Sydbanks 10 leveregler

1. Tilliden til bankerne er lav

Derfor sætter vi etik før profit og har en ansvarlig tilgang til udlån.
Og anbefaler ikke problematiske produkter til vores kunder.

2. I det nuværende marked vil indtægterne fra bankforretninger være faldende

Derfor opbygger vi langsigtede relationer med nye og eksisterende kunder og vokser med deres behov. 
Og går ikke på kompromis med vores risikoprofil eller forretningsmæssige standarder.

3. Vi tror, at der også i fremtiden vil være efterspørgsel på bankydelser

Derfor investerer vi i at opnå den bedste position og det bedste omdømme på lang sigt.
Og reagerer ikke på kortsigtede udsving i aktiemarkedet.

4. Vi har opnået ekspertise og skabt relationer ved at rådgive mellemstore og store virksomheder, privatkunder og Private Banking-kunder

Derfor fortsætter vi med at udbygge vores tilbud til disse kunder. 
Og prioriterer ikke kundegrupper, vi ikke har erfaring med.

5. Vi skal konstant reducere driftsomkostningerne, samtidig med at vi forbedrer vores kundeservice og lever op til øgede krav fra myndighederne

Derfor investerer vi løbende i at sænke driftsomkostningerne. 
Og undlader at fyre vores dygtige medarbejdere på grund af konjunkturudsving.

6. Vi skal konstant være nytænkende

Derfor investerer vi i dokumenteret værdiskabende teknologi som fast follower.
Men er ikke pionerer på området.

7. I det nuværende marked er vi nødt til at afveje investering og rentabilitet

Derfor tilstræber vi at have en egenkapitalforrentning, der dækker kapitalomkostningerne. 
Og søger ikke størst mulig indtjening på kort sigt på bekostning af investering i kompetencer og serviceydelser.

8. I den konkurrenceprægede danske bankverden har Sydbank en unik position, hvor banken både kan udnytte stordriftsfordele og være tæt på kunderne

Derfor holder vi fast i centraliseret risiko- og omkostningsstyring og decentraliseret områdestruktur med fokus på den nære relation.
Og forsøger ikke at fjerne den menneskelige kontakt med vores kunder.

9. Vi vil konstant styrke vores brand og omdømme overfor alle interessenter

Derfor kommunikerer vi konsekvent om vores mål, strategi og politik både internt og eksternt.
Og ændrer ikke i vores kommunikation, før vi ændrer vores mål eller strategi.

10. Vi vil forblive en uafhængig bank

Derfor søger vi at tiltrække aktionærer, som ønsker langsigtet værdiskabelse.
Og ikke dem, der søger en hurtig gevinst.

Værdigrundlag

Dygtighed


Med udgangspunkt i hver enkelt kunde yder vi en service, der gør en forskel, og rådgivning, der er enkel at forstå. Kvaliteten af vores arbejde skal være i top, for vi skaber resultater, når vi er dygtige. Det er det, vores kunder skal bedømme os på. Hver især tager medarbejdere ansvar for at være dygtige.

Professionelle relationer


Menneskelighed og gensidig respekt afspejler vores væremåde både internt og eksternt. Vores forretning er bygget op omkring professionelle relationer. Sydbank er en relationsbank, og professionelle relationer er grundlaget for, at vi kan få, bevare og udbygge lange kundeforhold. En relation er noget, man gør sig fortjent til, relation for relation.

Enkelhed


Uanset hvordan kunderne benytter Sydbank, skal kundeoplevelsen være enkel og overskuelig. I vores arbejde tilstræber vi enkelhed og arbejder for at fjerne kompleksitet. Vi skal være en bank - ganske enkelt. Ikke andet.


Bare bank

Sydbank er sat i verden for at være en bank tæt på dig. Vi finder løsningerne der, hvor de er, hurtigt og effektivt. Vi bygger på relationerne mellem mennesker. Og vi har fokus på det vigtige, nemlig bankdrift og sundt købmandskab. Bare bank – helt enkelt.

Vores bank

Med rødder i det sønderjyske driver vi i dag en stærk og selvstændig landsdækkende bank, der kan og vil selv. For rygraden af dansk erhvervsliv og de privatkunder, der sætter pris på professionel rådgivning, er vi en bank for de fleste - men ikke den samme bank for alle. Gammeldags nærvær, ny teknologi - vi bruger det der virker. Vi kender vores kunder og er tæt på dem med rådgivning i øjenhøjde. Med de bedste samarbejdspartnere i ryggen skaber vi konkurrencekraft. Vores bank - dygtighed og relationer skaber værdi.

Sydbank

Vi driver en bank med tre løfter – til kunderne, til medarbejderne og til aktionærerne. Kend os på værdiskabelsen for vores kunder. Kend os på, at vi ser dygtige og engagerede medarbejdere som vores vigtigste aktiv. Og kend os på, at vores lønsomhed altid er så god, at vi også i fremtiden er en fri og handlekraftig bank. Sydbank – hvad kan vi gøre for dig?

Sydbanks strategi

Sydbanks strategi for 2019-2021 hedder En stærkere bank. En stærkere bank er en forædlingsstrategi, som bygger på tre løfter:

  • Det skal være værdiskabende at være kunde
  • Det skal være nemmere at være medarbejder
  • Sydbank skal være tydeligere

En stærkere bank – mål

  • Egenkapitalforrentning i top tre blandt de 6 største banker
  • Positiv udvikling i kundetilfredsheden – dokumenteret ved interne målinger
  • Medarbejderengagement i den bedste fjerdedel af branchen
Strategiens retning 

 En stærkere bank

 Markedsforudsætninger Makroøkonomiske forventninger
Lav lånefterspørgsel
Intensiveret konkurrence
Øget pres på omkostninger
Udløbere af finanskrisen
Øget lovgivning og regler
Øgede kompetencekrav

 Temaer Kunden først
En stærkere kundeorientering

Mere Sydbank
En stærkere profil

Det der virker
Et stærkere maskinrum

 Initiativer • Kundekultur
• Kunderelation
• Tilgængelighed
• Relevans
• Hastighed og kvalitet
• Profil
• Eksternt kendskab
• Ordentlighed
• Værdier
• Forenkling
• Digitalisering
• Optimering
• Udviklingskraft
• Fintech
 Strategiske mål  Kundetilfredshed
Sydbank bygger på langvarige kunderelationer.
Vi har en ambition om, at kundetilfredsheden skal have en positiv udvikling.
Det følger vi tæt gennem interne kundemålinger på tværs af berøringspunkter med banken.
Medarbejderengagement
I Sydbank ser vi dygtige og engagerede medarbejdere som vores vigtigste aktiv og har som mål at fastholde det nuværende høje niveau. Det følger vi tæt gennem interne medarbejder-engagementsmålinger.
Egenkapitalforrentning
Top 3 blandt de 6 største banker

Sydbanks forretningsmodel

Sydbank er en bank med et solidt økonomisk fundament, som giver plads til flere forretninger med såvel nye som eksisterende kunder. Vi vil vokse på et sundt og velfunderet grundlag.
Sydbank ønsker at forblive en bank på egne præmisser, og vi stræber efter at være den foretrukne samarbejdspartner. Vi har fokus på egne produkter, men benytter samarbejdspartnere til en bred vifte af finansielle ydelser såsom realkredit, pension og forsikring.

Som rådgivnings- og servicevirksomhed er det Sydbanks primære formål at opfylde kundernes behov for finansielle ydelser. Dette formål realiseres med udgangspunkt i en holdning om, at Sydbank skal være blandt de absolut bedst i Danmark til at drive bank og rådgive kunderne ud fra deres unikke situation. Som en landsdækkende bank har Sydbank tilstedeværelse i alle dele af Danmark.

Sydbanks forretningsomfang er ligeligt fordelt på 12 danske geografiske områder, der er udgangspunkt for den direkte rådgivning af bankens kunder, Det samlede forretningsomfang er sammensat af udlån, indlån, garantier og depoter. Afhængigt af kundesegment og forretningstype har Sydbank en markedsandel på mellem 6 og 13 pct. Bankens markedsandel er størst indenfor mindre og mellemstore virksomheder.

Sydbank har desuden 3 filialer i Nordtyskland, som tilsammen udgør bankens 13. geografiske område.