Nyheder

Fondsnyt 2017

Gennem det seneste år er der vedtaget flere ændringer af skatteregler, som har betydning for ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Læs mere her

Indskydergaranti

Der er den 1. juni 2015 kommet nye regler om indskydergaranti, hvilket indebærerer, at nye indskud i Forvaltningsafdelingen ikke længere er dækket fuldt ud.

Læs mere her

Ny fondslov

Den 1. september 2014 trådte den ny fondslov i kraft. Ændringen bevirker, at beløbsgrænsen for ikke erhvervsdrivende fonde er hævet fra 250.000 kroner til 1 mio. kr.Fonde med en formue under 1 mio. kr. pr. den 1. september 2014 er derfor som udgangspunkt ikke længere omfattet af fondsloven.

Læs mere her