Dansk aktiepulje

Puljen investerer bredt i børsnoterede danske aktier. Investeringerne spredes på et stort antal virksomheder i forskellige brancher, dog primært i de store selskaber.

Men du skal – da investeringsgrundlaget er aktier – være forberedt på år med negativt afkast. Til gengæld får du mulighed for at få et højere afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer.

Beholdningsopgørelse for Dansk aktiepulje - 31/12/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere