EM aktiepulje

EM aktiepulje investerer i aktier fra de nye markeder, d.v.s Latinamerika, Østeuropa, Afrika og Fjernøsten. Det årlige afkast kan svinge meget fordi den politiske og økonomiske usikkerhed i disse lande betragtes som større end i de udviklede lande. Puljedeltagerne skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme år med negativt afkast. De årlige afkastudsving i EM aktiepulje ventes at være større end i de øvrige aktiepuljer.

Til gengæld får du mulighed for at få et noget højere afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i aktier på de mere modne aktiemarkeder.

Beholdningsopgørelse for EM aktiepulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere