Højrenteobligationspulje

Puljen investerer fortrinsvis i højt forrentede statsobligationer fra lande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Da renten på disse obligationer er højere end på danske obligationer, har du udsigt til et noget højere afkast sammenlignet med en investering i danske obligationer.

Puljen investerer i obligationer med middel kreditværdighed for at sikre den optimale sammenhæng mellem risiko og udbytte. Puljen kan investere op til 25 % i obligationer udstedt i lokal valuta og herved udnytte mulighederne for gevinster, når valutakurserne svinger. Det årlige afkast kan svinge meget. Du skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme enkelte år med negativt afkast.

Beholdningsopgørelse for Højrenteobligationspulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere