Nyheder

Uddeling af arv og gave

Ændring af reglerne for fondens adgang til uddeling af arv og gave.

Læs mere her

Fondsnyt 2017

Gennem det seneste år er der vedtaget flere ændringer af skatteregler, som har betydning for ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Læs mere her

Indskydergaranti

Der er den 1. juni 2015 kommet nye regler om indskydergaranti, hvilket indebærerer, at nye indskud i Forvaltningsafdelingen ikke længere er dækket fuldt ud.

Ny fondslov

Den 1. september 2014 trådte den ny fondslov i kraft. Ændringen bevirker, at beløbsgrænsen for ikke erhvervsdrivende fonde er hævet fra 250.000 kroner til 1 mio. kr.Fonde med en formue under 1 mio. kr. pr. den 1. september 2014 er derfor som udgangspunkt ikke længere omfattet af fondsloven.