Hvornår har du brug for en LEI-kode?

Hvornår har du brug for en LEI-kode?

Nye EU-regler kræver, at virksomheder, der handler værdipapirer, valutaterminer og derivater, pr. 1. januar 2018 skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. Dette gælder også for ikke erhvervsdrivende fonde.
For dig som administrator/bestyrelses-medlem betyder det, at du skal sørge for, at fonden får en LEI-kode for at kunne sælge ud af fx værdipapirer i fondens nuværende depot, eller hvis du ønsker at købe yderligere værdipapirer til fonden. Du skal meddele din LEI-kode til banken.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en kode på 20 karakterer, der består af både tal og bogstaver. Koden gør det muligt entydigt at identificere en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Sådan får du en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Vi gør opmærksom på, at vi i Sydbank IKKE samarbejder med selskaber, som udsteder LEI-koder. Derfor henviser vi ikke til specifikke selskaber.

Sådan foregår registreringsprocessen for en LEI-kode

  1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge
  2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om fonden klar: Juridisk(e) navn(e) for fonden, registreret/registrerede adresse(er) m.m.
    Det er det vigtigt, at registrere fondens kategori og juridiske form som ”Andet”/”Other” og ikke ”Fund” – sidstnævnte henviser til bl.a. investeringsforeninger.
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet
  6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail

Du kan finde yderligere informationer på Finanstilsynets hjemmeside

LEI-koden skal registreres i Sydbank

Når fonden modtager LEI-koden, vil vi derfor bede jer om at sende den til os på [email protected] eller kontakte vores Hotline på tlf. 74 37 25 10, der har åbent alle ugens dage kl. 8-20.