Kort obligationspulje

Kort obligationspulje investerer fortrinsvis i kursstabile danske børsnoterede obligationer med en gennemsnitlig løbetid på 2-4 år. Puljen er kendetegnet ved at levere et stabilt afkast både på kort og lang sigt.

Det er målet, at puljens afkast – beregnet over en årrække – skal ligge højere end renten på en kontantkonto eller afkastet af en passiv investering i obligationer.

Beholdningsopgørelse for Kort obligationspulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere