Virksomhedsobligationspulje

Puljen investerer fortrinsvis i virksomhedsobligationer udstedt i danske kroner og euro. Da renten på disse obligationer er højere end på traditionelle danske obligationer, har du over tid udsigt til et højere afkast sammenlignet med en investering i traditionelle danske obligationer.

Puljen investerer hovedsageligt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed. Puljen er et godt supplement til korte og lange danske obligationer samt højrenteobligationer. Risikomæssigt forventes puljen at ligge mellem lange danske obligationer og højrenteobligationer. Puljens afkast kasvinge meget. Du skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme enkelte år med negativt afkast.

Beholdningsopgørelse for Virksomhedsobligationspulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere