Sydbank-aktien

Sammenligning med

Information om Sydbank-aktien

  • Fondskode
  • Kortnavn
  • Åbningskurs
  • Høj
  • Lav
  • Høj - 52 uger
  • Lav - 52 uger
  • Aktiestørrelse 10
  • Aktiekapital 596763200
  • Markedsværdi ved seneste kurs

Koncernens nøgletal

Indtjening 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalforrentning før skat 9,7 12,5 16,8 16,6 13,3
Egenkapitalforrentning efter skat 7,5 10,2 13,1 13,1 10,2
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 71,7 66,6 59,9 58,4 58,9
Aktieafkast
Årets resultat pr. aktie* 13,4 17,6 22,4 20,93 15,8
Indre værdi pr. aktie** 184,9 179 178,3 169,2 160,2
Foreslået udbytte pr. aktie 5,70 9,36 11,31 10,46 11,12
Børskurs / årets resultat* 10,4 8,8 11,2 10,5 14,0
Børskurs / indre værdi pr. aktie** 0,76 0,87 1,40 1,30 1,38

* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.

** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.