Europæisk aktiepulje

Europæisk aktiepulje investerer bredt i aktier fra Europa. Fordele ved at investere bredt i hele Europa er, at der i puljen kan tages hensyn til nationale konjunkturudsving, og derved kan risikoen mindskes.

Men du skal – da investeringsgrundlaget er aktier – være forberedt på år med negativt afkast. Til gengæld får du mulighed for at få et højere afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer.

Beholdningsopgørelse for Europæisk aktiepulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere