Værdigrundlag

Dygtighed og relationer skaber værdi

Dygtighed

 • Vi tager ansvar for at være dygtige
 • Vi gør en dyd ud af at kende kundernes liv og behov
 • Vores initiativ skaber glade og tilfredse kunder
 • Vi er stolte af vores håndværk og det, vi bidrager med

Relationer

 • Vi er engagerede og siger tingene, som de er
 • For Os betyder rådgivning at give og at råde
 • Vi tror på et langt og ærligt forhold til kunderne
 • Når vi arbejder sammen, vinder vi

Værdi

 • Vi møder hinanden med omsorg og respekt
 • Vi tror på, at menneskelighed skaber en bedre forretning
 • Vi er handlekraftige og i stand til at tage beslutninger
 • Vi arbejder målrettet på at skabe bedre resultater for kunderne og for banken


Bare bank

Sydbank er sat i verden for at være en bank tæt på dig. Vi finder løsningerne der, hvor de er, hurtigt og effektivt. Vi bygger på relationerne mellem mennesker. Og vi har fokus på det vigtige, nemlig bankdrift og sundt købmandskab. Bare bank – helt enkelt.

Vores bank

Med rødder i det sønderjyske driver vi i dag en stærk og selvstændig landsdækkende bank, der kan og vil selv. For rygraden af dansk erhvervsliv og de privatkunder, der sætter pris på professionel rådgivning, er vi en bank for de fleste - men ikke den samme bank for alle. Gammeldags nærvær, ny teknologi - vi bruger det der virker. Vi kender vores kunder og er tæt på dem med rådgivning i øjenhøjde. Med de bedste samarbejdspartnere i ryggen skaber vi konkurrencekraft. Vores bank - dygtighed og relationer skaber værdi.

Sydbank

Vi driver en bank med tre løfter – til kunderne, til medarbejderne og til aktionærerne. Kend os på værdiskabelsen for vores kunder. Kend os på, at vi ser dygtige og engagerede medarbejdere som vores vigtigste aktiv. Og kend os på, at vores lønsomhed altid er så god, at vi også i fremtiden er en fri og handlekraftig bank. Sydbank – hvad kan vi gøre for dig?

Sydbanks forretningsmodel

Sydbank er en bank med et solidt økonomisk fundament, som giver plads til flere forretninger med såvel nye som eksisterende kunder. Vi vil vokse på et sundt og velfunderet grundlag.
Sydbank ønsker at forblive en bank på egne præmisser, og vi stræber efter at være den foretrukne samarbejdspartner. Vi har fokus på egne produkter, men benytter samarbejdspartnere til en bred vifte af finansielle ydelser såsom realkredit, pension og forsikring.

Som rådgivnings- og servicevirksomhed er det Sydbanks primære formål at opfylde kundernes behov for finansielle ydelser. Dette formål realiseres med udgangspunkt i en holdning om, at Sydbank skal være blandt de absolut bedst i Danmark til at drive bank og rådgive kunderne ud fra deres unikke situation. Som en landsdækkende bank har Sydbank tilstedeværelse i alle dele af Danmark.

Sydbanks forretningsomfang er ligeligt fordelt på 12 danske geografiske områder, der er udgangspunkt for den direkte rådgivning af bankens kunder, Det samlede forretningsomfang er sammensat af udlån, indlån, garantier og depoter. Afhængigt af kundesegment og forretningstype har Sydbank en markedsandel på mellem 6 og 13 pct. Bankens markedsandel er størst indenfor mindre og mellemstore virksomheder.

Sydbank har desuden 3 filialer i Nordtyskland, som tilsammen udgør bankens 13. geografiske område.