IR-fakta

Rating

Se Moody's rating af Sydbank her

Kursudvikling - Sydbank-aktien

Se omsætningstal fra OMX

Aktionærer

Silchester International Investors LLP, London, ejer over 15 pct. af Sydbanks aktiekapital.

I henhold til bankens vedtægter §11 stk. 1 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. 1 stemme på generalforsamlingen. Dog kan ingen aktionær på egne vegne afgive flere end 20.000 stemmer, og ingen kan som fuldmægtig for andre afgive flere end 20.000 stemmer.

 • En af Danmarks største banker
 • Markedsandel 6-12 % - alt efter kundesegment
 • Egenkapital: 12,5 mia. kr.
 • Aktiver i alt: 165,8 mia. kr.
 • Ca. 100.000 aktionærer
 • Ca. 2.300 medarbejdere
 • 59 filialer, heraf 3 i Tyskland
 • Specialforretninger via bl.a. Sydbank Leasing
 • Investeringsforeninger: Primære leverandører Sydinvest, BankInvest, Sparinvest, ValueInvest og Maj Invest.

Opdateret 2. marts 2021

IR-politik

Sydbanks investor relations-aktiviteter har som overordnet formål løbende at gøre fyldestgørende information om bankens forhold tilgængelig for alle aktiemarkedsinteressenter. Informationen omfatter bankens finansielle og operationelle forhold såvel som strategier og forventninger. Herved gives markedet mulighed for på et oplyst grundlag at vurdere Sydbank-aktien.

Investor relations-aktiviteterne udfoldes via selskabsmeddelelser, via løbende opdateret skriftlig og elektronisk information om banken, samt via en aktiv og åben dialog med aktieinvestorer, analytikere og formidlere af nyhedsstof om banken.

Ansvaret for koordinering af Sydbanks investor relations-aktiviteter ligger i bankens Direktionssekretariat.

Sydbanks historie

1970 - Sydbank dannes ved en fusion af:

 • Den Nordslesvigske Folkebank
 • Folkebanken for Als og Sundeved
 • Graasten Bank
 • Tønder Landmandsbank

I årerne 1983-2020 overtages / sker der sammenlægning med:

 • 1983 Århus Bank
 • 1984 Fynske Bank
 • 1987 6'juli Banken
 • 1988 Fællesbanken
 • 1989 DMK-Holding
 • 1990 Sparekassen Sønderjylland
 • 1994 Varde Bank
 • 1994 Aktivbanken
 • 2002 Egnsbank Fyn
 • 2007 Bank Campanie Nord, Kiel
 • 2008 bankTrelleborg
 • 2012 Gries & Heissel Bankiers
 • 2012 Tønder Bank
 • 2013 DiBa Bank
 • 2020 Alm. Brand Bank

Analytikere, der følger Sydbank-aktien

ABG Sundal Collier

Mads Thinggaard
Tel: +45 35 46 30 18
E-mail: mads.thinggaard@abgsc.dk

Autonomous

Jakob Kruse
Tel: +44 207 776 3425
E-mail: jkruse@autonomous.com

Carnegie

Martin Gregers Birk
Tel: +45 32 88 03 35
E-mail: martin.birk@carnegie.dk

Citigroup

Maria Semikhatova
Tel: +7 915 008 9729
E-mail: maria.semikhatova@citi.com

Danske Bank

Asbjørn Mørk
Tel: +45 45 12 80 51
E-mail: asb@danskebank.dk

Handelsbanken Capital Markets

Thomas Eskildsen
Tel: +45 46 79 15 87
E-mail: thes02@handelsbanken.dk

Nordea

Jakob Brink
Tel: +45 28 77 53 45
E-mail: jakob.brink@nordea.com

SEB

Per Groenborg
Tel: +45 33 28 33 12
E-mail: per.groenborg@seb.dk

Ekstern revisor

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuthsvej 4
6200 Frederiksberg

Finansinformation

Sydbank er en SIFI-bank, inspiceres af Finanstilsynet, rates af Moody's

Læs mere

Kontakt

Jørn Adam Møller
Bankdirektør

Telefon 74 37 20 30
Mobil 61 63 55 30
Telefax 74 37 35 88

Send e-mail