For bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner

  Antal medl.* Fast løn (mio. kr.) Variabel løn (mio. kr.)
Bestyrelse 12 7 -
Direktion 4** 21 0
Væsentlige risikotagere og Kontrolfunktioner 39 58 0,3
I alt   86 0,3

* Heltidsansatte (gns)

Grundet organisationens størrelse er aflønning til væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner ikke yderligere fordelt på forretningsområder, da en sådan fordeling vil medføre, at flere medarbejderes individuelle løn vil blive offentliggjort.

Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner modtager kun variabel løn under bagatelgrænsen, jf. aflønningsbekendtgørelsen.

** Henning Dam udtrådte af direktionen 7.12.2021