under eller over 2.5 mio. kr. 

Priseksempel på Sydbank Energilån

Book et boligmøde og hør nærmere om dine muligheder med Sydbank Energilån

Hvilke typer energioptimeringer kan jeg bruge Sydbank Energilån til?

Listen tager udgangspunkt i standardværdikataloget for energibesparelser og er udarbejdet og godkendt af Energistyrelsen.

Bygningsisolering

Isolering af din boligs dæk, kælderydervægge, tag og ydervægge er nogle af de energioptimeringer, du kan bruge Sydbank Energilån til at finansiere. Hulmursisolerer du fx din bolig, kan din bolig bedre holde på varmen. Det giver dig et lavere varmetab, en billigere varmeregning og ikke mindst et sundere indeklima.  

Dæk

• Efterisolering af bjælkelag over krybekælder eller det fri
• Efterisolering af betondæk over krybekælder eller det fri
• Efterisolering af terrændæk
• Efterisolering af dæk over uopvarmet kælder
• Efterisolering af kældergulv i opvarmet kælder

Kælderydervægge

• Efterisolering af kælderydervægge over og mod jord
• Udvendig efterisolering af uisolerede kælderydervægge over jord
• Efterisolering af beton kælderydervægge

Tag 

• Efterisolering af tag- og loftskonstruktioner
• Efterisolering af loftskonstruktioner med eksisterende isolering op til 95 mm
• Efterisolering af tagkonstruktioner mod det fri

Ydervægge

• Indvendig efterisolering af uisoleret fuld mur eller bindingsværk
• Udvendig efterisolering af uisoleret fuld mur, bindingsværk eller let ydervæg
• Udvendig efterisolering af isolerede ydervægge fra før 1972
• Indvendig efterisolering af isolerede hulmure
• Udvendig efterisolering af isolerede ydervægge opført 1972-1978
• Udvendig efterisolering af betonelementer fra 1972-1978
• Udvendig efterisolering af betonelementer fra efter 1978 eller let ydervæg isoleret med mindst 100 mm
• Udvendig efterisolering af betonsokkel

Installationer

Der findes masser af forskellige installationer, der kan energioptimere din bolig – store som små. En af de helt store installationer er fx fjernvarmeinstallation, som er en nem, stabil – og for de fleste – også billig opvarmningsform.

Fjernvarme

• 1-strenget radiatoranlæg ændres til 2-strenget radiatoranlæg
• Forbedring af radiatorsystems ydelse
• Tilslutningsanlæg ændres fra et indirekte til et direkte anlæg
• Fjernvarmeinstallation udskiftes til ny fjernvarme unit eller ny installation opbygget på stedet – direkte til direkte anlæg og indirekte til indirekte anlæg

Gaskedel 

• Ikke-kondenserende kedelunit med gasblæseluft brænder udskiftes til kondenserende gaskedel
• Åben gaskedel udskiftes til kondenserende gaskedel
• Ikke kondenserende lukket gaskedel udskiftes til ny kondenserende gaskedel

Solvarme 

• Solvarmeanlæg til brugsvand – max 10 kvadratmeter

Urstyring

• Urstyring af cirkulationspumpe

Varmepumpe

• Varmepumpe (luft/vand) udskiftes til ny varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)

Øvrige installationer

• Installationer – udskiftning af radiatorventiler
• Installationer – rørisolering
• Installationer - udskiftning af cirkulationspumpe
• Installationer – vejrkompensering
• Installationer – ventilation

Vinduer og døre

Er dine vinduer utætte? Så kan du også bruge Sydbank Energilån til at udskifte dine gamle vinduer – fx til et 3-lags lavenergivindue.

Udskiftning af ældre døre til nye med 1-, 2- eller 3- lags lavenergirude
• Udskiftning af ovenlysvinduer til 2- eller 3-lags lavenergiruder
• Ældre termo – eller energiruder udskiftes til lavemissions ruder
• Udskiftning af ældre vinduer til nye vinduer med 2- eller 3-lags lavenergiruder

Øvrige energioptimeringer

Der kan være masser at hente på både klima- og varmeregnskabet, hvis du udskifter din varmekilde til en mere energivenlig en af slagsen, som fx en varmepumpe. En varmepumpe koster typisk fra 100.000 kr. og opefter, og derfor kan et energilån fra Sydbank være et godt lån at trække på i forhold til finansieringen.

Intelligent energistyring i ejendomme med og uden el varme/varmepumpe

Konvertering, ændret varmeforsyning

• Elopvarmning til fjernvarme
• Olie til fjernvarme
• Ikke kondenserende gaskedel til fjernvarme
• Træpillekedel eller fastbrændselskedel til fjernvarme
• Olie til automatisk fyret træpillekedel
• Olie til gas
• Olie til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Kedel med gasblæseluft brænder til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Åben gaskedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Kondenserende gas eller oliekedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• Træpillekedel eller fastbrændselskedel til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand)
• El til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand eller luft/luft)
• Brændeovn og elopvarmning af brugsvand til varmepumpe (luft/vand eller væske/vand eller luft/luft)
• Bio, gas eller oliekedel suppleres med varmepumpe

Gør dine økonomiske valg mere bæredygtige

Få et overblik over dine muligheder i Sydbank.

Læs mere

Sammen om en bæredygtig fremtid

Sådan arbejder vi med bæredygtighed i Sydbank.

Læs mere

Kan det betale sig at energirenovere?

Prøv Energiberegneren og se, hvor meget du kan spare i varme- og klimaregnskabet.

Gå til Energiberegneren

Energioptimer din bolig

Bestil et Totalkredit Energitjek

Læs mere