Mellemlang obligationspulje

Puljen investerer i danske obligationer. Der tilstræbes et stabilt afkast, der på mellemlang sigt er konkurrencedygtigt i forhold til renten på en kon-tantkonto.

Puljens gennemsnitlige effektive varighed må ikke overstige 7 år. Det årlige afkast kan svinge noget (Rentefølsomhed ved ændringer i renten). Puljedeltagerne skal derfor være indstillede på, at der kan forekomme enkelte år med negative afkast.

Investeringspolitikken i puljen sigter på at opnå et nettoafkast, der på langt sigt er konkurrencedygtigt i forhold til renten på en kontantkonto og afkastet af traditionelle obligationer. Det årlige afkast kan svinge meget. Puljedeltagerne skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme enkelte år med negativt afkast.

Beholdningsopgørelse for Mellemlang obligationspulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere