Vederlag 2018

For bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner

  Antal medl.* Fast løn (mio. kr.) Variabel løn (mio. kr.)
Bestyrelse 11 6 -
Direktion 3,0 17 -
Væsentlige risikotagere og Kontrolfunktioner 31,7 45 1
I alt   68 1

Grundet organisationens størrelse er aflønning til væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner ikke yderligere fordelt på forretningsområder, da en sådan fordeling vil medføre, at flere medarbejderes individuelle løn vil blive offentliggjort.

Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner modtager kun variabel løn under bagatelgrænsen, jf. aflønningsbekendtgørelsen.

* Heltidsansatte (gns)